Budapest: 18.92°
HUF/EUR: 333.17
szechenyi
Kik vagyunk » Regionális irodák » Dél-dunántúli » Cikk részlet

Nemzetközi Szakmai Szeminárium, Bipartit megállapodások - Élethosszig tartó tanulás, Pécs


A „Kapacitásfejlesztés a LIGA Szakszervezeteknél” TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0031 projekt nemzetközi szemináriumára 2014. október 8-10. között került sor Pécsett. A rendezvény célja az európai szociális dialógus és az európai bipartit foglalkoztatási megállapodások rendszerének bemutatása, a környező országokban működő szakszervezetekkel kapcsolataink erősítése, a határmenti (cross border) együttműködések szorgalmazása, illetve együttműködési megállapodások előkészítése, melyek alapját jelenthetik közös kétoldalú-, illetve uniós projektek elindításának.
A programon a szlovén ZSSS Szakszervezet, a LIGA Szakszervezetek tagjai vettek részt.

Czövek János, a LIGA Szakszervezetek elnökségi tagja nyitotta meg a rendezvényt. Elmondta, a LIGA jelentős nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik a világban és Európában, a szeminárium sorozat keretében szeretné megerősíteni kapcsolatait a szomszédos országokban működő szakszervezetekkel is.

dr. Kéri Ádám, a LIGA jogi szakértője mutatta be szakszervezetünk történetét, működését, céljait és folyamatban lévő projektjeit.

A következő előadás során a szlovén ZSSS szakszervezet mutatkozott be. Marjan Urbanc regionális titkár, delegációvezető előadásában elhangzott, a szervezetet 1990-ben alapították, 300 ezer fős taglétszámával a hét működő közül a legjelentősebb szlovén szakszervezet, az ETUC-nak 1999-ben lett tagja. Az országban 40 % a szervezett munkavállalók aránya, közülük minden második a ZSSS tagja. Dusan Semolic elnök 23 éve irányítja a szervezetet. Tevékenysége a szociális párbeszédre, a Szlovén Gazdasági és Szociális Tanács munkájában való részvételre, a társadalombiztosítási intézmények irányításában való részvételre összpontosít, 9 regionális szervezettel és 22 tagszervezettel rendelkezik. A szervezet legfőbb döntéshozó szervei a kongresszus, a konferencia és az elnökség.

Pelei Krisztina, a Nemzetgazdasági Minisztérium nemzetközi főreferens előadásának témája az európai szociális dialógus rendszere volt. Előadásában a munka világában szereplő szociális partnerek önálló szabályozó szerepéről, a munkaügyi kapcsolatokról, illetve a nemzetek feletti munkaügyi kapcsolatok kiépítéséről beszélt. Mind elmondta, az európai szociális dialógus azokat az intézményi formákat foglalja magában, melyek keretében az európai szociális partnerek megbeszéléseket folytatnak különböző témákban, részt vesznek az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban. Alapvetően bipartit működési rendszer, közösségi szinten (bizottsági szint) 32 fős delegációval, az ETUC (Business Europe, CEED, UEAPME) részvételével. Több éves munkaprogram szerint tervezik munkájukat és megállapodhatnak különböző kérdésekben, állást foglalhatnak a közös érdekeket szolgáló ügyekben, nyomon követhetik a megállapodások tagállami érvényesülését. Ágazati szinten – 1998-tól – az érintett szociális partnerek alulról jövő kezdeményezésére jön létre. Részletesen ismertette a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) tevékenységét, feladatait.

dr. Kéri Ádám, a LIGA Szakszervezetek jogi szakértője az európai foglalkoztatási bipartit megállapodások rendszeréről adott tájékoztatást. Előadásában bemutatta azon mechanizmusokat, melyek biztosítják az európai munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek közötti párbeszédet, illetve ismertette a bipartit megállapodások létrejöttének folyamatát, valamint a távmunka és az élethosszig tartó tanulás témájában létrejött bipartit megállapodásokat.

Szalai Piroska, a nők munkaerőpiaci helyzetének javításáért felelős volt miniszteri biztos, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány elnöke az élethosszig tartó tanulás témájában tartott előadást. Európai kitekintésben mutatta be az élethosszig tartó tanulás jelentőségét az EU 28 tagállama vonatkozásában. A magyar és szlovén helyzet hasonló volta mellett felhívta a figyelmet a dán tapasztalatokra, a Grundtvig által indított népfőiskolai mozgalom eredményeire és meghonosítható tapasztalataira.

A szlovén partner képviseletében Jolanda Lasic az élethosszig tartó tanulásról készített tanulmányt, Mateja Gerečnik egy vállalati szintű esettanulmányt mutatott be, Marjan Urbanc ismertette az élethosszig tartó tanulás szlovén törvényi szabályozását.

A pécsi rendezvényt jövő tavasszal négy újabb követi, melyeken újabb bipartit témák megvitatására kerül sor.

 

Galéria

Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 54.172.234.236 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »