Budapest: -0.93°
HUF/EUR: 368.94
szechenyi
Hírek » Nemzetközi » Részletek

Játszani is engedd...


2018. október 17-19-ig került megrendezésre az Európai Szakszervezeti Intézet oktatási osztályának „Oktatási Napok 2018.” elnevezésű konferenciája Vilniusban. A konferencia jelmondata a "Képzés a játékokon keresztül" volt. A konferencián a résztvevők azt is megvizsgálták, a jövőben milyen új módszereket lehet alkalmazni a szakszervezeti oktatásban.

Az oktatási osztály igazgatójának, Vera dos Santos Costa megnyitója után Inga Ruginere, a Litván Szakszervezeti Szövetség elnöke üdvözölte a megjelenteket. A litván elnök felsorolta azokat a kihívásokat, amelyekre a szakszervezeteknek választ kell adniuk, kiemelte például a belorusz és az ukrán bevándorlás kapcsán annak a szakmai kérdést, hogy angolt vagy litvánt tanítsanak-e a szakszervezetek az új munkavállalóknak.

Ezt követően Peter Scherrer, az Európai Szakszervezeti Szövetség titkára videó-üzenetét sugározták a szervezők. Scherrer hangsúlyozta, a munkafeltételek kialakításában és a munkavállalói jogok betartásában egyedülálló szerepük van a szakszervezeteknek. Ez a szerep ma még fontosabb, mint a korábban, hiszen Európa fenyegetés alatt áll, különböző erők az ellen dolgoznak, hogy a szociális Európa ne valósuljon meg.

A két és félnapos konferencia első előadója az ETUI főigazgatója, Philippe Pochet volt, aki "A négy megatrend és a munka jövője", címmel tartott előadást. Elmondta, nagy változások zajlanak a világban, a klímaváltozás, a globalizáció, az idősödő népesség, és a digitalizáció változásokat hordoznak magukkal, s bár, lehet, hogy több ilyen nagy folyamatot lehet beazonosítani, ezeket a megatrendekre mindenképpen figyelmet kell a szakszervezeteknek fordítani, ha a jövendőbeli céljaikat és tevékenységüket tervezik. Tenni kell ezt azért is, mert a tagvesztés folyamata vélhetően folytatódni fog. A folyamat nem kis részben azért gyorsul fel, mert a szakszervezeti tagok átlagéletkora magas, így a nyugdíjba vonulók demográfiailag is hozzájárulnak a taglétszám csökkenéséhez.

Ezt követően az Európai Szakszervezeti Intézet oktatási osztályának előadói bemutatták a meghívott szakszervezeti oktatóknak, hogy a videojátékok is hasznos oktatási eszközök lehetnek a felkészítések során. Dr. Matthew Bar elmondta, számos egyetem használ videojátékokat a tanulók készségeinek és kompetenciáinak fejlesztésére, mint például a találékonyság, a kommunikáció és az alkalmazkodóképesség.

Bar, a Glasgowi Egyetem vezető kutatója hozzátette, amíg a játékok maguk is fontos szerepet játszhatnak a készségek fejlesztésében, a játékok által megkönnyített társas interakció is nagyon jelentős. Érdemes kutatni, folytatta az előadó, hogy a "gamification"-nak nevezett folyamat (játékosításnak lehetne fordítani) végén a játék különböző elemei hogyan használhatók fel különböző kontextusokban. Az oktatási játékok felhasználói azt állítják, hogy ezek a módszerek növelik az elérést és javítják a munkalehetőségeket. A videojátékokkal jól teljesítő hallgatók hajlamosak arra, hogy alkalmazkodóképesek és leleményesek legyenek. A diákokkal végzett, véletlen besorolásos kísérletekben már sikeresen használt játékok közé tartoznak az "Minecraft" és a "Lara Croft és a Light Guardian".

Tom Wambeke az ITC-ILO Delta Unit munkatársa "Előrelátó oktatás versus előrelátó képzés" címmel adott elő, mottójául ezt az idézetet választotta: Ha azt csináljuk, amit eddig csináltunk, akkor azt fogjuk kapni, amit eddig is kaptunk! Az a célunk, hogy többet érjünk el, mondta az előadó, ezért elemezte mind a tanulás, mind a játék folyamatát.

A képzések során a hallgatókban feszültség jön létre, mondta. Ha ez túl kicsi, unalom, ha túl nagy, akkor idegesség alakul ki. E kettő között jön létre a flow, az az áramlat, amely elősegíti a tanulási folyamatot. Elmondta, sokan haszontalannak tartják a játékot a tanulásban, mert azt mondják, vagy jó a játék, de haszontalan, vagy unalmas, de lehet tanulni belőle. A közkeletű vélekedés szerint a játék inkább stressz-oldásra, mint a koncentráló növelésére való.

Wambeke ezután azt a kérdést járta körül, milyen a jó játék. Véleménye szerint a játéknak sokféle visszacsatolási rendszerének kell lennie, egy fő problémára kell koncentrálnia, amelyet meg kell oldani, és benne a rossz lépéseknek, a bukásnak ára kell, hogy legyen. Játékot játszani annyit, mint szükségtelen akadályokat elgyőzni. A játék elemei a célok, a szabályok, a verseny, és a visszajelzés. Így a játékosok rögtön egy komplett rendszert tanulnak meg, ezt át lehetne venni az oktatásban is. Továbbá a játékokon belül a játékosok rövid-, közép- és hosszú távú célokat azonosítanak és oldanak meg. Tehát a játék olyan tevékenységet fejleszt, aminek igencsak hasznát lehet venni. Az előadó idézte John Seely Brown oktatáskutatót, aki egy jövőben induló céghez inkább egy Warcraft játékost vene fel, mint egy éltanulót a Harvard egyetemről.

A nap végén a játék témájával kapcsolatban Carina Assuncão, az Edinburgh-i Egyetemről arról beszélt, hogyan lehet a játékok használatával hallgatói készségeket fejleszteni. Az előadó bemutatta a Xerte szoftvert, amely lehetővé teszi a felhasználók számára interaktív tanulási objektumok létrehozását és egy alkalmazás (Forest) használatát, amely segítséget nyújt a felhasználóknak abban, hogy egy adott feladatra koncentráljanak játék közben. (Valójában ez az alkalmazás arra is segítség, hogy a telefon-függőséget kezelje.)

Másnap a szervezők hat csoportba osztották a résztvevőket, amely csoportok negyedóránként más és más helyszínre vándoroltak, ahol egy-egy kérdéshez kifejtették a véleményüket. A hat kérdés pedig az Európai Szakszervezeti Szövetség hat prioritásához csatlakozott, amely mentén az európai szintű oktatás a 2019-2020-es évben szerveződik. Az első prioritás az „politikák és eszközök Európa jövőjéért” elnevezésű, a munkavállalói és szociális jogok, a részvétel és a bérkérdések tartoznak ide. A második a „munkavállalói részvétel és ipari kapcsolatok”, ide tartoznak az Európai Üzemi Tanáccsal, a felügyelőbizottsági tagokkal, a fenntartható fejlődés és az ipari politikák, a digitalizáció, az energia és iparpolitika. A következő prioritás a „fenntartható fejlődés”, ide tartoznak a környezetvédelemmel és energiapolitikával kapcsolatos tanfolyamok. A „munkafeltételek és a munka minősége” prioritáshoz az aktív időskor, a családi és a munkaidő összeegyeztethetősége, az erőszak-ellenesség oktatása tartozik. Ezt követi a „szakszervezeti megújulás” prioritás, amelynek a fő iránya a tagszervezés. Mindez két részben valósul meg, a szakszervezeteken belül a fiatalok képzése, a szervezeten kívül pedig a különböző foglalkoztatási csoportok szervezése a cél. A „kapacitásépítés” a hatodik prioritás. Ide tartoznak a nyelvi, a kommunikációs vagy a képzők képzése kurzusok, illetve a szervezeti kapacitás fejlesztése is.

A hat csoport mindegyik kérdésnél megfogalmazta javaslatait az illető prioritásról. Összefoglalójában Vera dos Santos igazgató elmondta, a tanfolyami igények elbírálásánál nemcsak a költségvetési lehetőségeket, vagy a tanfolyam témájának fontosságát mérlegelik, de az európai hozzáadott értéket is, illetve azt, hogyan lehet többszörözni azokat az eredményeket, amelyeket a tanfolyam fel tud mutatni. (Tehát, ha egy tanfolyam fontos tagszervezeti kérdésekre ad választ, akkor azt inkább a tagszervezetek hatókörébe utalják.) A tagszervezetektől a legtöbb javaslatot a szakszervezi megújulás témaköréhez kapják, ezt követően a munkafeltételek és a munka minősége témában kapnak tanfolyam-kéréseket.

A második nap délutánjának előadója Christofe Degryse a szakszervezeti jövőkutatásra mutatott be egy módszert. Az előadó hat lehetséges jövőképet vázolt fel. A forgatókönyvek mindegyikének témája a jövő gazdasági és társadalmi fejlődésének lehetőségei voltak. A résztvevők feladata a különböző forgatókönyvek elemzése volt a következő szempontok alapján. Milyen tapasztalati tények azonosíthatók manapság, amelyek az adott forgatókönyv megvalósulását vetítik előre. Az adott forgatókönyv megvalósulása a szakszervezeti mozgalom számára előnyös vagy hátrányos. Milyen várható szerepet kapnak az adott forgatókönyvben a szakszervezetek illetve – ha az adott forgatókönyv megvalósulása előnyökkel jár a szakszervezeti mozgalom számára, - milyen tevékenységekkel lehetséges előmozdítani a megvalósulását, vagy – ha a szakszervezeti mozgalom számára inkább hátrányos az adott forgatókönyv bekövetkezte – miképpen lehetséges a felvázolt következmények elkerülése.

A harmadik nap folytatódott a jövőkutatás, illetve annak a módszertannak a megismerése, amelyek lehetővé teszik, hogy egy szervezet hosszú távú stratégiát alkothasson. Az ETUI stratégiai kilátások projektje 2030-ig próbálja meghatározni a lehetséges trendeket, a külső elemeket, pl. globalizáció, vagy a politikai elemeket, és a szervezet viselkedését. (Mindezt természetesen Európára vonatkoztatva, és teret hagyva az ún. „fekete hattyúknak”, vagyis olyan eseményeknek, amelyek bekövetkeztét nem lehet előre látni.

A „stratégiai kilátások” projekt több fázisból áll, a módszertan kidolgozása az első fázis, ezt a különböző elemzések elemzése, majd a különböző lehetséges forgatókönyvek felállítása követi, és a folyamat végén az értékelés áll. Az előadó elmondta, az a cél, hogy jobban előre jelezzük a változásokat és felkészüljünk rájuk. Az előadást követően a résztvevők csoportokra oszlottak, és megpróbálták azonosítani azokat a pozitív és negatív elemeket, amelyek nagy valószínűséggel meg fogják határozni a szakszervezeti képzések hátterét 2030-ben. Így a résztvevők szociális, technológiai, gazdasági, etikai és politikai tényezőket azonosítottak. (Bár elhangzott: például a jogi környezet változása és a környezeti hatások is fontos tényezők lennének.) A kiscsoportos munka első része ötletvihar technikával fogalmakat gyűjtött össze, majd ezekből a legfontosabbakat szelektálta, végül a kiválasztott 5-5 fogalmat beillesztette egy negatív és pozitív tengelyre.

A konferencia zárásaként a foglalkozást vezető trénerek összefoglalták a csoportmunka tapasztalatait, illetve Vera dos Santos megköszönte a résztvevőknek az aktív munkát. Elmondta, a konferencia egyik célja az ETUI oktatási osztály munkaprogramjának áttekintése, és új tanulási formák értékelése volt. (Az esemény első napjáról élő közvetítést lehetett látni az ETUI Facebook oldalán.)

Kozák László

Galéria

Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.235.66.217 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »