Budapest: 2.07°
HUF/EUR: 345.28
szechenyi
Kik vagyunk » Regionális irodák » Nyugat-dunántúli » Cikk részlet

Öt óra alatt a múltból a jövőbe - Küldöttgyűlést tartott a Liga Vas Megyei Szövetsége


A Liga Vas Megyei Szövetsége 2010. október 29.-én küldöttgyűlést tartott, az egyik tagszervezetének (Független Érdekvédelmi Közösség, Vép) működési helyén, a FVM DASZK Szakképző Iskola - FVM Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium területén.

A jövő évben lesz 20 éve annak, hogy néhány Vas megyei, Liga Szakszervezetekhez csatlakozott szervezet - Németh Károly vezetésével - szövetséget alkotva létrehozta a LVMSZ-t. Az azóta eltelt időben a szövetség hullámzó formában ugyan, de kiállta a vele szemben támasztott követelményeket és megfelelt az előtte álló kihívásoknak.

A LVMSZ jó példa is arra, hogy egy adott terület, térség munkahelyi érdekvédelmi szervezetei egymással összefogva jól tudják akaratukat és érdekeiket közösen artikulálni, hogyan tudnak szükség szerint közösen együttesen fellépni, nem egy esetben a másik tagszervezet érdekében demonstrálni, és nem utolsó sorban egymás örömeit, eredményeit, problémáit vagy csak egyszerűen egymást ( tagságot és vezetőket is) megismerni.

Liga Vas Megyei SzövetségeA LVMSZ küldöttgyűlésen az elnökség áttekintette az elmúlt időszak tevékenységét, valamint a szövetség gazdálkodását. A küldöttek egyetértettek abban, hogy az LVMSZ megkerülhetetlen tényezővé vált a helyi érdekegyeztető tanács, a különböző foglalkoztatási paktumok, a  szakképzés és egy sor más területen, ahol a munkavállalói érdekérvényesítés megjelenítője. A küldöttek egyértelműen és egységesen kiálltak a szövetség további fennmaradása, lehetőségek szerinti (létszám és tevékenységi kör) bővítése, jövője mellett

A szövetség gazdálkodását az ésszerű takarékoskodás és a működési költségek  hatékony felhasználása jellemezte. Ennek eredménye, hogy az elmúlt három évben a szövetség pénzügyi mérlege - a megelőző évek hiánygazdálkodása után – stabil, pozitív eredményt mutat.

Liga Vas Megyei SzövetségeA küldöttgyűlés egyhangú szavazással módosította az alapszabályt, amit a szervezeti korszerűsítés, illetve a szervezeti élet folyamatosságának biztosítása, valamint a működés néhány területén eddig tapasztalt szabályozatlanság indokolt. Két új tisztségviselői hely (ügyvezető alelnök és titkár) létrehozásáról, valamint az eddigi GPEB, Ellenőrző Bizottság-gá történő átalakításáról, illetve az utóbbi feladat és hatáskörének bővítéséről is döntött a küldöttgyűlés. A küldöttgyűlés létrehozta az LVMSZ Esélyegyenlőségi tagozatát, aminek vezetésére Hári Izabella –t választotta.  

A tisztújítást megelőzően a küldöttgyűlés ajándéktárggyal megköszönte az alapító Németh Károly közel két évtizedes tevékenységét, továbbra is számítva tapasztalataira és önzetlen segítségére.  

A tisztújítás során Stairics Tamást elnökké, Dr. Kiss Bélát és Kiss Zoltánt alelnökké, Tolvaj Dezsőt ügyvezető alelnökké, Csörgő Jánosnét titkárrá választotta a küldöttgyűlés. Az Ellenőrző Bizottság elnöke: Szeléné Szilágyi Mariann, tagjai: Doma Csabáné és Hári Izabella lettek. A tagszervezetek vezetői automatikusan tagjai az elnökségnek.

Tagfelvétellel az LVMSZ tagszervezetei kettő szervezettel és közel 250 fővel növekedtek. A szövetség ismételten állást foglalt a regionális bővítés mellett. A Liga Szakszervezetek alapszabálya a regionális szerveződést jelenleg nem preferálja, de a szövetség rendelkezik a régióban működő Liga tagszervezetek erre irányuló szándékának kinyilvánításával.

Liga Vas Megyei SzövetségeAz egyebekben a küldöttgyűlés döntött irodatechnikai eszköz beszerzéséről, illetve megbízta az elnökséget, hogy december 31-ig dolgozza ki a tagszervezetek LVMSZ forrásból történő  pályázat útján való támogatásának rendszerét. A pályázat alapvetően a tagszervezetek irodatechnikai fejlesztésének részbeni, vagy egészbeni támogatására jön létre. Éves szinten 2 szervezet égető gondján tudunk így segíteni, természetesen szigorúan szabályozott keretek között és feltételek megléte esetén.

A küldöttgyűlés nagyra értékeli a Liga Szakszervezetek által nyújtott segítséget – különösen a Regionális Iroda nyújtotta lehetőségeket – a jövőben is számít erre,valamint  elsősorban a tisztségviselők felkészítésében, továbbképzésében kíván a Liga Szakszervezetek adta lehetőségekkel még jobban élni.


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.227.240.143 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »