Budapest: 24.23°
HUF/EUR: 333.53
szechenyi
Projektek » Kapacitásfejlesztés » Részletek

Sikerrel zárult a kapacitásfejlesztési projekt a Dél-alföldi régióban


A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája „Kapacitásfejlesztés a LIGA Szakszervezeteknél – Dél-alföldi régió" elnevezésű projektje 50 millió forint támogatással valósult meg az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt kezdő dátuma 2014. január 1., fizikai befejezése 2015. augusztus 31. (TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0032)

A „TÁMOP-2.5.3.A” pályázatok célja a szociális párbeszédben és konzultációban résztvevő szervezetek kapacitásának megerősítése és együttműködésének elősegítése annak érdekében, hogy hatékonyan és felkészülten tudják képviselni a munkavállalók és munkáltatók érdekeit, és legyenek képesek eredményesen becsatornázni véleményüket, javaslataikat a munkaügyi és szakpolitika alkotás folyamatába, illetve a döntéshozatalba.

A pályázatok további célja a munkavállalók, munkáltatók és vállalkozók alkalmazkodóképességének növelése az új munkajogi szabályozás alkalmazásának vizsgálatán, munkavállalói ismeretek oktatásán, valamint naprakész vállalkozói ismeretek elérhetővé tételén és vállalkozói konzultációk megszervezésén keresztül.

A projektek 4 részcél megvalósítását tűzik ki célul:

  • Kapacitás megerősítés a hatékony érdekképviseletért;
  • Képviseleti erő, reprezentativitás növelése;
  • Hatékonyabb együttműködés elősegítése a konzultációban résztvevő szervezetekkel;
  • Szociális partnerek újfajta szerepvállalásának erősítése.

A projektek fő tevékenységei:

  • tagtoborzás,
  • képzés,
  • kompetenciafejlesztés,
  • megyei foglalkoztatási megállapodások megkötése,
  • valamint a nemzetközi foglalkoztatási megállapodások implementálása, nemzetközi regionális megállapodások megkötése.

A Kedvezményezett a projekt célcsoportjai számára 3 alkalommal (Szeged, Orosháza, Kecskemét), Új Munka törvénykönyve bevezetésének tapasztalatai címmel 6 órás képzést tartott. A képzéseken a résztvevők megismerték a munkajogi szabályozás új rendszerét, az egyéni munkajogviszony tartalmát, a kollektív jogi szabályozás sajátosságait. Kompetenciafejlesztés keretében 1 alkalommal, 2 napos, 12 órás Kommunikációs tréninget (Gyula), 1 alkalommal, 8 órában Esélyegyenlőségi tréninget (Szeged) szerveztünk. A kommunikációs tréning hozzájárult a hatékony kommunikáció fejlesztéséhez. Az esélyegyenlőségi képzés jogi előadásra, valamint szituációs, és érzékenyítő gyakorlatokra épült. A jogi előadás témái: diszkrimináció elleni fellépés nemzetközi háttere (ENSZ, Európai Unió), magyar jogi szabályozás.

A munkaadói érdekképviselet és a LIGA közötti együttműködés erősítése, a hálózatszerű együttműködés kialakítása érdekében 2015. június 10-én foglalkoztatási megállapodás megkötésére került sor.

2015. július 20-21.-én Orosházán „Szervezetfejlesztés és megújulás" címmel országos információs és tapasztalatátadó tanácskozást tartottunk.  A projektidőszak alatt országos szakértői bázist alakítottunk ki a következő szakterületeken: munkajog, esélyegyenlőség, munkavédelem, közgazdaságtan, kommunikáció, humánerőforrás.

2015. szeptember 17-19. között Gyulán a román és a szerb partner bevonásával nemzetközi szakmai szeminárium megtartására került sor. A szeminárium témája az ifjúsági foglalkoztatás volt, a rendezvény lehetőséget biztosított a vonatkozó bipartit nemzetközi foglalkoztatási megállapodások helyi szintű implementálására, a széleskörű nemzetközi tapasztalatok kicserélésére. Az érdekvédelmi tapasztalatcserén túl elősegítette a nemzetközi hálózatépítést, a kétoldalú nemzetközi együttműködés formális megalapozását. Ennek eredményeként 2015. június 16-án a román National Trade Union Confederation ,,Cartel ALFA" és a szerb Trade Union Confederation NEZAVISNOST szakszervezet Együttműködési Megállapodást küldött a magyar fél részére.

A tagszervezési tevékenység a projekt kezdete óta (2014. január 1.) folyamatos volt. A LIGA Szakszervezetek taglétszáma a Dél-alföldi Régióban a projektidőszak alatt 2469 fővel növekedett.

A tagszervező tevékenységet plakátkampány segítette, a régió frekventált helyein 2 alkalommal 30-30 darab óriásplakát került kihelyezésre. A széleskörű információnyújtás, szemléletformálás és tudásmegosztás érdekében a gyakorlatban könnyen és jól alkalmazható ismereteket tartalmazó információs kiadványt jelentettünk meg 3500 példányban „Munkakódex fiataloknak" címmel.

A vállalt tevékenységek és monitoring mutatók maradéktalanul teljesültek. A projekt eredményeként létrejövő, kibővült taglétszámú szervezet fenntarthatóvá, működőképessé vált. A foglalkoztatási megállapodásokat megkötöttük, melyek nagymértékben hozzájárulnak a szakszervezeti tevékenység céljainak eléréséhez és a hálózatszerű együttműködéshez. A Nemzetközi Szakmai Szeminárium lehetőséget biztosított a széleskörű tapasztalatcserére. A megkötött nemzetközi regionális megállapodás a nemzetközi hálózatépítés fontos eszköze, mely pozitív hatása a projekt megvalósítására. 


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 54.91.41.87 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »