Budapest: 4.25°
HUF/EUR: 339.20
szechenyi
Hírek » Archívum » 2009 » Március

Tarthatatlan közegészségügyi állapotok uralkodnak a határrendészeti kirendeltségeken

A Független Rendőr Szakszervezet az Országos Tiszti Főorvos azonnali intézkedését kezdeményezte a Rendőrség határrendészeti kirendeltségein kialakult közegészségügyi és járványügyi problémák megszüntetése érdekében.

Bővebben »


AB döntés a szolgálati idő számításáról

Az Alkotmánybíróság 2009. március 1-ji ülésén alkotmányellenesnek találta a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati idejébe a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idő beszámításáról szóló 4/2007. Közigazgatási-polgári jogegységi határozatot, és azt megsemmisítette.

Bővebben »


Találkozó a Friedrich Ebert Alapítvány budapesti irodájának vezetőjével

A mai napon látogatást tett a LIGA Szakszervezeteknél Heinz-Albert Huthmacher, a Friedrich Ebert Alapítvány budapesti irodájának vezetője, és megbeszélést folytatott Gaskó Istvánnal, a LIGA elnökével.

Bővebben »


Állami kezesség a lakáshitelekre

A parlament 2009. március 2-án elfogadta a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló törvényt. A jogszabály szerint a Magyar Állam a rászorultság elvét figyelembe véve átmeneti segítséget – két évre szóló készfizető kezességet - nyújt azoknak, akik lakáscélú kölcsönnel rendelkeznek, megfelelnek a jogosultsági feltételeknek, és megállapodnak a pénzügyi intézménnyel a tartozás átütemezésében.

Bővebben »


A LIGA Szakszervezetek elnökségének 2009. 03. 05-én hozott határozata a Kormány válságkezelési tervéről

A LIGA elnökség véleménye szerint a Kormány anyaga nem tekinthető konzisztens anyagnak. Amely javaslatok a válságkezelést céloznák, nem mutatják be milyen hatásúak lennének azok, továbbá nincs meg a középtávú javaslatok hatásvizsgálata sem. A kormánynak ráadásul nincs kompetenciája ilyen hosszútávú döntéseket végig vinni.

Bővebben »


OÉT - A kormány álláspontja radikalizálódik, közelít a Reformszövetséghez

Nem sikerült megállapodni az Országos Érdekegyeztető Tanácsban ma sem. A Kormány egyre többet akar, egyre közelebb érzi magához a Reformszövetség javaslatát, és egy tessék-lássék megállapodásban akar megnyugvást keresni.

Bővebben »


Haris Róbert látogatása a LIGA Szakszervezeteknél

Robert J. Haris, magyar származású amerikai üzletember, nagykövet-jelölt ma felkereste Gaskó Istvánt, a LIGA Szakszervezetek elnökét, hogy egyeztessenek Magyarország gazdasági helyzetéről, és Haris úr szándékairól nagykövetként.

Bővebben »


Tisztul a kép?!

A válság elmélyülése a politika szereplőit egyre inkább színvallásra kényszeríti. A Kormány ugyan még mindig csak kerülgeti a forró kását, de részben a helyzet, részben a gazdasági-üzleti erők nyomására úgy tűnik, hogy lépésre kényszerül. Tekintettel arra, hogy ezek a politikai-szakmai körök továbbra sem szakítottak a válságot nem kis részben előidéző korábbi globális gazdaságpolitikai paradigmával (ortodox neoliberalizmus), ezért mind céljaival (keresletkorlátozás, azaz leánykori nevén megszorítás), mind eszközeivel (adócsökkentés) szemben komoly aggályok merülnek fel.

Bővebben »


Elfogadhatatlan a természetbeni juttatások megadóztatása

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök az OÉT legutóbbi ülésén bejelentette, hogy a kormány a Reformszövetség javaslatához képest egy radikálisabb csomaggal fog előállni. A Reformszövetség tervezetével kapcsolatban a LIGA Szakszervezetek már az OÉT-n is kifejtette, hogy ezt sem tartja alkalmas megoldásnak.

Bővebben »


Egy új remény

A LIGA Szakszervezetek örömmel látja, hogy a válság kezeléséhez legfontosabb eszköz – egy politikai és társadalmi konszenzus – kialakulóban van. Igaz, csak egy apró elemében, de ez önmagában komoly előrelépés lehetne Magyarország számára.

Bővebben »


PERC VB ülés, Brüsszel, 2009. március 16.

Az elnök üdvözölte a Végrehajtó Bizottság résztvevőit. Megnyitójában általánosságban említést tett a pénzügyi-gazdasági válságról, az ILO Európai Regionális Konferenciájáról, majd a VB elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét. Az ülésen a következő napirendi pontokról esett szó:

Bővebben »


Reményteli fejlemény az Egri kórház ügyében

Korábban a LIGA Szakszervezetek nagy figyelemmel kísérte az Egri Markhot Ferenc Megyei Kórházban kialakult helyzetet. Új fejlemény az ügyben, hogy a Nógrád Megyei Bíróság március 17-én érvénytelenítette a Heves Megyei Önkormányzat és a HospInvest Zrt. között létrejött, az egri Markhot Ferenc Megyei Kórház működtetésére kötött szerződést; az ítélet nem jogerős. Ismeretes: a cég a pályázati kiírásban szereplő banki igazolást hiányosan nyújtotta be.
Reméljük, ezzel lassan véget ér a kálvária, ami méltatlan helyzetbe hozta mind a munkavállalókat, mind pedig az ellátottakat.

Megalakult a Hódmezővásárhelyi Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete

2009-03-16-án, Hódmezővásárhelyen egy új szakszervezet alakult. A szakszervezet alapító tagjai az önkormányzati tulajdonban lévő, illetve a felügyelete alá, tartozó szervezetek munkavállalói közül kerültek ki. Elnökké Halasi Ferencet választották.

Bővebben »


Vége a képviselői költségtérítések számolatlan felvételének

Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselőknek csak a bizonylattal alátámasztott elszámolható kiadásai után járhat költségtérítés?

Bővebben »


A szociális partnerek elutasították a Kormány válságkezelő javaslatait

A munkavállalói oldal szerint a kormánynak vissza kellene vonnia nyugdíjrendszer átalakítását célzó törvényjavaslatot és érdemi vitát kell kezdenie - mondta Horváth Lajos, a LIGA Szakszervezetek ügyvezető alelnöke, a munkavállalói oldal szóvivője.

Bővebben »


Alkotmánybírósághoz fordul az FRSZ

Az Alkotmánybírósághoz fordul a Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ), hogy semmisítsék meg a 13. havi illetmény megvonásáról rendelkező jogszabályt. Az FRSZ szerint a 13. havi illetmény a köz szolgálatában dolgozók szerzett jogai közé tartozik, már több mint 10 éve. Megvonásával a szakszervezet szerint sérültek az emberi méltósághoz fűződő alapjogok és a szociális biztonsághoz kapcsolódó jog is.

Bővebben »


Demonstráció és figyelmeztető sztrájkok május elsején

A LIGA Szakszervezetek tegnapi elnökségi határozata alapján meghirdeti május 1-i demonstrációját a válság átfogó kezeléséért és a munkahelyek védelméért, valamint egy órás figyelmeztető sztrájkok szervezését is kilátásba helyezi. A demonstráción konstruktív javaslattal kíván a nyilvánosság elé lépni, amely kiutat mutathat az ország jelenlegi reménytelen és elkeserítő gazdasági helyzetéből.

Bővebben »


NEM! a reformszövetség szándékaira

A LIGA Szakszervezetek aggodalommal figyeli a magyar politikai elit azon egyre határozottabb elképzelését, hogy a válságból való kiútként, a Reformszövetség nevű lobbycsoport „reformjait” teszik magukévá, mint üdvözítő megoldást.

Bővebben »


Kamionosok tüntetnek az M0-ásnál

"Kamionsofőrök minimálbéren! Miért?" és "Elég volt a sofőrök kifosztásából!" feliratú transzparensekkel kezdett demonstrációt szerdán reggel a Magyar Sofőrök Független Szakszervezete az M0-ás körgyűrű szigetszentmiklósi parkolójánál.

Bővebben »


A PDSZ nem ír alá üres A4-es lapot

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint továbbra sincsenek megnyugtatóan tisztázva a közoktatási intézmények állami fenntartásba vételének részletei, az elképzelésekről írásos anyagot eddig nem kaptak.

Bővebben »


Ifjúsági Tagozat alakult a LIGA Szakszervezeteknél

A Magyar Villamos Művek Római parti üdülőjében gyűltek össze a LIGA Szakszervezetekhez tartozó fiatalok, hogy több hónapos előkészítő munka után megalakítsák a LIGA Szakszervezetek Ifjúsági Tagozatát. Az alakulásra a közlekedési ágazat több szektorából, az energiaipari ágazat több szektorából, a közszférából, a rendvédelmi szférából érkeztek fiatalok, de képviseltették magukat például járműjavítók és kereskedők is.

Bővebben »


Kormányra várva

A Gyurcsány-kormány benyújtotta a Parlamentnek a válságkezelő programot megalapozó adó- és társadalombiztosítási törvényjavaslatokat.

Bővebben »


Nem szabad visszavenni a feketegazdaság elleni harcból

A LIGA Szakszervezetek elutasítja azokat a – sajtóból vett – tervezett intézkedéseket, amelyek a feketegazdaság kifehérítését lassítják vagy éppen lehetetlenítik el. Ahogy azt a LIGA már többször kifejtette, a válság kezelése kapcsán nem egyedül üdvözítő módszer a kiadások csökkentése, hiszen ezermilliárdos rejtett források lapulnak a feketegazdaságban. A kormánynak éppen ezért elsősorban erre kellene koncentrálnia, nem pedig egyre olyan intézkedéseket hoznia, amelyek éppenséggel elősegítik a feketegazdaság burjánzását.

Bővebben »


Alkotmányellenes az Mt. munkáltatói kárfelelősségről szóló része

Az Alkotmánybíróság 2009. március 23-i ülésén megállapította az Mt. 175. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alkotmányellenességét. A szóban forgó rendelkezések a munkáltatói kárfelelősséget szabályozzák, nevezetesen azt, hogy a legfeljebb tíz főfoglalkozású munkavállalót foglalkoztató magánszemély munkáltató a munkavállalónak okozott kárért vétkessége esetén felel, illetve mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a károkozás bekövetkezésében vétkesség nem terheli (vétkességi felelősség).

Bővebben »


Közös LIGA - EDDSZ közlemény az egészségügy helyzetéről

A LIGA Szakszervezetek és az EDDSZ a mai napon áttekintette a hazai egészségügy helyzetét, és az alábbi megállapításokat tette.

Bővebben »


Mit kívánnak a magyar munkavállalók?

A hétfői napon együttes ülést tartott az EDDSZ és a LIGA elnöksége.
A testületek közösen áttekintették a gazdasági válság kapcsán kialakult helyzetet, különös tekintettel ennek a munkavállalókat érintő következményeire.

Bővebben »


Demonstráció a globalizáció és a kapitalizmus okozta problémák ellen Londonban

A LIGA is képviseltette magát azon a március 28-ára szervezett nemzetközi demonstráción, amelyen több száz szervezet aktivistái hangoztatták követeléseiket a globalizáció és a kapitalizmus okozta problémák ellen Londonban a G20 csoport április 2-i találkozója előtt.
A magyar szakszervezeti delegáció tagjai Kerpen Gábor (PDSZ), Dr. Szilágyi József (EVDSZ), Árok Kornél (FRDÉSZ), Éles Csilla (VDSZSZ Szolidaritás) és Fazekas Éva (EDDSZ) voltak.

Bővebben »