Budapest: 11.09°
HUF/EUR: 341.32
szechenyi
Kik vagyunk » Regionális irodák » Dél-dunántúli » Cikk részlet

Újabb kollektív szerződés a Lafarge-nál


ujabb-kollektiv-szerzodes-a-lafarge-nal

2018. január 16-án írták alá a felek a kollektív szerződés módosítását a Lafarge Cement Magyarország Kft.-nél. Ezzel a módosítással a Baranya Megyei LIGA Szakszervezet (BMLSZ) is bekerült a Lafarge Cement Magyarország Kft. kollektív szerződésének aláírói közé.

A kollektív szerződést a munkáltató részéről Mikita István ügyvezető, Hoffmann Tamás ügyvezető, valamint Garai Gergely HR vezető, az érdekképviseletek részéről pedig dr. Kerekes Edit Baranya Megyei LIGA Szakszervezet képviseletében, valamint Bartl János a Királyegyházi Cementgyár Dolgozóinak Szakszervezete képviseletében írták alá.

A Baranya Megyei LIGA Szakszervezet (BMLSZ) példaértékűnek tartja mind a munkáltató mind a munkáltatónál már régebb óta működő szakszervezet hozzáállását, mellyel lehetővé tették egy utóbb alakult szakszervezet számára a munkáltatónál érvényben levő hatályos kollektív szerződéshez történő csatlakozást. Sajnos a jogszabályi környezet miatt több cégnél is problémát okoz, és a gyakorlatban meglehetősen nehézkes a munkáltatóknál a KSZ kötést követően alakult szakszervezeteknek a már meglévő, hatályos kollektív szerződéshez aláíró félként csatlakozniuk.

BMLSZ rövid időn belül már második alkalommal ír alá utólagosan alakult szakszervezetként kollektív szerződést. (Az első cég az EBSH Kft. volt, ahol 2017. augusztusában írták alá a KSZ módosítást hasonló módon.) Mindez jól példázza, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatok pozitív irányba alakulásának hátterében nem kizárólagosan a jogi szabályozás áll, hanem a vállalati kultúra fejlettsége, valamint a vállalatvezetés és HR menedzsment felkészültsége is kiemelt szerepet kap ennek alakításában. Jól példázza a Lafarge Cement Magyarország Kft. KSZ módosítása is azt, hogy vannak munkáltatók, akik nem zárkóznak el az érdekvédelemmel való együttműködéstől, fontosnak tartják a rendezett munkaügyi kapcsolatok alakítását és képesek meglátni az érdekvédelmi oldalban a szakmai együttműködés lehetőségét.

A Baranya Megyei LIGA Szakszervezet 2015-ben alakított szakszervezeti csoportot a Lafarge Cement Magyarország Kft.-nél. A csoportalakítás akkori kezdeményezője id. Miedziak Miroslaw elmondta: „Kezdetben számos nehézséggel kellett szembenéznie mind a szakszervezetnek, mind a munkáltatónak. Eleinte több kérdésben sem sikerült konszenzusra jutnunk, ami tovább gyengítette a munkaügyi kapcsolatok rendezettségét. A Lafarge Cement Magyarország Kft.-nél szinte az indulás óta működött szakszervezet, a Királyegyházi Cementgyár Dolgozóinak Szakszervezete, ez a szakszervezet kötötte annak idején a jelenleg hatályos KSZ-t is. Nekünk, a Baranya Megyei LIGA Szakszervezetnek a kezdetektől fogva szándékunk volt, hogy aláírójává váljunk ennek a KSZ-nek, de azt is tudtuk, hogy ez nem fog egyik napról a másikra megtörténni.”

A jelenlegi KSZ aláírása felé vezető úton áttörést jelentett, hogy 2017 júniusában megkezdték a felek a vállalati érdekegyeztetést immáron intézményesített formában. Ezen az érdekegyeztető ülésen került napirendre először a Baranya Megyei LIGA Szakszervezet csatlakozása szerződő félként a hatályos kollektív szerződéshez. Ekkor még nem foglaltak állást a szerződő felek ebben a kérdésben, de a munkáltató jelzést tett arra, hogy nem zárkózik el a KSZ ez irányú módosítása elől. A fordulópontot követően több egyeztetésre is sor került 2017. ősz folyamán egyrészről a munkáltatóval, másrészről a szerződést kötő Cementgyári Dolgozók Szakszervezetével. Ezeknek az egyeztetéseknek az eredményeként került sor a jelenlegi KSZ módosítás aláírására.

Hollósi Richárd a Baranya Megyei LIGA Szakszervezet csoportügyvivője fentieket kiegészítve elmondta: „A KSZ kötési képességünk, reprezentativitásunk már a megalakulásunkkor megvolt, többek között ez a tény, valamint a szakszervezeti tagság elvárása is indokolta a kezdeményezésünket. Miután 2017 októberében a munkáltató KSZ módosítás aláírását hivatalosan is lehetővé tette számunkra, ezt követően egyeztetést folytattunk az akkor érvényben lévő KSZ-t aláíró szakszervezet vezetőjével. A másik szakszervezet támogatásának megszerzését követően került sor az egységes szerkezetbe foglalt szerződésmódosítás elkészítésére, majd aláírására.”

BMLSZ álláspontja továbbra is az, hogy mikroszinten a rendezett munkaügyi kapcsolatok fenntartását illetve kialakítását nagymértékben elősegítik a munkáltatók azáltal, hogy nem akadályokat gördítenek az érdekvédelmi oldal irányába, hanem együttműködően viszonyulnak hozzá, felismerve a szakszervezetekben a partnerség lehetőségét. Előremutató az a hozzáállás, amit immáron a Lafarge Cement Magyarország Kft. munkáltatónál is sikerült megtapasztalni, miszerint a munkáltató nyitott hozzáállása jelentős mértékben megkönnyíti a felek álláspontjainak közelítését, a konszenzusos megoldások megtalálását. A Baranya Megyei LIGA Szakszervezet bízik abban, hogy a munkáltatók nyitott hozzáállása, valamint a érdekképviselet színvonalának növelése által az együttműködés említett példái egyre inkább teret tudnak nyerni a jövőben.

K.E.

Galéria

Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 18.205.176.85 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »