Budapest: 26°
HUF/EUR: 332.56
szechenyi
Projektek » Szakképzés » Részletek

Esélyteremtés szakképzéssel - hogyan lehetséges?


Egy közelmúltban rendezett konferencián arra a kérdésre keresték a választ, hogy a szakképző iskoláknak milyen lehetőségeik vannak a befogadó oktatás megteremtésére saját intézményi kereteiken belül.

A befogadó iskola megteremtésének lehetőségeiről a szakképzésben címmel rendezett konferenciát a Tempus Közalapítvány, szakmai partnereivel: a Budapesti Corvinus Egyetem Oktatásfejlesztési Observatory Központjával, a Türr István Képző és Kutató Intézettel, valamint a British Councillal.

Napjainkban, amikor a társadalmi és gazdasági fejlődés elengedhetetlen feltétele az oktatási és képzési rendszer hátránykompenzáló hatásának növelése, különös figyelmet kell kapnia a hátrányos helyzetű csoportok minőségi oktatásának és ehhez kapcsolódóan a szakképzési intézmények szakmai támogatásának. A befogadó iskola megteremtését szolgáló elvekről és gyakorlatokról szóló előadásában főként ezt hangsúlyozta Dr. Köpeczi-Bócz Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, az Oktatásfejlesztési Observatory Központ vezetője.

Ezután Tony Booth, a Cambridge-i Egyetem professzora mutatta be az ún. inklúziós indexet, amelyet munkatársaival együtt fejlesztett ki. Ez az iskolafejlesztési eszköz az iskolai élet minden aspektusát érintve körvonalazza, mit is jelent az inklúzió a gyakorlatban: a tanári szobában, az osztálytermekben vagy az iskolaudvaron. Előadásából fény derült arra is, hogy az inklúzió kifejezést a hazai szakmai körökben használt terminológiánál jóval tágabb értelemben, a mindenki számára esélyt teremtő iskolai szemléletmódra használja.

Bognár Mária programvezető, a korai iskolaelhagyás európai szakértői csoportjának hazai képviselője az eddig 400 gyermeket "megmentő" Dobbantó programról, illetve a korai iskolaelhagyást és a fiatalok munkanélkülivé válását megelőzni hivatott program továbbélési lehetőségeiről beszélt.

Mártonfi György, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kutatója a szakképzési és munkaerő-piaci (re)integrációs programok hazai sajátosságairól tartott előadást, amelyben számos, a hátrányos helyzetű tanulók esélyeinek növelését szolgáló programról, köztük a Szakiskolai Fejlesztési Programról, az Integrációs Pedagógiai Rendszerről, az Útravalóról, a Tanodákról és az Arany János Programokról esett szó.

A nap további részében három műhelymunkán dolgoztak-gondolkodtak együtt a résztvevők. Külföldi előadónkkal az ún. inklúziós index gyakorlati alkalmazásáról beszélgethettek. Az intézményi önértékelésről Molnárné Stadler Katalin szakképzési minőségbiztosítási szakértő vezetett kerekasztal-beszélgetést, amelyen az önértékelésben már gyakorlatot szerzett szakképző intézmények osztották meg tapasztalataikat az érdeklődőkkel. A harmadik workshopon a befogadás terén sikeres, példaértékű projekteket megvalósító intézmények vezetőivel és a résztvevőkkel beszélgetett Bognár Mária.

A konferencia a PSIVET - Esélyteremtés szakképzéssel című uniós projekt keretében valósult meg. A projekt leggyakorlatiasabb részére október végén kerül sor, amikor 24 szakképzésben dolgozó vezető ingyenes, a témához kapcsolódó továbbképzésben vehet részt. Az esélyteremtés és a befogadó szemlélet megteremtése mellett elkötelezett vezetői teameket a jelentkezésként megküldött motivációs anyaguk alapján választottuk kilettek kiválasztva. A 30 órás, gyakorlatorientált pedagógus-továbbképzés a befogadás témáját műhely-jellegű, az egymástól való tanulásra építő képzés során mélyíti el, miközben a résztvevőknek új módszerek és technikák megismerésére és alkalmazására nyílik lehetőségük.

A konferencia és a képzés aktívan kíván hozzájárulni ahhoz, hogy az iskolai gyakorlatba beágyazódjon a tágabb értelemben vett inkluzív oktatás. A "mindenki iskolája" szemlélet által fejlődhet a tanárok módszertani kultúrája, csökkenhet a diákok lemorzsolódása, s mindez - hosszú távon - pozitív hatással lehet az egyes egyének életminőségének javulásán keresztül a társadalom és a gazdaság fejlődésére - írja a portálunkhoz eljuttatott sajtóközlemény.

Hivatkozás: http://www.hrportal.hu/c/eselyteremtes-szakkepzessel-hogyan-lehetseges-20121019.html

Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 18.232.171.18 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »