Budapest: 26.37°
HUF/EUR: 330.92
szechenyi
Hírek » Archívum » 2009 » Június

Tovább nő a munkanélküliség - ILO jelentés

Az idén várhatóan 219–239 millió közötti szintre emelkedik világszerte az állástalanok száma – jósolja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO). A szervezet ma kezdődő éves konferenciájára készített elemzés szerint ez 6,5–7,4 százalékos munkanélküliségi rátát jelentene, és 39–59 milliós emelkedést az évtizedes mélypontnak számító 2007-es esztendőhöz képest.

Bővebben »


Botrányos eljárás a Munkaügyi Minisztériumban

Az állami támogatásokhoz megkövetelt rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolási eljárásában eddig szerepet kaptak a helyi szakszervezetek is, a június 1-től hatályos módosítás viszont megszünteti szerepüket. A LIGA Szakszervezetek botrányosnak és elfogadhatatlannak tartja a minisztérium eljárását, hogy egy, az Országos Érdekegyeztető Tanácson nem tárgyalt, de legjobb esetben is csak becsempészett jogelvonó intézkedést ilyen módon hozzon meg a társadalom és szakma bizalmát visszanyerni törekvő kormány.

Bővebben »


Határátlépés - kommunikáció, tárgyalástechnika szakszervezeti vezetőknek

A LIGA Szakszervezetek 2009. május 28-29-én tanfolyamot tartott az észak-alföldi régióban dolgozó szakszervezeti tisztségviselőknek. A tanfolyam központi témája a kommunikáció volt, de a résztvevők tárgyalástechnikai és munkajogi ismeretekből is bőven kaptak. Hiszen, ha belegondolunk, a szakszervezeti munka maga is tiszta kommunikáció; a főnökkel, a tagokkal, a munkavállalókkal, és sok esetben a civil társadalommal és a sajtóval folytatott párbeszéd. A tanfolyamon a résztvevők megtudhatták, hogy a konfliktus kínaiul veszély és lehetőség jelentésű írásjelekre bontható, és a saját bőrükön tapasztalhatták, milyen az, amikor a társukat kell meggyőzni arról, hogy lépjen át egy bizonyos határvonalat, miközben társa ugyanerről próbálta őt meggyőzni (lásd a képünkön).

Bővebben »


A LIGA elnöksége határozatban utasította el a kormány adóterveit

A LIGA Szakszervezetek elnökségi ülésén Horváth Lajos ügyvezető alelnök terjesztette elő a kormány 2010. évi adóterveiről szóló napirendet, melyet hosszas vita követett. Az elnökség tagjai és a LIGA szakértői egyöntetűleg úgy látták, hogy a csomag nem szolgálja a munkavállalók érdekeit, és jelen formájában a gazdasági válságból való kilábalást sem segítheti elő.
A vita után az elnökség a következő határozatot hozta:

Bővebben »


Nincs előrelépés a 2010-es adóterveket illetően

Napirend előtt ugyan szóba került a szakképzés, a korengedményes és a korkedvezményes nyugdíj, valamint a munkavállalói oldal szót emelt a minisztérium példátlan múlt heti akciójáról, hogy tárgyalás és értesítés nélkül változtatott a szakszervezeteket érintő szabályokon, a fő téma mégiscsak a 2010-es adótörvények tervezete volt.
Első napirendi pontként még szóba került az egyszerűsített foglalkoztatás kérdése is, de a munkaadói és munkavállalói oldal egyöntetű elutasításának köszönhetően a javaslatot előbb szakmai szinten tárgyalják újra.

Bővebben »


Munkajogi változások június elsejétől

Június elsejével hatályba léptek a Munka Törvénykönyvének azon módosításai, amelyek munkajogi eszközökkel kívánják enyhíteni a válság hatásait a munkaidőkeretre, a pihenőidőre és a rendkívüli munkavégzésre vonatkozó szabályok rugalmasabbá tételével. 

Bővebben »


A 2009-es kereset-kiegészítés egy részének visszavétele

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA) és az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) elfogadhatatlannak tartja azt a kormányzati magatartást, amelynek eredményeképpen a 2008. decemberében aláírt sztrájkbizottsági összefoglaló, a kormány egyoldalú intézkedéseinek hatására sérül. A közszolgálatban dolgozók nagy csoportja nemhogy a korábbi 1 havi illetményt nem kapja meg, hanem nettó bércsökkentésben részesül, miközben a kormány arról beszél, hogy átlagosan 15 000 Ft marad a borítékban a személyi jövedelemadó csökkentésének hatására.

Bővebben »


Szolidaritás a Malév pilótáival

A LIGA Szakszervezetek szolidáris a Malév pilóták mai, két órás figyelmeztető sztrájkjával, amellyel állásaikat és béreiket kívánják megvédeni. A LIGA Szakszervezetek támogatja a pilóták követeléseit és felszólítja a Malév tulajdonosait, hogy mielőbb rendezzék a nemzeti légitársaság pénzügyi és munkaügyi helyzetét.


A LIGA támogatja a HOSZ demonstrációját a kormány megszorító intézkedései ellen

A LIGA Szakszervezetek támogatja a Honvéd Szakszervezet június 22-i demonstrációját, petíciójukban megfogalmazottakkal egyetért, céljaik eléréséhez teljes támogatást nyújt.
A LIGA Szakszervezetek már első meghirdetésekor tiltakozott a Bajnai Gordon által jegyzett újabb megszorító csomag ellen, és habár május elsejei demonstrációja és május 8-i sztrájkra sikeres volt, mégis eredménytelen maradt. A tiltakozó akciók azonban nem maradhatnak abba: a közszféra, a nyugdíjasok, a fiatalok, a családok, a szegények – általában a munkavállalók további megsarcolása nem elfogadható módszer a gazdasági válság okozta recesszió kezelésére.

Bővebben »


Apró engedmények, de alapvetően semmi változás az adótervekben

Napirend előtt az OÉT törvényről, napirend keretében a 2010-es adótörvényekről esett szó az Országos Érdekegyeztető Tanács mai ülésén. A természetbeni juttatások megadóztatására a kormány 25%-os kedvezményes kulcsot javasolt a melegétel utalványok, az üdülési csekk és az egészség- és nyugdíjpénztári befizetések esetében.
A szakszervezetek 0%-ot, a munkaadók maximum 17%-ot fogadnának el, de a kormány nem alkuszik tovább.

Bővebben »


Növekvő feketemunka és munkanélküliség, bizonytalan jövő...

Az Ifjúság2008 gyorsjelentéséből – amely 8000 fiatal megkérdezésével készült – a társadalomra egészében is jellemző apátia és kilátástalanság jelei olvashatók ki.
A kutatásból kiderül, hogy minden második fiatal a munkanélküliséget nevezi meg elsőként, mint legégetőbb problémát. Jelenleg a 15-29 éves korosztály 7%-a munkanélküli és 10%-a inaktív. A fiatal  munkanélküliek 65%-a nagyon rossznak, 25% pedig rossznak látja saját elhelyezkedési esélyeit  A négy évvel ezelőtti kutatásban csak 18% nevezte meg a munkanélküliséget elsődleges problémának.

Bővebben »


Megalakult az esélyegyenlőségi tagozat

Kedves hölgyek és kollegák! – köszöntötte a jelenlévőket Gaskó István a Liga Szakszervezetek elnöke az Esélyegyenlőségi Tagozat alakuló ülésén. Elmondta, hogy a szakszervezetekben jellemzően eddig inkább nőbizottságok működnek, de az esélyegyenlőség előmozdítása, ennél jóval kiterjedtebb témakört jelent. Az esélyegyenlőtlenség csillapítása szakszervezeti feladat, de ez eddig nem működött a Ligában, így a hiátus kiküszöbölésére alakul ma ez a tagozat a konföderáción belül. A Liga elnöke elmondta, hogy a legfőbb elemek a témában az egyenlő munkáért egyenlő bért elve, valamint a kisebbségi és roma kérdés kezelése, melyet a szakszervezet tiszta szívvel és tiszta lélekkel vállal fel. Nagy örömmel vette tudomásul, hogy a tagozat megalakulását komoly támogatottság övezte.

Ezután az ülés levezető elnöke dr. Dancsóné dr. Soós Ilona köszöntötte a megjelenteket, valamint Selmeczy Györgyöt (aki mefigyelőként volt jelen) és a nyugdíjas, valamint az ifjúsági tagozat elnökeit. A résztvevők 24 szervezet színeiben képviseltették magukat, s egyetértettek abban, hogy a 2003. évi esélyegyenlőségről szóló törvény régóta érvényben van, mégis csak a „kullogás” valósul meg a jogszabály nyomában. Az azonban nagy előrelépést jelenthet, ha a kis közösségeken belül az egyén meg tudja osztani problémáját másokkal. Így megvalósulhat a segítségnyújtás egy szolidaritási hálózaton belül, ahonnan a releváns intézményrendszerbe irányíthatják az egyént problémája orvoslása érdekében.

Bővebben »


Megjelent a LIGA Harsona

Megjelent a LIGA Harsona ezévi második száma, melyben többek között olvashatunk a prágai ESZSZ demontrációról, összefoglalót a 2010-es adótörvényekről, a LIGA oktatási tervéről és néhány már lezajlott oktatásról, egy eltitkolt sztrájkról és a május eleji demonstrációkról.


AB döntés a munkaerő-kölcsönzés szabályairól

Az Alkotmánybíróság (Ab) 2009. június 16-án elfogadott határozatában megállapította, hogy a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 193/P. § (1) bekezdése „ 86/A. §-96. §-ai” szövegrészéből a 90. §-ra vonatkozó rendelkezés alkotmányellenes, ezért azt a döntés közzétételének napjával megsemmisítette. Az alkotmánybírák 2009. október 31-i hatállyal megsemmisítették a törvény 193/N. § (1) bekezdésének második mondatát is.

Bővebben »


Európában nem csökkentik, növelnék a szülői szabadságot

Az európai szociális partnerek aláírták a szülői szabadságról szóló keretmegállapodás felülvizsgált változatát. A partnerek által kötött új keretmegállapodás értelmében minden szülő három helyett négy hónap szülői szabadságra lesz jogosult. Az új szabály a munkaszerződés típusától függetlenül valamennyi alkalmazottként dolgozó munkavállalóra vonatkozik majd. A szociális partnerek fél éven át tartó tárgyalássorozatának eredményeként létrejött keretmegállapodás azokat a változásokat is tükrözi, amelyek a szülői szabadságról szóló első keretmegállapodás 1995-ös aláírása óta a társadalomban és a munkaerőpiacon végbementek. A ma délelőtti hivatalos aláíráson Vladimír ?pidla foglalkoztatási, szociális és esélyegyenlőségi biztos is megjelent.

Bővebben »


Egy hajóban

Az újonnan csatlakozott tagállamokat a globális gazdasági válság a vártnál sokkal jobban érintette. A korábbi várakozások ugyanis még arról szóltak, hogy ez a krízis elsősorban a fejlett pénzügyi rendszerrel rendelkező országokat fogja sújtani.
A közelmúltban a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség Pán-Európai Regionális Tanácsa (PERC) Vilniusba invitálta az érintett országok szakszervezeti szakértőit. A szeminárium – bár elsősorban a Balti államok voltak a „terítéken” – alkalmas volt néhány általános tanulság megfogalmazására is.

Bővebben »


Honvédek demonstráltak a Kossuth téren

A kormány megszorító intézkedései ellen tartott figyelmeztető demonstrációt a Honvédszakszervezet (HOSZ) és a csatlakozó érdekképviseletek hétfőn, a budapesti Kossuth Lajos téren, a Parlament előtt.
Az egyenruhába öltözött többszáz katona látványos bevonulással, dobszóra és alakzatban érkezett meg a Parlament elé, ahol oszlopokba sorakoztak fel az Országház előtt felállított színpaddal szemben.

Bővebben »


A képzés ne önmagáért való legyen!

„Szakiskolai férőhelyek meghatározása a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére” – ezen projekt eredményeit, tapasztalatait összegző, értékelő konferenciasorozat első állomásának adott otthont a hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola.
Az elmúlt évben az ország egész területén kérdezőbiztosok tucatjai kerestek fel közel 12.000 céget és vállalkozást, azzal a céllal, hogy felmérjék a magyarországi szakképzés helyzetét. A felmérések elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson annak megítélésében, hogy mik a jelenlegi hiányszakmák, ennek felmérése nyomán hogyan lehetne a régió foglalkoztatását növelni, a munkanélküliséget csökkenteni.

Bővebben »


Az elnökség értékelte a május eleji akciókat

A LIGA Szakszervezetek folyatja az általa korábban már meghirdetett gazdaságpolitika elemeinek megvalósításáért folytatott harcot, és a gazdasági helyzet alakulásától függően újra tárgyalja a tevőleges akciók szervezésének szükségességét – határozott ma az elnökség.

Bővebben »


A LIGA Szakszervezetek továbbra is elutasítja a természetbeni juttatások megadóztatását

A LIGA Szakszervezetek bíztatónak tartja a Honvédszakszervezet által elért kezdeti sikereket, miszerint a kormány elfogadta azt a javaslatot, hogy az adótörvény módosításában szerepeljen az a kitétel: a Magyar Honvédség személyi állománya számára adómentes marad a lakhatási támogatás és a ruházati illetmény. Ezek az illetmények ugyanis a szolgálattétel – a munkavégzés – elengedhetetlen feltételei a honvédeknél.

Bővebben »


Oszkó Péter is felismerte: képtelenek a foglalkoztatás növelésére

Oszkó Péter egy tegnap esti interjúban beismerte, hogy a kormány képtelen növelni a foglalkoztatottságot. A gazdasági válságra válaszul adott első programcsomag megszavazása után, a kormány második foglalkoztatást növelő csomagja tehát felesleges, mert csak terheket ró a társadalomra, de nem hoz eredményeket.

Bővebben »


A tömeges munkanélküliség oka a neoliberális gazdaságpolitika

Az Európai Uniónak nagyobb felelősséget kellene vállalnia a gazdasági válság által leginkább sújtott országokban - állapította meg egybehangzóan Guy Ryder, a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) és John Monks, az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) főtitkára hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.

Bővebben »


Megszavazta az adótörvényeket a parlament

2010-től adót kell fizetni a nagyértékű lakás, hajó, repülő és személyautó után. Az új adót az APEH szedi be, az adózóknak önbevallást kell készíteniük. Adómentes lesz a tulajdonos által lakott 30 millió forintnál nem drágább, és egy második, legfeljebb 15 millió forintot érő lakás. 2010-től megszűnik a tételes egészségügyi hozzájárulás, emellett 5 millió forintig 17, afelett pedig 32 százalék lesz a személyi jövedelemadó kulcsa. Az üdülési csekk és a meleg étkezési jegy után 25 százalékos adót kell fizetnie a munkaadónak.

Bővebben »


A LIGA Szakszervezetek elutasítja a kormány magatartását

A kormány és szövetségesei megszavazták az országgyűlésben a 2010-es adótörvényeket és más, szociális tárgyú törvények módosítását. Ezzel egyrészt újra kifejezték érdektelenségüket a társadalmi akarat és a szakmai józanság felé, másrészt szükségtelen terhekkel súlytották a lakosságot, a munkavállalókat és a legrászorultabb rétegeket.

Bővebben »


"Tudomásul kell venni, hogy aki mogyoróval fizet, az majmot kap!" - RFKB konferencia Pécsett

2009. június 26-án tartották Pécsett az RFKB kutatásokkal foglalkozó második regionális fórumot, amelynek fókuszában a pécsi kistérség szakképzési kérdései, ezen belül pedig kiemelten a közszolgáltatások álltak.

Bővebben »


Tovább nő a munkanélküliség - ILO jelentés

Az idén várhatóan 219–239 millió közötti szintre emelkedik világszerte az állástalanok száma – jósolja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO). A szervezet ma kezdődő éves konferenciájára készített elemzés szerint ez 6,5–7,4 százalékos munkanélküliségi rátát jelentene, és 39–59 milliós emelkedést az évtizedes mélypontnak számító 2007-es esztendőhöz képest.

Bővebben »