Budapest: 15.69°
HUF/EUR: 357.70
szechenyi
Projektek » Szociális dialógus bővítése » Részletek

Program, tagság, sztrájkjog nélkül nincs megújulás


2014. április 26-26-ig rendezte meg a LIGA Szakszervezetek a norvég projekt keretében tartott ágazati szemináriumát. A rendezvényt Árkovics István, a LIGA Szakszervezetek gazdasági alelnöke nyitotta meg. Elmondta, a szociális párbeszéd keretei az utóbbi időszakban leszűkültek, és a norvég program azért indult, hogy ezen a téren bővítse a munkavállalók szervezeteinek lehetőségeit.

Ezt követően Dr. Kiss Mihály a Munka Törvénykönyve két témakörét elemezte részletesen. Az egyik a munkaszervezés, a munkafeltételek alakítása, vagyis a munkaidő, pihenőidő, módosítása. A törvényi szabályozás változása, illetve nem egyértelműsége, továbbá a gyakorlat sok esetben a munkavállalók számára előnytelen megvalósítása indokolta ezt a témát. Példaként elhangzott, kérdéses, hogy például a szerviz szolgálatot ellátó kollégák munkaideje mikor kezdődik, ha a vállalat által biztosított gépkocsival otthonából különféle címekre kell kijárnia. Az előadó és a résztvevők több példát hoztak fel a szolgáltatóként dolgozó munkavállalók munkaidejének vállalati szabályozására.

A másik témakör a szakszervezeti jogok voltak. A téma tárgyalására azért került sor, hogy a tárgyalások, a szociális párbeszéd jogi hátterével tisztában legyenek a tisztségviselők. A jogszabály szerint a munkáltató gondoskodik a „törvényben meghatározott információ átadásáról”, ugyanakkor a törvény nem sorolja fel, hogy milyen információkat kell átadni... A szakszervezetek az információszerzés, annak értékelésére stratégiát kell, hogy kidolgozzanak. Ha ezt nem teszik meg, akkor nem beszélhetünk érdemi tárgyalásról. Ugyanis a munkáltató is szeretne a saját érdekei mentén tárgyalni, ráadásul a Mt. 234. szerint „a munkáltató nem köteles tájékoztatást adni, vagy konzultációt folytatni, ha hogyha tény, információ megoldás vagy adat nyilvánosságra kerülésével járhat, amely a munkáltató jogos gazdasági érdekét vagy működését veszélyeztetné”!

A résztvevők elmondták, fontos lenne a Munka törvénykönyv, sztrájktörvény módosítása, mert a jelenlegi szabályozás keretében nem tudják az alapvető munkavállalói jogaikat gyakorolni. emellett nagy súllyal estek latba a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos kérdések, és a korengedményes nyugdíjazás visszahozására való igény. Volt, aki annak a véleményének adott hangot, 3 éve az ágazati szervezetek együttműködési fóruma érte el, hogy a konföderáció-vezetők leültek egymással tárgyalni, és annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az érdekek kikényszerítéséhez elengedhetetlen az együttes fellépés.

Délután Varga Gyöngyi tréner tartott gyakorlati oktatást a tárgyalásokhoz szükséges alapvető kommunikácós ismeretekről. A résztvevők különböző gyakorlatokon keresztül tapasztalhatták meg a meggyőző kommunikáció lényegi elemeit, az információk torzulását, és a mondanivaló hangsúlyozásának módszereit. Fontos tanulság, hogy a nem verbális eszközök a mondanivalót alapvetően befolyásolják, és az is, hogy a nyílt, manipuláció mentes, következetes fellépés gyakran célhoz vezethet a tárgyalási szituáció során.

Másnap Kovács Géza, a Munkaügyi Közvetítő és Döntőbírói Szolgálat vezetője adott elő az alternatív vitarendező eljárásokról, Elmondta, sok esetben nem jogi természetű, de érdek alapú a vitáról beszélünk. Magyarországon 1996 óta működik a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat, ennek keretei között működnek a közvetítők. Sajnálatosnak nevezte, hogy bár 2005 évi 5. Tv elfogadása óta a polgári ügyekben is igénybe lehet venni a mediáció intézményét, az alternatív vitarendezési eljárások kimaradtak a jelenlegi Munka Törvénykönyvéből. Ezt követően a saját és a kollégái tapasztalataiból adott elő, hogy a szociális partnerek hogyan tudták egy-egy konfliktushelyzetben használni a szolgálat munkatársait.

Az előadást követő vitát Kozák László vezette, amely során elhangzott, az Ágazati Párbeszéd Bizottságok Tanácsa csak formalizált fórum, és az éves működési pénz szétosztásán kívül formális a működése.

Pinczés Ernő elmondta, az MSZSZ megalakulásával a 6 konföderáció helyett kétpólusú lett a szakszervezeti mozgalom, így sokkal fontosabb kérdés lett, a szakszerveztetek hogyan tudnak egymással együttműködni.

Beöthy Fehér Szabolcs elmondta, lassan haladnak a tárgyalások a konföderációk között az egyesülésről. Fontosnak nevezte a jövőkép kialakítását, és ennek a végrehajtásához a megfelelő vezetők megtalálását.

Szilágyi József véleménye szerint, ha a szakszervezetek csak saját magunkkal foglalkoznak, akkor nem lesz tagságuk. Ha nem tudnak egy minimál-programban megállapodni és azt közösen képviselni, akkor a szakszervezeti mozgalom nehéz helyzetbe kerül. A pályázatok fontosak, de tagság nélkül, mozgósítási képesség nélkül, sztrájkjog nélkül nem lehet azt megújítani.

Téglás József hozzátette, a szolgáltató modellből csak az értékes szolgáltatásokat kell megőrizni. A kormánnyal ma nehéz megegyezni, és ha bizottságok mögé bújik, nem igazi érdekképviseletként viselkedik a szakszervezet. Felvetette a hitelesség kérdését, és felhívta arra a figyelmet, hogy a szakszervezetek alaptevékenysége a fontos, amelynek pedig az alapideológiája a szolidaritás.

Elhangzott, az utóbbi években politikailag nem változott a helyzet. A miniszterelnök elmondta, ő mindenkit képvisel, szerinte nincs szükség szakszervezeti tömörülésekre. Szakszervezeti oldalon is gyakoriak a „politikai lózungok” több vezető „bebetonozta magát”, „bemerevedtek az álláspontok”, sokan „nem képesek a saját árnyékukat átlépni”.

Lőrinc László elmondta, a szakszervezeti munkában eltérő feladatkörök vannak, és eltérő a felelősség. Nem mindig látható, a helyi vagy az ágazati vezetők munkája, felelőssége. Tisztázni kell melyik szinttől mit várunk el, és bizalommal kell lenni a kollégák munkájával szemben. Elmondta, a párbeszéd azért is kevéssé működőképes a legtöbb vállalatnál, mert a szakszervezeti vezetők tapasztalata az, hogy a legtöbb esetben a „kijárás” a leginkább célravezető módszer.


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 34.204.168.209 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »