Budapest: 12°
HUF/EUR: 357.24
szechenyi
Hírek » Tagszervezeti » Részletek

Módosított kollektív szerződés Pécsett


2019. április 1-ején lép hatályba az a kollektív szerződés módosítás, amelyet a Baranya Megyei Liga Szakszervezet a Bóly Zrt.-vel kötött. A megállapodás szabályzatba foglalta a jubileumi- és a nyugdíjba vonulók jutalma intézményét.

Tavaly novemberben kezdték meg a felek az egyeztető tárgyalásokat a hatályban levő Kollektív Szerződés módosítása kapcsán a Bóly Zrt.-nél. A munkáltatói oldal kezdeményezésére indultak meg az egyeztetések, egyben a tárgyalás alapját is a munkáltatói oldal által kidolgozott részletes szakmai anyag adta.

A társaság által első ízben előterjesztett javaslat eredetileg az volt, hogy szabályzatban rögzítsék a nyugdíjba vonulók jutalmát, melyet a hatályos KSZ szabályozott, továbbá szintén szabályzatban vezessék be a jubileumi jutalom intézményét. Utóbbi jutalmazási lehetőség a Bóly Zrt.-nél eddig nem volt szabályzati formában, illetve kollektív szerződésben szabályozva.

Baranya Megyei Liga Szakszervezet már az egyeztető tárgyalások kezdetén kifejtette és indokolta azon álláspontját, mely szerint a szabályzati formát nem tartja célravezetőnek ezeknek a kérdéseknek a szabályozása kapcsán. (A nyugdíjba vonulók jutalma az eddig hatályban lévő kollektív szerződésnek része is volt.)

BMLSZ 2018 decemberében a munkáltató részére megküldött előterjesztésében részletes indokolással egybekötve tájékoztatta a munkáltatói oldalt álláspontjáról és javaslatairól. „Eszerint a nyugdíjba vonulók jutalmának rendszerét továbbra is a korábban kialakított gyakorlat szerint, a mértéket érintő módosításokkal kívántuk megtartani a kollektív szerződésben. Ezen felül a jubileumi jutalom intézményének bevezetését támogattuk, és kezdeményeztük annak kollektív szerződésbe emelését.” – mondta Kerekes Edit, aki az érdemi tárgyalásokat folytatta BMLSZ részéről.

A 2019. január 22-én tartott egyeztető tárgyaláson a munkáltatói oldal előterjesztette javaslatát a szakszervezet korábban megküldött írásos javaslatára. Eszerint a szakszervezet által javasolt jubileumi jutalom intézményének a kollektív szerződésben történő rögzítését a munkáltató támogatta. A tárgyalás során a felek közösen egyeztettek a jubileumi jutalom rendszer továbbfejlesztésének lehetőségéről és annak munkaerő- ösztönző szempontú stratégiai jelentőségéről.
BMLSZ szakszervezet fentiekkel összhangban támogatta a munkáltató azon elképzelését, miszerint a jubileumi jutalom rendszerének fejlesztése és továbbgondolása a jövőben közös célkitűzésként is megfogalmazható a felek részéről. „A magunk részéről ezt mindenképpen fontos lépésnek tartjuk, melynek célravezető alakításában BMLSZ is részt szeretne vállalni. Erről a munkáltatót a tárgyalások során tájékoztattuk is.” – mondta Keszthelyi Gábor, a szakszervezet általános alelnöke.

A jubileumi jutalom és a nyugdíjba vonulók jutalma kérdésében kialakult konszenzust követően még szükségessé vált egyeztetést folytatnia a feleknek a hatálybalépés időpontjáról, valamint a nyugdíjba vonulók jutalmát érintő szabályozás eljárásrendjéről. Utóbbi két kérdésben szintén sikerült egyezségre jutnia a feleknek március végén, melynek eredményeképpen a módosított kollektív szerződés 2019. április 1. napjával hatályba léphetett.
A Felek a tárgyalássorozat során mindvégig törekedtek a kooperációra, a konstruktivitásra és olyan megoldások kidolgozására, amelyek egyrészről előnyösek a munkavállalókra nézve, másrészről a munkáltató közép- és hosszútávú HR stratégiájába is illeszkednek.

A munkáltatói oldal a nyugdíjba vonulók jutalmának kérdéskörében is figyelembe vette a szakszervezet érvelését és álláspontját. A megállapodás egyik alapkövét jelentette a munkavállalói oldal részéről, hogy a korábban közösen kialakított eljárásrend fennmaradjon illetve az, hogy a jutalom mértékének meghatározása a korábban kialakított szabályozás mentén történjen a továbbiakban is. Az utóbbi azt jelentette, hogy a korábban átadott munkáltatói javaslattal ellentétben nem meghatározott számú havi alapbérnek megfelelő összegű nyugdíjba vonulási jutalom került szabályozásra a Kollektív Szerződésben, hanem a távolléti díjat alapul véve, a felek közös mérlegelésén alapuló, mozgásteret adó (úgynevezett „tól-ig” értékeket tartalmazó) szabályozás. Ezt a rendszert egyébként felek közösen alakították ki 2016-ban a kollektív szerződés tárgyalások során.

A tárgyalássorozat folyamán szakszervezet három további érdemi módosító javaslatot terjesztett elő kollektív szerződés tekintetében, melyből a munkáltató kettőt szintén támogatni tudott. Ezen szakszervezeti javaslatok elfogadásával többek között lehetőség nyílt a szakszervezet részéről fel nem használt munkaidő kedvezmény megváltására.
Felek egyúttal megállapodtak a kollektív szerződés egyes pontjainak technikai szempontú módosításait érintő kérdésekben is.

A kollektív szerződés módosítása ügyében tartott tárgyalássorozat egyben lehetőséget adott a feleknek arra is, hogy jövőbeni feladataik kapcsolódási pontjait megvilágítsák és a vállalati érdekegyeztetés rendszerét új alapokra helyezzék.

(BMLSZ)


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 34.204.193.85 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »