Budapest: 19°
HUF/EUR: 332.56
szechenyi
Projektek » Szakképzés » Részletek

Szakiskola 2010


szakiskola-2010

Kedvező tendenciák a szakképzésben


A LIGA Szakszervezetek a 2010. évben a "Szakiskolai férőhelyek meghatározása a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére" című projekten belül a munkaerőpiacra belépő végzős, illetve a szakképzésben még résztvevő iskolai tanulók munkaerő-piaci helyzetéről végzett felmérést.
Arra kerestük a választ, hogy az iskolarendszerű szakképzés mennyire képes megfelelni a gazdaság igényeinek, a végzős szakmunkások milyen eséllyel, milyen használható tudással és milyen ismeretekkel lépnek ki a munkaerőpiacra, kiemelten a pályaelhagyás, a lemorzsolódás, és a továbbtanulás arányaira.

A felmérés - részben meglepő, részben az elvárásoknak megfelelő eredményt hozott. A kutatás három fő részből tevődött össze: a szakiskolai képzésről alkotott vélemény, (illetve ennek társadalmi vonatkozásai), az elhelyezkedési esélyek, illetve a munkaerőpiaci ismeretekkel kapcsolatos ismeretanyag.

A szakiskolások általában a szakmájukkal és iskolájukkal való elégedettségüknek adtak hangot. A megkérdezettek 79%-a tanul olyan szakmát, ami valóban érdekli, és többségük ugyanezt a szakmát választaná, ha újra döntés előtt állna. Viszonylag elenyésző azok száma is (12%), akik más iskolát választanának.
Kedvezően ítélik meg társadalmi státuszukat, ami talán részben betudható annak, hogy Magyarországon egyre inkább felértékelődik a szakmunka, egyes szakmákban kifejezett kereslet mutatkozik a szakmunkások iránt. Ehhez kapcsolódik, hogy a kereseti várakozásaik is viszonylag optimizmusról adnak hangot. Azt, hogy a tanult szakmával jól lehet keresni viszonylag sokan gondolják.

Nagyon erős a továbbtanulási szándék a fiatalokban, ami adott esetben egy új (második) szakmát jelent, de talán nem meglepő (azaz az általános trendet tükröző), hogy jelentős azok aránya (25%), akik felsőfokú tanulmányokhoz éreznek ambíciót.

Bíztató az is, hogy általában elégedettek a szakiskolában megszerzett tudással, a többség szerint a szakiskola megfelelően felkészít az életre. A diákok nagy része elégedett tanárai teljesítményével is, az elégedetlenkedők aránya országosan mindössze csak 11%-ot tesz ki.

Tekintettel a hazai munkaerő-piac egyéb sajátosságaira (informális, azaz be nem jelentett, illetve a csak részben legális foglalkoztatás elterjedtsége) arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen elképzeléseik vannak a tanulóknak erre vonatkozóan, illetve milyen ismeretanyaggal lépnek ki a munkaerőpiacra.
E tekintetben úgy tűnik a fiatalok ismeretei eléggé hézagosak, a munkaidőre, a bérminimumokra, a biztosítási jogviszonyra vonatkozó kérdésekre vegyes válaszok születtek, és a szakszervezetek szerepével kapcsolatban sincsenek teljesen tisztában.

Mindazon által a projekt nagyon sikeresnek mondható, mind az iskolák, mind a fiatalok kedvezően fogadták kérdezőbiztosainkat, nem utolsósorban a Fiatalok Ligáját képviselő aktivistáinkat, illetve a projektben résztvevő kollégáinkat, továbbá kiadványainkat. Úgy tűnik jelentős igény mutatkozik az ilyen típusú találkozásokra.

A kérdőíves felmérés adatai, részletes elemzése és megállapításai a cikk alatt megtalálhatók, letölthetők.


Dr. Szabó Imre


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 34.238.189.171 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »