Budapest: 15.69°
HUF/EUR: 357.70
szechenyi
Projektek » Szociális dialógus bővítése » Részletek

Tárgyalni tudni kell


A norvég projekt második ágazati szemináriumát a LIGA Szakszervezetek 2013. június 14-től június15-ig rendezte meg Balatongyörökön. A második szeminárium az elsőre építkezett, de hangsúlyosabban volt tematikájában jelen a párbeszéd, a kollektív szerződések témaköre és a tárgyalási gyakorlatok.

Ez utóbbiról közlünk néhány fényképet. Az instrukciók szerint egy képzelt válallatnál két szakszervezet és munkáltató próbált megegyezni bérfemelésről, túlóráról, és egyéb a szociális párbeszéd keretébe tartozó kérdésekről. A bányász-, víz, gáz-, és elektromos szolgáltatóktól és termeléktől érekezett résztvevők a jogi előadás után nagyon lelkesen vetették bele magukat a szerepjáték megvalósulásába. Vérre menő tárgyalások kezdődtek a "Gyártósor" és a "Szerelősor" szakszervezetei között, majd hosszú felkészülés után a "Munkáltatókkal" próbált a tárgyalódelegáció zöld ágra vergődni. S bár a helyzet képzelt volt, azok a problémák, amelyeket modellezett, nagyon is valódiak.

Fontos eleme volt még a tanfolyamnak az az elemzés, amelyet a résztvevők végeztek annak érdekében, hogy a társadalmi párbeszéd bővülésének útjába álló akadályokat arrébbmozdítsák. A szakszervezeti vezetők a problémákat a következőképpen csoportosították:

1., Társadalmi elfogadottság

A tanfolyam résztvevői a társadalmi elfogadottság hiányosságait az eredményesebb működés egyik legnagyobb gátjának tekintik. Az okokat tekintve a rendszerváltás időszakát, a pártpolitika szakszervezet ellenességét jelölték meg a legmeghatározóbbaknak. A mindenkori hatalom szakszervezetekkel kapcsolatos magatartása negatív hatással van, mind a mai napig a szakszervezetek elfogadtatására.

A társadalmi elfogadtatásnak nem használ a szakszervezeti széttagoltság sem, illetve egyes szakszervezeti vezetők magatartása, egymás iránti ellenséges viselkedése sem.

2., A politikában elfoglalt szerep

A szakszervezetek politikában elfoglalt szerepét gyengének ítélik meg a tanfolyam résztvevői. A politikát nem a szűken vett pártpolitikára értik, hanem a társadalom egészére kiterjedő társadalmi politikára. E tekintetben a hiányosságok okai jelentős átfedést mutatnak az előző pontban leírtakkal. Kiegészíthetők azonban azzal, hogy a szakszervezetek politikához való viszonya jelentős eltéréseket mutatnak. A magyar helyzetre való tekintettel hibának tartják egyes szakszervezetek konkrét pártokhoz való elkötelezettségét. Ez a tény a társadalomban jelenlévő pártok által generált és életben tartott társadalmi megosztottságot kivetíti a szakszervezetekre is.

3., A szakszervezetek akcióképességének gyengesége

A hatékony szakszervezeti munka kulcs kérdése az akcióképesség gyengesége, sok esetben teljes hiánya. Ennek okai között a tanfolyam résztvevői az alábbiakat emelték ki:

  • A munkavállalók félelme a munkahelyük esetleges elvesztése miatt.
  • A munkáltatók fenyegető fellépése az akcióban, vagy az akciót tervezőkkel szemben.
  • A politikai hatalom törvényekkel, azok módosításaival ellehetetleníti a sztrájkokat.
  • A bírói hatalom ítéletei, vagy inkább nem döntései szintén az ellehetetlenítés irányba hatnak.

 

4., Esélyegyenlőség hiánya

A munkavállalók kiszolgáltatottnak érzik magukat a munkáltatóknak, a politikai döntéshozóknak. Szerintük nincs meg az esélyegyenlőség a boldogulásra, azok érvényesülnek, akik „lopnak, csalnak, hazudnak”, így ebben a környezetben az aktív és pozitív cselekvés gátaknak ütközik.

 


A tanfolyamsorozaton az említett jogi előadáson kívül az érdekegyeztetés illetve a munkaügyi kapcsolatok történetét és problémáit feldolgozó előadás is elhangzott. A jó hangulatú tanfolyam során a közel 30 résztvevő előadást hallgatott a norvég projekt céljairól, és a jövőbeli kapcsolattartás és hálózatépítés mikéntjéről is.

Galéria

Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 34.204.168.209 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »