Budapest: 0.23°
HUF/EUR: 344.01
szechenyi
Kik vagyunk » Regionális irodák » Középkelet-magyarországi » Cikk részlet

A képzés ne önmagáért való legyen!


„Szakiskolai férőhelyek meghatározása a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére” – ezen projekt eredményeit, tapasztalatait összegző, értékelő konferenciasorozat első állomásának adott otthont a hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola.
Az elmúlt évben az ország egész területén kérdezőbiztosok tucatjai kerestek fel közel 12.000 céget és vállalkozást, azzal a céllal, hogy felmérjék a magyarországi szakképzés helyzetét. A felmérések elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson annak megítélésében, hogy mik a jelenlegi hiányszakmák, ennek felmérése nyomán hogyan lehetne a régió foglalkoztatását növelni, a munkanélküliséget csökkenteni.

Az ország hét régiójában, válogatott szakemberek osztják meg tapasztalataikat, elképzeléseiket az RFKB keretein belül végzett felméréssel kapcsolatban.
A konferenciának helyszínéül szolgáló, több mint 350 éves gimnázium dísztermében dr. Szabó Imre, a LIGA szakszervezetek szakértője, és a projekt országos koordinátora e szavakkal kezdte nyitóelőadását:

„A magyar gazdaság rákfenéje, egyik legfőbb problémája a foglalkoztatás. Az alapprobléma változatlan: ma is nagyon kevesen dolgoznak a munkaerőpiac legális oldalán.”

liga

 Dr. Szabó Imre prezentációja lényeglátóan mutatta meg, hogy az Európai Unió tagállamaihoz viszonyítva hazánk látható mértékben elmaradt a 25-64 évesek foglalkoztatási rátájával. „Csehországban, ami méreteiben hazánkhoz hasonló, egy millió fővel magasabb a foglalkoztatottak aránya.”A válság – a politikusok elképzelésével ellentétben – nem állt meg a magyar határnál. Hovatovább, a globális válság az amúgy is gyenge lábakon álló magyar gazdaságot a vártnál sokkal érzékenyebb módon érintette. A gazdasági világválság globális jellemzői (pénzügyi, szabályozási válság) és magyar sajátosságai (folyamatos államháztartási hiány, romló versenyképesség, alacsony foglalkoztatási szint) együttes hatásai többek között azt is megmutatták, hogy: „a mostani válság nem más, mint a kapitalizmus válsága.”


„Kiválóan mosogatnak Londonban a nevenincs iskolákban diplomázott fiatalok.”

Dr. Szabó Imre előadása után, Hajdúnánás polgármestere, dr. Éles András beszélt a hallgatóságnak a régi és a jelenlegi szakképzések különbözőségéiről.
A hallgatóság figyelmét teljesen lebilincselő előadó nyomatékosan kiemelte, hogy szerinte ma Magyarországon totális képzési válság van, ugyanis egyáltalán nincs biztosítva az átmenet az általános iskola és a szakiskola között.
Egyebek mellett a polgármester arról is beszélt, hogy ennek a lesújtó helyzetnek egyik fő okozója nem más, mint a húsz éve következetesen elhibázott oktatáspolitika.


„Széles körű szakmai tapasztalat, mely nem csak az éveket jelenti, hanem a különböző márkák javításában, szerelésében megszerzett szakértelmet is.”
A konferencia első női előadója a Szabolcs Volán Zrt. kontrolling és koordinációs irodavezetője, Miklóssyné Bertók Mónika volt.
A régió legnagyobb menetrendszerinti személyszállítási cége ma 313 autóbusszal rendelkezik, és közel 1000 embert foglalkoztat.
A cég azonban egyre gyakrabban kerül abba a helyzetbe, hogy nem talál megfelelő szakképzettséggel rendelkező dolgozókat. Miklóssyné Bertók Mónika
Habár az előadást a Szabolcs Volán képviselője a cég problémáival indította, hamar fény derült arra, hogy a szakképzést illetően milyen elvárásai lehetnek egy ilyen nagy formátumú cégnek. Ezek mellett kiváló képet kaptunk arról, hogy mik a szakképzés legnyomasztóbb hiányosságai:
„A szakiskola és a szakiskolai képzés presztízse jelentősen lecsökkent az elmúlt években. Ebből szinte egyenesen következik, hogy drasztikusan csökkent a szakiskolások aránya.”
Ha folytatjuk ezt a gondolatmenetet, akkor nem jelent különösebb kihívást annak felismerése, hogy gyakorlatilag országosan a szakiskola lett a gyűjtőhelye a hátrányos helyzetű diákoknak. Márpedig ha csak a gyengébb képességű diákok kerülnek a szakiskolába, annak olyan hosszú távú minőségromboló hatásai lesznek, amiket ma még felmérni is nehéz.
Ezek után szinte már jelentéktelennek tűnik az az adat, amely rámutat arra, hogy a gyakorlati képzés súlya, minősége is évről évre alacsonyabb a szakiskolákban.


„A diákok és szülők végül azt mondják – mikor mégsem sikerül állást találni a támogatott szakma elvégzése után – hogy hát ezek hazudtak.”

Bakó Sándor A szünet nélkül zajló előadások sorában Bakó Sándor a Kőrösi Csoma Gimnázium Csiha Győző tagintézményének tanára beszélt a szakképzés iskolai oldaláról és a pályakövetésről.
„Ki az erősebb? Az RFKB vagy a tankötelezettség?” Ugyanis ma Magyarországon a tankötelezettség határa 18 év. Csakhogy mi lesz azokkal, akik mondjuk elvégeznek egy gimnáziumot 2,0-s átlaggal, majd kikerülnek – vagyis inkább kikerülnének a munkaerőpiacra, de az ég világon nem értenek semmihez.
Amennyiben mégis sikerül valamilyen szakiskolában képesítést szerezniük a diákoknak, akkor is nagyon nehéz dolog reális pályakövetési adatokhoz jutni. Hiába mondja ki a törvény, hogy: „A tanuló kötelessége, hogy a szakmai vizsgája sikeres befejezését követően - feltéve, hogy nem létesített foglalkoztatási jogviszonyt - három éven belül – a pályakövetési rendszernek az iskolában megszerzett szakképesítése hasznosulásával kapcsolatban adatot szolgáltasson” –  ez gyakorta nem értékelhető, nehezen elemezhető adathalmazzá válik.


„A szakképzés helyzete Hajdúböszörményben” címmel tartott rövid, áttekintő előadást Hajdúböszörmény polgármestere, Kiss Attila.
Szűkre szabott előadásában a polgármester végigkalauzolta a hallgatóságot Hajdúböszörmény oktatási intézményein, különös tekintettel a szakképző iskolákra: a Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, és a Veress Ferenc Szakképző Iskola helyzetét, eredményeit bemutatva.


Észak-alföldi régió„Az Észak-alföldi régióban nyilvántartott iskolai végzettség szerinti összetételének alapján 44.987 általános iskolai végzettségű álláskereső van, míg szakmunkásképzőt végzettekből mindössze csak 29.803.”
Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ képviseletében Veressné dr. Kiss Anna beszélt a kereslet-kínálat alakulásáról az autószerelő szakmában.
A javarészt csak tárgyilagosan száraz adatokat felsorakoztató előadásból döbbenetes adatokkal ismerkedhetett meg a hallgatóság.
Elsősorban kiderült, hogy a régióban Hajdú-Bihar megyében van a legtöbb álláskereső, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye után.
A helyzetet csak súlyosbítja a tény, hogy ezen álláskeresők túlnyomó része nem rendelkezik semmiféle szakirányú képzettséggel, pusztán csak a nyolc általánost fejezték be.
Ezekek a mutatókat látva egyértelműen látszik, hogy a szakképzés komoly gondban van a régióban, és ennek hatásai egyre növekvő erővel érvényesülnek a munkaerő-piaci hiányban is.

A konferenciát Apor István, a LIGA Észak-alföldi Régió szakképzési megbízottja, az RFKB tagja zárta. Előadásából a hallgatóság képet alkothatott a 2008-as RFKB felmérések eredményeiről, tanulságairól, és betekintést kapott a 2009-es felméréshez fűzött elvárásokba is.

 


Apor István „Az RFKB lehetőséget nyújt a cégeknek, vállalkozásoknak arra, hogy végre elmondják azt, hogy szerintük mi nem stimmel, min kéne változtatni. Ennek ellenére sokan nem adnak választ a kérdezőbiztosoknak. Így azonban meglehetősen nehéz dolog képet alkotni a dolgok állásáról.”
Apor István az RFKB tagja, 1989 óta kezdte a szakszervezeti munkát a General Electrics-nél. Azóta nagy utat tett meg a dolgozók képviseletében. A konferencián a LIGA Észak-alföldi Régió szakképzési megbízottjaként vett részt.

.


A konferenciát követő állófogadáson alkalmam nyílt elbeszélgetni az előadók némelyikével. Bakó Sándorhoz címeztem azt a naivan megfogalmazott kérdést, miszerint milyen hatása lesz ennek a konferenciának, hoz-e majd olyan változást, ami segít helyes irányba terelni a szakképzés helyzetét?
- Javít-e majd ez valamin – tettem fel a kérdést.
- Hogy hoz-e javulást? Arról fogalmam sincs – mondta.
- Akkor ez mindössze csak amolyan összegzése a dolgoknak? De hát annyi jó ötlet és javaslat is elhangzott! Csak remél valamit ettől.
- Igen. Remélem, hogy az üzenet lényege túlnő a konferencián és eljut olyan felsőbb körökbe is, ahol képesek változtatásra.

Hajdúnánás, Észak-alföldi régió Szakképzési konferencia
2009. június 17.


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.227.2.246 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »