Budapest: 13.38°
HUF/EUR: 337.41
szechenyi
Hírek » Archívum » Válság / kezelés » Részletek

Eljárás a munkaviszony megszűnése, illetve megszüntetése esetén


A munkaviszony megszüntetésekor a munkavállaló köteles átadni munkakörét, és a munkáltatóval elszámolni. Ennek feltételeit a munkáltató biztosítja.
A munkaviszony megszüntetésekor a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét és egyéb járandóságait (pl. ki nem adott szabadság pénzbeni megváltása). Ekkor kell kiadni az előírt igazolásokat (így például társadalombiztosítási igazolás, jövedelem- és adóelőleg-igazolás, munkanélküli igazolólap) is.

Ha a munkaviszony azonnali hatállyal szűnt meg (a próbaidő alatt, rendkívüli felmondással vagy közös megegyezéssel), a munkáltató legkésőbb a jognyilatkozat közlésétől, illetve a megállapodás megkötésétől számított harmadik munkanapon, egyébként legkésőbb az utolsó munkában töltött napon köteles a kifizetésről és az igazolások kiadásáról gondoskodni.

A munkaviszony megszüntetésekor a munkáltatónak egy további igazolást is ki kell állítania, ami tartalmazza 
- a munkavállaló személyi adatait,
- a munkavállaló TAJ számát,
- a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő tartamát,
- a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultját (ha nem terheli bérét tartozás, azt is igazolni kell),
- a munkavállaló által a munkaviszony megszűnésének évében igénybe vett betegszabadság időtartamát,
- ha emelt összegű végkielégítésben részesült, ennek tényét,
- a munkavállaló pénztártag által választott magánnyugdíjpénztár megnevezését, címét, bankszámlaszámát.

Ha a munkavállaló kéri, a munkaviszony megszüntetésekor vagy ezt követően egy éven belül a munkáltató köteles működési bizonyítványt adni, amely tartalmazza a munkáltatónál a betöltött munkakört, és munkájának értékelését. (Mt. 97. – 99. §)


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 34.204.168.57 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »