Budapest: 10.6°
HUF/EUR: 337.41
szechenyi
Hírek » Archívum » Válság / kezelés » Részletek

ESZSZ: gazdasági válság, új társadalmi szerződés, EP választások, munkaügyi viták


Brüsszelben, február 5-én tartotta Irányítóbizottsági ülését az Európai Szakszervezeti Szövetség.
Az ülés ezúttal kibővített ülés volt, ami azt jelentette, hogy minden tagszervezet meghívást kapott, aki akart, részt vehetett rajta. Az ülés legnagyobb része a válság, és ehhez kapcsolódóan az ESZSZ kampány terveinek megbeszéléséből állt, ezt a két pontot is egyben tárgyalva. Szó esett még a 2009. évi Európai Parlamenti választásokról és a lindsey-i olajfinomítóban zajló munkaügyi vitákról.

A főtitkár a válságról szóló beszámolójában a következőket összegezte:

A pénzügyi és gazdasági krízisre adott eddigi politikai válasz a legkevésbé sem elégséges. Erőfeszítéseket kell tenni és Új Szociális Irányvonalat kell létrehoznunk az európai dolgozók számára az alábbiak szerint:
Munkahelyek: Produktív beruházás új munkahelyek megteremtésére a 2%-os európai GDP értékű Európai Fellendülési Terv keretében, beleértve az európai központi bankok által támogatott Európai Növekedési Kötvényekből finanszírozott nagy európai beruházási projekteket. Bár az ESZSZ decemberi Végrehajtó Bizottság ülése határozattal támogatta az Európai Fellendülési tervet, az már biztosan látszik, hogy attól többet kell tenniük mind a Bizottságnak, mind a nemzeti kormányoknak, mert az abban megjelölt intézkedések már nem elegendőek.
Kollektív Szerződés: Nemet mondunk a bérbefagyasztásra, és a nominális bérek csökkentésére. Ezek helyett a kollektív szerződés intézményét meg kell erősíteni, hogy a bérek az árstabilitást rögzítsék a fenyegető defláció idején, és a növekedés és a kereslet fenntartható hajtóerejévé válhassanak.
Jogok: Elsőrendű fontosságú, hogy a nehézségekkel küszködő vállalatok munkavállalói és azok képviselői számára konzultációt és információt kell biztosítani, minden alternatíva felfedésével. Általánossá kell tenni a munkanélküliség esetén járó ellátásokat. Nem szabad a munkavállalókat a munkanélküliség szakadékába taszítani. Meg kell erősíteni a munkanélküli ellátás rendszerét, és erőteljesen ki kell terjeszteni a munkavállalók képzését és továbbképzését, és speciális garanciát kell kialakítani az iskolát vagy egyetemet végző fiatalok számára 2009-ben.

Elosztási igazságosság: nemet mondunk arra a fonák gyakorlatra, amikor az állam támogatja azokat a bankárokat és vezetőket, akik tönkretették a vállalatukat, kockáztatták a gazdaság egészét, és közben meggazdagodtak. Ehelyett Európa-szerte koordinált módon csökkenteni kell a legfelső vezetők bónuszait, részvény opcióit és aranyozott ejtőernyőit. Annak érdekében, hogy a kormányok megfelelő eszközökkel rendelkezhessenek a gazdaság irányítására és a növekvő egyenlőtlenségek megszüntetésére – sürgetjük az adóverseny megszüntetését a belső piacon.

A beszámolóval a résztvevők egyetértettek, hozzátéve, hogy már nem tartják elegendőnek a felsővezetők és a bankvezérek béreinek és javadalmazásainak maximalizálását, hanem meg is kellene büntetni azokat, akik a válságért felelősek. Többen örömüket fejezték ki az USÁ-ban végbement fordulat miatt, reménykednek Barack Obama elnökben, aki esetleg hasonlóképpen léphetne fel. A legtöbb hozzászóló kifejezte, hogy egy egységes, európai újraépítési terv kell, és nem lenne szabad annak megvalósítását a nemzeti kormányokra hagyni. Kiderült az is, hogy több ország kormánya már meg is kezdte az együttműködést a szakszervezetekkel, egyeztetéseket kezdtek a válság hatásainak kezeléséről. Ezek az országok Norvégia, Hollandia, Németország és Belgium. Több országban már voltak demonstrációk és sztrájkok, illetve újabb megmozdulásokat is terveznek. (Franciaország, Nagy-Britannia) de lesz demonstráció Németországban, Olaszországban és Görögországban is.

Az ETUC 2009-es kampánya:

Tervezett szlogen: Új társadalmi szerződés az európai munkavállalók számára – munkahelyek, jogok és kollektív szerződés

Háttér
1. A Végrehajtó Bizottság decemberben úgy döntött, hogy kijelöl egy napot május közepén Európai Akciónapnak.

2. Megegyeztünk abban, hogy e nap fókuszában a déltájban kb. 5 nagyobb európai városban tartandó demonstrációk lesznek. A városok: Brüsszel, és egy-egy város Európa nyugati, keleti, északi és déli részén.
A témák:

 • A munkahelyekért, a szakszervezeti és munkavállalói jogokért, a szociális Európáért
 • A spekuláció és a szabályozatlan „kaszinó” kapitalizmus ellen
 • Az európai választásokon való szavazásért

3. Megegyeztünk abban, hogy amennyiben ez a javaslat elfogadásra kerül, a dátumot, a városokat és a kampányjelszót a rendhagyó irányítótestületi ülésen véglegesítjük.  

4. A május közepi dátum nem ütközik azoknak a demonstrációknak az időpontjával, amelyet az ITUC és a TUC terveznek Londonban és másutt az április 2-i G20 találkozó kapcsán, vagy a korábbi G7/G8 találkozó kapcsán Rómában az olasz tagszervezetek által tervezett demonstráció időpontjával.

5. Az Akciónap pontosan az ETUC két kongresszus közötti párizsi konferenciája előtti időszakra esne, valamit a június 4-7-ig tartó Európai parlamenti választások előtti időszakra.

Javaslat
6. Jelzéseket kaptunk, hogy tagszervezeteink a következő városokban terveznek demonstrációkat május 15-16-án:
Brüsszel, Madrid vagy Barcelona, Berlin (május 16.), Prága vagy Varsó, valamint Stockholm vagy Malmö. E híreknek nagyon örülünk.

A demonstrációkat minden felszólaló tagszervezet üdvözölte, viszont többen kérték, hogy a szlogenek legyenek erősebbek, és több, más dolgot is fogalmazzanak meg, egyszerűen és érthetően. A helyszíneket illetően kiderült, hogy, - bár a cseh konföderáció pozitívan áll hozzá a prágai demonstráció megrendezéséhez,- de a konföderáción belül erre vonatkozó döntés még nem született, mert nem egyeztettek még minden ágazati ill. regionális szervezetükkel. Egyik svéd küldött viszont azt kérte, hogy ne Stockholmban, vagy Malmőben legyen az egyik helyszín, hanem valahol máshol. 
Lesz demonstráció Londonban is, a G 20-ak ülése előtt. Sem a helyszínek, sem az időpontok nem dőltek még el, a közeljövőben fog mindenről döntés születni.

2009. évi Európai Parlamenti választások

Figyelembe véve, hogy az EU parlamenti választásokon a részvétel a tagországokban egyre csökkenő tendenciát mutat, arra is szükség van, hogy azt üzenjük a munkavállalóknak, hogy menjenek el, és szavazzanak a szociális Európára.  

1. ETUC követelései az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban:

 • erőteljesebben érvényesíthető munkavállalói és szakszervezeti jogok a nemrégiben megszületett, valamint a várható ítéletek (Laval, Viking, Rüffert, Luxemburg) következményeinek korrigálására egy társadalmi fejlődés-protokoll elfogadásával és a kihelyezett munkavállalókról szóló irányelv (Posted Workers Directive) erősítésével.
 • Új társadalmi és „zöld” szerződés, amely biztosítja a teljes foglalkoztatottságot, szabályozza a pénzügyi piacokat, és garantálja az alkalmazottak és dolgozók információhoz, konzultációhoz és részvételhez való jogát.
 • Méltányos eljárás a munkaidővel kapcsolatban, amely védelmet nyújt a túl hosszú munkaidő ellen, és megőrzi a kollektív tárgyalások speciális szerepét a munkaidő-szervezésben, biztosítva a jogot minden munkavállalónak, hogy össze tudja egyeztetni a munkát és a családi életet.
 • Komolyabb védelem a bizonytalan foglalkoztatás elterjedése ellen a kiközvetített alkalmi munkavállalókról szóló (temporary agency workers) kampány sikere alapján.
 • A gyors és igazságos átmenet biztosítása az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságba, és szénadó kivetése az olyan országokból érkező importokra, amelyek nem felelnek meg az EU szén-dioxid kibocsátási és egyéb környezetvédelmi normáinak.
 • Új európai ipari stratégia, amely az innováción, a befektetéseken, az oktatáson és a képzésen alapul, valamint a fenntartható környezeten.
 • Erőteljesebb védelem a migráns munkavállalóknak, és új kezdeményezés az egyenlőség elérésére.
 • Erőteljes elköteleződés a rasszizmus, a nacionalizmus és a xenofóbia ellen.
 • A közszolgáltatások megbecsülése, és új, törvényi védelme.

2. A kampány márciusi brüsszeli beindítása után fel lehetne kérni az országos szervezeteket, hogy szervezzenek konferenciákat az ország politikai vezetőivel, és hívjanak meg egy főtitkárt egy másik országból, hogy európai kitekintést is kapjanak. A régióközi tanácsok (interregional councils) is szervezhetnének ilyen konferenciákat helyi politikai vezetőkkel. A kampányanyagokat a lehető legtöbb nyelven fogjuk közzétenni.

A lindsey-i olajfinomítóban zajló munkaügyi viták

A TUC főtitkára beszámolt a lindsey-i olajfinomítóban zajló munkaügyi vitákról. A vita lényege az volt, hogy a finomító az üres álláshelyekre nem volt hajlandó angol munkavállalókat felvenni, csak portugál illetve olasz munkásokat, kevesebb bérért. Az angolok erre helyi demonstrációkat szervezetek, és akciót hirdettek „Brit munkahelyre brit munkavállalót!” címmel. Brendon Barber kifejtette, hogy ez a munkáltatói gyakorlat megengedhetetlen, mert így rontják le a munkavállalók jogait és nem elfogadható, hogy bármilyen munkásnak, akár helyi, akár külföldi, kevesebbet fizessenek. Azt is kihangsúlyozta, hogy a TUC mindig kiállt a munkavállalók szabad mozgása mellett, de azt a szakadékot, ami az Európai Bíróság ítéletei nyomán már gyakorlattá vált, hogy kölcsönzött munkaerő alkalmazásával kevesebb bérért dolgoztatnak külföldieket, meg kell szüntetni.
A portugál és olasz kollégák azonban nem voltak megelégedve a hozzászólással, és nem voltak hajlandók elfogadni az ESZSZ által javasolt közlemény szövegét sem.

A többi napirendi pont megtárgyalására időhiány miatt nem került sor.


Koller Erika


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 18.207.134.98 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »