Budapest: 19°
HUF/EUR: 332.56
szechenyi
Projektek » Szakképzés » Részletek

Szakképzés 2010


szakkepzes-2010

A „Szakiskolai férőhelyek meghatározása a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére" című kutatási program 2008-ban indult el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésével és irányításával, 9 munkaadói és 5 munkavállalói érdekképviselet közreműködésével, valamint a Munkaerő-piaci Alap anyagi támogatásával.
A kutatási program az elmúlt évben három fő empirikus talapzatra épült: (1) a vállalati kereslet felmérése; (2) a pályakezdő szakképzettek elhelyezkedésének felmérése; és (3) a meghatározó szereplőkkel végzett interjúk.
Az idei évben a projekt szerényebb költségvetési forrásokkal, de tovább folytatódik. Az empirikus kutatások jelentős részét ezúttal a kamarai szervezetek végzik.

Konföderációnk ugyanakkor idén is szükségesnek tartja, hogy – a projekt általános céljaival összhangban – a saját maga által meghatározott prioritások mentén önálló adatgyűjtést szervezzen. Ennek megfelelően 2010. évben a munkaerőpiacra belépő végzős szakképző iskolai tanulók munkaerő-piaci helyzetének felmérését tervezzük. Arra szeretnénk választ kapni, hogy az iskolarendszerű szakképzés mennyire képes megfelelni a gazdaság igényeinek, a végzős szakmunkások milyen eséllyel, milyen használható tudással és milyen ismeretekkel lépnek ki a munkaerőpiacra. Tudni szeretnénk ezen belül is a pályaelhagyás, a lemorzsolódás, és a továbbtanulás arányait.
Tekintettel a hazai munkaerő-piac egyéb sajátosságaira (informális, azaz be nem jelentett, illetve a csak részben legális foglalkoztatás elterjedtsége) azt is szeretnénk megtudni, hogy milyen elképzeléseik vannak a tanulóknak erre vonatkozóan. Végezetül ezt a felméréseket arra is szeretnénk kihasználni, hogy a fiatalokkal személyesen is tudjunk találkozni, velük ezekről a kérdésekről beszélgetni, kérdéseikre válaszolni, nem utolsó sorban a szakszervezeti érdekvédelem lehetőségeiről tájékoztatást adni.
A fentieken túl a LIGA Szakszervezetek az idén is számos szakmai fórumot, konferenciát szervez régiónként, amire valamennyi érdekeltet és érdeklődőt szeretettel várunk.
 
A projektben végzett munkán keresztül lehetőség nyílik arra, hogy segítséget nyújtsunk a 2011/2012-es szakképzési beiskolázási keretszámok meghatározásához - a rendelkezésre álló elemzési és becslési lehetőségek mellett.
Konföderációnk részéről a projekt lebonyolításában az alábbi kollégáink vesznek részt:

Régió RFKB tag Régiós koordinátor
Közép-Magyarország Csorba Attila Szabó Imre (Fiatalok Ligája)
Közép-Dunántúl Dr. Németh Ilona Vinglmanné Sós Szilvia
Észak-Alföld Apor István Nagy Gábor
Dél-Dunántúl Bocsor István  
Dél-Alföld Dr. Pusztai Edit Dr. Dancsóné Dr. Soós Ilona
Nyugat-Dunántúl Kövecses László Kiss Zoltán
Észak -Magyarország Horváth József Kovács Ferenc


A projekt országos koordinátora: Dr. Szabó Imre
A tavalyi évhez hasonlóan idén is valamennyi régióban várunk – korrekt feltételek és díjazás mellett – kérdezőbiztosokat a kérdőíves felmérések végzéséhez, jelentkezni a regionális, vagy az országos koordinátornál lehet (szakkepzes@liganet.hu).
Tekintettel arra, hogy az idei projekt kiemelt célcsoportjai tanulók lesznek, különösen azoknak a fiataloknak a jelentkezését várjuk, akik a LIGA valamelyik szervezetének tagjai.

A kérdezőbiztosokkal megbízási szerződést kötünk. A megbízási szerződések és a számfejtéshez szükséges adatok közléséhez elengedhetetlen adatközlők letölthetők az alábbi helyről:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

ADATKÖZLŐ

A kérdőívek letölthetők:
KÉRDŐÍV_1
KÉRDŐÍV_2

További információk találhatóak még az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet honlapján.


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 34.238.189.171 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »