Budapest: 15.69°
HUF/EUR: 357.70
szechenyi
Oktatás, könyvtár » Cikk részlet

Szeminárium a munkaidőről, Lisszabon, 2008. november 13-14.


A portugál CGTP konföderáció nemzetközi szemináriumot rendezett az Európai Uniós munkaidő szabályozással kapcsolatban. Erre a szemináriumra többek között a LIGA is meghívást kapott. A LIGÁ-t Kajsza Zoltán képviselte a Független Tűzoltó Szakszervezettől.

A szemináriumon a következő beszéd hangzott el:

Érdekvédők számára nagyon fontos lépés volt a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 1993. november 23-i 93/104/EK tanácsi irányelv megfogalmazása és elfogadtatása. A többször módosított, pontosított dokumentum hatására munkavállalók millióinak élet- és munkakörülményei változtak, vagy változnak meg, Európa-szerte.

Nagyon fontos számunkra, hogy lehetőségünk legyen eszmét cserélni más tagországok képviselőivel, ismerjük meg egymás véleményét, tapasztalatait, a végrehajtásról.
Remélem, ez a konferencia hozzásegít bennünket egymás jobb megismeréséhez, közösen választott új „hazánk” Európa munkavállalóinak megfelelő fórumot biztosít érdekeik kifejtésére.

Nem feledhetjük, hogy egy direktíva annyit ér amennyit a tagországok munkaadói, kormányai abból betartanak.
Az elfogadása óta folyamatosan keresik a lehetőséget arra vonatkozóan, miként ne kelljen alkalmazni ezen előírásokat. Vannak országok melyek haladékot kértek a bevezetésre. Mások nem, vagy nem megfelelően hajtják végre a jogharmonizációt.
Magyarország a csatlakozás időpontját 2004. május 01-ét jelölte meg a jogharmonizáció bevezetésére. A csatlakozó tagállamoknak lehetősége lett volna öt éves átmeneti időt kérni, Magyarország nem élt kérelemmel. Azonban a mai napig nem rendezték törvényi előírásokban, hogy valamennyi munkavállalóra kiterjedjenek az irányelv által megfogalmazott elvárások.
Továbbra is megkülönböztető megfogalmazásokat alkalmaznak a munkavállalók egyes csoportjaira. Kihasználva az irányelv azon meghatározását mely a minimális, vagy általános munkaidőt nem határozza meg, csak a maximális heti munkaidő keretet. 

„Hétnapos időtartamokban az átlagos munkaidő, a túlórát is beleértve, ne haladja meg a 48 órát.”

Így fordulhat elő, hogy a magyar tűzoltók alap munkaidejét a direktívában meghatározott maximális heti 48 órában állapítják meg. Nem lépik át a megengedett maximális munkaidő keretet, mégis heti nyolc óra ellentételezés nélküli munkavégzésre kötelezik.
Jelenleg 8200 tűzoltót foglalkoztatnak ilyen körülmények között.

Ez megengedhetetlen!

A munkavállalókat egyenlő bánásmódban kell kezelni, végezzenek bármilyen tevékenységet. 2006 decemberétől munkaügyi pereket indított szakszervezetünk e megkülönböztetés ellen és több mint 4000 bírósági ügyben várjuk az ítéletet. Magyarországon nincs precedens jog, ezért minden munkavállalónak, egyénileg kell jogorvoslatért folyamodni. Szakszervezetünk a tagjainak jogi segítséget és támogatást biztosít ezen ügyekben. Hazánkban számtalan hasonló példát tudnék felhozni az orvosi ügyeletek, a biztonsági szolgáltatók, a kereskedelem, és más területről, a feketegazdaságról nem is beszélve.

A munkavállalók sok esetben kiszolgáltatott helyzetben vannak!

Munkabiztonságuk érdekében nehezen vállalják fel jogos járandóságaik, munkaidejük, szabadnapjaik, és egyéb juttatásaik kikövetelését. Egy demokratikus országban ezek nem is nevezhetők követelésnek. Az élet és munkakörülmények alapvető biztosításának feltételeként hozott, általános érvényű szabályoknak kellene lennie.
A direktíva megfogalmazza azokat a minimális biztonsági és egészségügyi követelményeket, melyek a munkavállalók részére biztosítják a megfelelő feltételeket, tekintettel a napi pihenésre, a szünetekre, a heti pihenésre, a maximális heti óraszámra, az éves szabadságra és az éjszakai munka, a váltott műszakban végzett munka és a munka ütemezésének szempontjaira, stb.
Fő célként megfogalmazva a munkakörnyezet javításával, a munkavállalók egészségét és biztonságát védje.

Ne feledjük nincs jobb munkaerő, mint az elégedett dolgozó!

Akit nem egyéb gondok foglalkoztatnak munkahelyén, az jobban tud feladatára összpontosítani, hatékonyabban és pontosabban látja el munkáját, következésképpen mind a munkáltató mind a munkavállaló jól jár.

Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy közös Európánkban is megfelelő körülmények várják valamennyi munkavállalót, hiszen mindenki munkájára szükség van, végezzen bármilyen tevékenységet.

Nem engedhetjük meg a diszkriminációt, hatékony szankcionálási feltételeket, és jogbiztonságot kell biztosítanunk azok számára kiket sérelem ér.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szeretném köszönetemet kifejezni a portugál CGTP konföderációnak a konferencia megszervezéséért.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további munkánkhoz sok sikert kívánok.


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 34.204.168.209 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »