Budapest: 16.3°
HUF/EUR: 358.01
szechenyi
Kik vagyunk » Regionális irodák » Nyugat-dunántúli » Cikk részlet

LIGA Vas Megyei Szövetsége: jubileum és előretekintés


Pontosan 20 évvel ezelőtt ezen a napon alakult meg a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, - vagy ahogyan a köznyelvben elterjedtebb, a Liga Szakszervezetek – megyei szervezete a Liga Vas megyei Szövetsége. Az LVMSZ ebből az alkalomból tartott ünnepi küldöttgyűlést május 31-én Szombathelyen a Napfény Étteremben, amelyen a tagszervezetek tisztségviselőin kívül megjelent Gaskó István a Liga Szakszervezetek elnöke is.

A küldöttgyűlést Kiss Zoltán a Liga Szakszervezetek Nyugat-Dunántúli Regionális Iroda érdekvédelmi tanácsadója nyitotta meg, majd a ma már történelmi léptékben is említésre méltó 20 évről a szervezet egyik alapítója és 18 éven át vezetője –a ma már nyugdíjas – Németh Károly emlékezett meg.

300-1_KP.JPG

Beszélt az éppen nyiladozó demokrácia, és a szakszervezeti mozgalomban is éppen csak létrejött pluralizmus kezdeteiről, az akkori lehetőségekről és körülményekről. A LVMSZ az elmúlt két évtizedben a munkavállalói érdekvédelem területén megkerülhetetlen tényezővé fejlődött, amit napjaink változásai, a munkavállalókkal kapcsolatos tervezett intézkedések minden eddiginél hangsúlyosabbá tesznek.

A visszaemlékezés után Stairics Tamás a LVMSZ elnöke a ma is a szervezetben tevékenykedő négy alapító tisztségviselőnek, a megjelent tagszervezetek képviselőinek és a Liga Szakszervezetek elnökének az erre az alkalomra készített emléklapot adott át.

300-2_KP.JPG

A küldöttgyűlés további részében a résztvevők döntöttek a megyei koordinációs fórum létrehozásáról. A Liga Szakszervezetek legutóbbi kongresszusán elfogadottak szerint az adott megyében működő tagszervezetek megyei koordinációs fórumot hozhatnak létre, ami a megválasztott képviselő útján gyakorolja a megyében működő szervezetek tagságának képviseletét a megyei szintű érdekegyeztetésben. A megyeszékhelyen erre nagyon régóta és működő példa van, hiszen a képviselő testületi ülések előtt a szélesebb rétegeket érintő kérdésekben, véleményezési jogkörrel ez már érdekegyeztető fórum keretében működik.

A megyei érdekegyeztető fórum szükségességét az is alátámasztotta, hogy a LVMSZ-nek – mint önálló jogi személynek -nem valamennyi a megyében képviselettel rendelkező Liga Szakszervezethez csatlakozott munkahelyi érdekképviselet a tagja, így megyei szinten e tekintetben a képviseleti lefedettség teljessé vált. Az ülésen azoknak a szervezeteknek a képviselői is jelen voltak akik nem tagjai a LVMSZ-nek és a többi szervezettel együtt írásban kifejezték csatlakozási szándékukat a megyei koordinációs fórumhoz. A jelenlévők elfogadták a megyei koordinációs fórum szervezeti és működési szabályzatát és megválasztották annak elnökségét. Elnöknek Stairics Tamást, alelnöknek Dr. Kiss Bélát és Kiss Zoltánt választották.

300-3_KP.JPG

A rendezvényen jelen lévő Liga Szakszervezetek elnöke Gaskó István üdvözölte és országosan is követendőnek tartotta a kezdeményezést. Hozzászólásában kifejtette, hogy soha nem volt aktuálisabb a munkavállalók jogainak érvényesítésében való összefogás, hiszen az aktuális politikai hatalom minden napra tartogat szinte egy ezeket a jogokat csorbító bejelentést. Külön kitért a fegyveres és rendvédelmi szférát érintő indokolatlan és elhamarkodott már részben bejelentett intézkedésekre, illetve az országos szintű érdekegyeztetés átgondolatlan felszámolására, valamint a munka világát, így a munkavállalókat hátrányosan érintő és jelentős veszteségeket előrevetítő tervezett intézkedések káros hatásaira. Hozzászólásában támogatásáról biztosította a jelenlévő tisztségviselőket és az általuk képviselt munkavállalókat az elkövetkező időszak jogszerű és megalapozott törekvéseiben, amihez a jogszabályok adta lehetőségek minden eszközét fel fogjuk használni.

300-4_KP.JPG

Hivatkozás: http://vasnepe.hu/cimlapon/20110531_liga_szakszervezet_husz_eve

Hozzászólások 1 hozzászólás

Kiss Zoltán
Kapcsolódó híradások:
http://www.vasnepe.hu/cimlapon/20110531_liga_szakszervezet_husz_eve
http://www.tvszombathely.hu/hirado/hirado---2011-majus-31


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 34.204.193.85 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »