Budapest: 15.69°
HUF/EUR: 357.70
szechenyi
Hírek » LIGA » Részletek

Ha fáznak a dolgozók...


A télies, hideg idő beálltával, megszaporodtak a munkavállalói panaszok a hideg ártalom miatt. Mikor minősül hidegnek egy munkahely? Milyen kötelezettségei vannak a munkáltatónak? 

Egy panaszos munkavállaló jelezte, hogy ő csak egy termoszt kért volna a munkáltatójától, amiben az általa otthon lefőzött teát a munkahelyre tudná vinni, de elutasították.Több munkavállaló jelezte, hogy számára munkáltatója nem biztosítja a védőitalt, sőt egyes esetekben a megfelelő védőöltözetet sem. Teszik mindezt úgy, hogy erre jogszabály kötelezi a munkáltatót.

A 2012. évi I. tv. (Munka törvénykönyve) 51. § (1) szerint, a munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá - a felek eltérő megállapodása hiányában - a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani. (4) A munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit.

A 3/2002 (II.8) EüM-SzCsM rendelet szerint a munkahely hidegnek minősül, ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő több mint felében, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el. A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni,

Forró tea
A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállalók részére +50 °C teát kell biztosítani. A tea ízesítéséhez cukrot, illetve édesítőszert kell biztosítani. A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a dolgozók létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. A tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények betartása mellett történhet. A tea elkészítése, a munkahelyen történő biztosítása munkáltatói kötelezettség!

Sapka, kesztyű használata
Hidegben végzett munka esetén zárttéri és szabadtéri munkavégzés során egyaránt megfelelő védelmet kell biztosítani a dolgozóknak. A munkavállalókat el kell látni hideg elleni egyéni védőeszközzel (sapka, kabát, védőkesztyű, lábbeli), természetesen úgy, hogy annak a munkavégzés során történő használata (viselése) további baleseti kockázatot ne okozzon.

Az 1993. évi XCIII tv. (munkavédelmi törvény) előírása szerint, a szabadtéri munkahelyen - a munkavégzés jellegének és a munkakörülményeknek megfelelő műszaki megoldásokkal, munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, melegedési lehetőséggel, védőitallal - gondoskodni kell a munkavállalók időjárás elleni védelméről.

Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a kockázatértékelés alapján, a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. Fontos megjegyezni, hogy a munkavédelmi törvény előírása értelmében, a munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását. A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Veszélyeztetésnek minősül különösen a szükséges biztonsági berendezések, az egyéni védőeszközök működő-képtelensége, illetve hiánya.

A munkavállaló munkaerejét bocsátja bérfizetés ellenében a munkáltató rendelkezésére, nem az egészségét.

Fenti előírások betartásának ellenőrzésére jogosult a munkavédelmi törvény által biztosított jogokkal rendelkező, munkahelyen választott munkavédelmi képviselő. Hiányosság esetén kezdeményezheti a munkáltatónál a feltételek biztosítását, jogvitát kezdeményezhet, valamint a munkavállalói veszélyeztetés megszüntetésére kérheti a munkavédelmi hatóság segítségét.


Miskéri László


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 34.204.168.209 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »