Budapest: 18.27°
HUF/EUR: 367.20
szechenyi
Oktatás, könyvtár » Oktatási anyagok

A Szakszervezeti Kiskönyvtár füzetei

2003 és 2014 között 35 szakmai füzetet jelentetett meg a LIGA Szakszervezetek a Szakszervezeti Kiskönyvtár sorozatban. Íme a lista. 

Bővebben »


Közgazdaságtan - Középfokú tanfolyami jegyzet szakszervezeti tisztségviselőknek

kozgazdasagtan-kozepfoku-tanfolyami-jegyzet-szakszervezeti-tisztsegviseloknek

I. Makroszintű gazdasági kérdések 
1. Bevezetés a gazdaságfilozófiába 
2. Jövedelemelosztás, jóléti rendszerek 
3. Bérek és jövedelmek
4. Az infláció-pénzromlás makro-ökonómiai hatása, különös tekintettel a bérekre és a foglalkoztatásra 
5. A munkaerő-piaci kereslet és kínálat fogalma 
6. Az államháztartás és alrendszerei: központi költségvetés, TB-alapok, helyi önkormányzatok, egyéb alrendszerek 
7. Szektorok különbözőségei 
II. Vállalati szintű gazdasági kérdések (Mikroökonómia) 
8. Az emberi erőforrások menedzsmentje 
9. Bevezetés a vállalati pénzügyekbe 


Munkaügyi kapcsolatok - Középfokú tanfolyami jegyzet szakszervezeti tisztségviselőknek

munkaugyi-kapcsolatok-kozepfoku-tanfolyami-jegyzet-szakszervezeti-tisztsegviseloknek

I. A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK ALAPJAI 
1. A munkaügyi kapcsolatok alapelvei és feltételei
2. A munkaügyi kapcsolatok nemzetközi jogi alapjai 
3. A munkaügyi kapcsolatok és a magyar munkajog felépítése
II. A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZEREPELŐI 
1. Történeti áttekintés
2. Munkáltatói érdekképviseletek Magyarországon 
III. KOLLEKTÍV TÁRGYALÁSOK
1. A kollektív tárgyalások elvi alapjai és szintjei 
2. A kollektív tárgyalások és megállapodások történetéhez
3. Kollektív tárgyalások és konzultáció 1992 után Magyarországon 
3.2. A kollektív szerződés – munkahelyi és ágazati szint 
3.3. A kollektív szerződés tartalma 
4. Szociális párbeszéd az Európai Unióban 
4.1. A szociális párbeszéd fejlődése 
4.2. A szociális párbeszéd intézményrendszere 
IV. PARTICIPÁCIÓ 
1. A participáció (részvétel) kialakulása, alapfogalmai 
2. Modern részvételi formák 
3. Az üzemi és közalkalmazotti tanácsok választása, jogai, kompetenciája 
4. Európai Üzemi Tanács és egyéb participációs formák 
V. MUNKAÜGYI VITÁK
1. Alapfogalmak 
2. A munkaügyi viták rendezésének módjai 
3. Munkaügyi viták és rendezésük Magyarországon 
3.1. A munkaügyi viták szabályozása a rendszerváltástól 2010-ig 
3.2. A sztrájk és a direkt akció 
3.3. A munkaügyi viták és a sztrájkjog gyakorlásának új szabályai 


Munkajog - Középfokú tanfolyami jegyzet szakszervezeti tisztségviselőknek

munkajog-kozepfoku-tanfolyami-jegyzet-szakszervezeti-tisztsegviseloknek

I. RÉSZ. BEVEZETÉS A MUNKAJOGBA
1. A munkajog kialakulása, fejlődése dióhéjban 
2. A munkajog jellemzői, jogági elhelyezkedése 
3. Nemzetközi munkajog 
4. A magyar munkajog kialakulása, fejlődése dióhéjban 
5. Ágazati szabályozás vs. Mt. 
II. RÉSZ. EGYÉNI JOGOK 
1. Jogforrások, a munkajog tagozódásának áttekintése 
2. Diszpozitivitás szerepe
3. Általános magatartás követelmények, egyenlő bánásmód, személyiségi jogok, érvénytelenség, egyéb általános rendelkezések
4. A munkaviszony létesítése 
5. A munkaszerződés módosítása
6. Munkaidő, pihenőidő, szabadság 
7. Munkabér 
8. Fegyelmi és kártérítési felelősség 
9. Atipikus foglalkoztatás
10. Munkajogviszony megszűnése és megszüntetése 
11. Munkaügyi viták 
III. RÉSZ. KOLLEKTÍV JOGOK 
1. A kollektív jogok 
2. Az üzemi tanács 
3. A szakszervezet 
4. Az érdekegyeztetés 


Munkavédelem - Középfokú tanfolyami jegyzet szakszervezeti tisztségviselőknek

munkavedelem-kozepfoku-tanfolyami-jegyzet-szakszervezeti-tisztsegviseloknek

Bevezető
1. A munkavédelem fogalma, célja, területei
2. A baleset és a munkabaleset
3. A munkavédelem jogi szabályozása
4. A munkavédelem hatósági felügyelete
5. A munkáltatók kötelezettségei
6. A munkavállalók kötelezettségei és jogai
7. A munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés
8. A munkahelyek kialakításával kapcsolatos főbb követelmények
9. Összefoglalás a szakszervezetek munkavédelemben vállalt szerepéről