Budapest: 26°
HUF/EUR: 332.56
szechenyi
Projektek » Szakképzés » Részletek

ÁSZ: komoly problémák voltak a szakképzési hozzájárulás körül


A szakképzési hozzájárulás felhasználásának hatékonyságával és eredményességével kapcsolatban komoly problémák merültek fel, ami a szabályozásban, valamint az ellenőrzések végrehajtásában rejlő hiányosságokra vezethető vissza - többe között ez a megállapítás is szerepel az Állami Számvevőszéknek (ÁSZ) a szakképzési hozzájárulás felhasználásáról szóló legfrissebb vizsgálatának összegzésében.

Az ÁSZ éves ellenőrzési tervének megfelelően befejezte a szakképzési hozzájárulás felhasználása célszerűségének 2007-2010 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ úgy ítélte meg: a gazdasági válságra tekintettel különösen fontos, hogy az oktatásra és szakképzésre rendelkezésre álló közpénzt ne csak elköltsék, hanem a szükséges és elégséges ráfordításokkal a kitűzött célok minél nagyobb hányadát meg is valósítsák.  

Az ellenőrzés keretében azt értékelték, hogy a járulék beszedésére, elszámolására, valamint a keletkezett pénzügyi forrás felhasználására és ezek ellenőrzésére kialakított rendszerek hatékonyan és eredményesen segítik-e a szakképzés-fejlesztési célok megvalósítását. A vizsgált időszakban a bevallási adatok alapján a gazdasági társaságoknak szakképzési hozzájárulásból összesen 270 milliárd forint kötelezettsége származott a költségvetés javára. 

Az ÁSZ ellenőrzése szerint a szóban forgó területen a szabályozás bonyolult, nehezen áttekinthető. Emellett lehetővé teszi, hogy a pénzügyi forrást ne csak szakképzés-fejlesztési célok megvalósítására lehessen felhasználni. A jogszabályokat gyakran módosították ugyan, a rendszer hiányosságait  azonban a vizsgált időszakban nem szüntették meg.  

Az ellenőzségi tapasztalatok alapján az ÁSZ többek között  javasolta: a nemzetgazdasági miniszternek, hogy intézkedjék az Nemzeti Foglalkoztatási Alap (korábban Munkaerőpiaci Alap) képzési alaprészéből nyújtott, jövőbeli támogatások kifizetésének a jelentés közzétételétől számított 30 napon belüli felfüggesztéséről a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény módosításának hatályba lépéséig.  

Javasolták továbbá a nemzetgazdasági miniszternek, hogy dolgoztasson ki új középtávú szakképzés-fejlesztési stratégiát, amely konkrét célokat, prioritásokat és mérhető elvárásokat határoz meg. Alakíttassa ki a stratégiában kitűzött célok megvalósulásának mérési és értékelési rendszerét. Vizsgáltassa felül a szakképzési hozzájárulás ellenőrzésében részt vevő intézmények ellenőrzési feladatait, és dolgoztassa ki az ár-érték, illetve teljesítmény-ráfordítás ellenőrzési módszerét. 

Az ÁSZ vizsgálata szerint a vállalkozások 2007-2010 között 123,6 milliárd forint szakképzési hozzájárulást fizettek be a költségvetésbe. Míg 146,4 milliárd forintot a törvényben biztosított jogcímeken költségként számoltak el. Így a költségelszámolás lehetősége miatt a vizsgált időszak egyes éveiben a pénzügyi forrás nagyobbik fele nem került be az állami költségvetésbe. A vizsgált 4 év alatt gyakorlati képzés szervezésére a pénzügyi forrásnak csupán egyharmadát, 97,9 milliárd forintot fordítottak. Nem szakképzés-fejlesztési célok megvalósítására, illetve működési kiadásokra 33,8 milliárd forintot költöttek.  

A Munkaerő Piaci Alapból (MPA) támogatásokra fordított 49,9 milliárd forintról, valamint a fejlesztési támogatásra és saját munkavállalók képzésére elszámolt összesen 88,4 milliárd forintról - vagyis a pénzügyi forrásnak több mint a feléről - nem mutatható ki, hogy mekkora hányada szolgált szakképzési, illetve szakképzés-fejlesztési célokat. 

A 2005-2013. évekre vonatkozó szakképzés-fejlesztési stratégia meghatározza a szakterület legfontosabb célkitűzéseit, a fejlesztések irányait. A célok azonban megfogalmazásukban túl általánosak, nem foglalnak magukban részcélokat, prioritásokat, súlypontokat, mérhető elvárásokat. A szaktárcák nem dolgoztak ki olyan koncepciókat, hogy valamely célt teljes körűen milyen feladat-együttes végrehajtásával lehet elérni.  

A jogi szabályozás szerint a bevallások feldolgozására és ellenőrzésére kialakított rendszer nem zárt. Az ÁSZ ellenőrzése feltárta: a kötelezettek 2009-2010-ben évente mintegy 40 milliárd forinttal kevesebb járulékot vallanak be, mint a járulék alap figyelembevételével számított kötelezettség összege. Emellett a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek (NSZFI) a gyakorlati képzést szervezőkre irányuló ellenőrzései nem eredményesek és nem hatékonyak. A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok (RFKB) pedig nem, illetve csak részben tettek eleget a törvény azon előírásának, hogy kísérjék figyelemmel a szakképzési hozzájárulás régióban történő felhasználását és értékeljék azok hatékonyságát. 

A szakképzési hozzájárulás ellenőrzésében részt vevő szervezetek pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzéseket végeznek ugyan és vizsgálják a pénzfelhasználás szerződés szerinti teljesítését,  állapította meg az ÁSZ és megjegyezte, hogy ezek az ellenőrzések azonban nem terjednek ki a pénzfelhasználás gazdaságosságára.

Hivatkozás: http://hvg.hu/karrier/20120124_szamvevoszek_szakkepzesi_hozzajarulas
Cimkék: szakképzés

Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 18.232.171.18 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »