Budapest: 5°C
HUF/EUR: 316.68
szechenyi
Bemutatkozás

A LIGA Szakszervezetek

a-liga-szakszervezetek

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 1988 óta áll a magyar munkavállalók oldalán. A LIGA közel 100 tagszervezete az ország minden területén jelen van földrajzi és ágazati értelemben egyaránt. A LIGA tagságát 100 200 szervezett munkavállalója adja ki, akik az élet minden területén dolgoznak a köz- és versenyszférában egyaránt.


A LIGA fő feladata a munkavállalók – a versenyszférában és a közszolgálatban foglalkoztatottak – élet- és munkakörülményeinek, szociális biztonságának fejlesztése a demokratikus intézményrendszer szakszervezetek számára biztosított teljes eszköztárával.

Bővebben »

Alapszabály

A FÜGGETLEN SZAKSZERVEZETEK DEMOKRATIKUS LIGÁJÁNAK ALAPSZABÁLYA - 2017. november 30. után hatályos 

Bővebben »


Program

A FÜGGETLEN SZAKSZERVEZETEK DEMOKRATIKUS LIGÁJÁNAK
PROGRAMJA 2018 - 2022

Bővebben »


Szervezeti felépítés

A szervezet az Alaptörvény, a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény alapján működő szakszervezeteket és szakszervezetek szövetségeit (a továbbiakban: tagszervezetek) tömörítő országos konföderáció. A LIGA Szakszervezetek jogi személy, képviseletét az elnök látja el. A LIGA Szakszervezetek tagszervezetekből áll.

Bővebben »


A LIGA Szakszervezetek hivatalos képei

a-liga-szakszervezetek-hivatalos-kepei

A LIGA Szakszervezetek itt közölt logója változtatás nélkül, kizárólag online felületen, ismeretterjesztés céljára felhasználható. Más esetekben - nyomdai és szervezeti felhasználáshoz - a megfelelő formátum e-mailben kérhető.

Bővebben »


Egyszerűsített éves beszámolók

Az Ectv. 30. §-a rendelkezései alapján a civil szervezet köteles a beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérleg-fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31.) letétbe helyezni. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 105. § (1) bekezdése alapján a civil szervezet a számviteli beszámolót és közhasznúsági mellékletet papír alapon kell az Országos Bírósági Hivatal részére benyújtania. Az Ectv. 30. § (4) bekezdése kimondja, ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a számviteli beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is.