Széchenyi Terv

A kollektív szerződés előnyei
a munkáltatóknak és a munkavállalóknak


Ágazati tanácsadó kolléganőnk, Dr. Szalai Nóra készített egy összeállítást a kollektív szerződés előnyeiről a munkaadó és a munkavállaló számára általánosságban és a kollektív szerződésben lehetséges eltérésekről az új Munka törvénykönyvében foglaltakkal szemben.

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS ELŐNYEI:

 

  1. STABIL KAPCSOLATRENDSZER

A kollektív szerződés mind a munkáltatói, mind a munkavállalói érdekeket szolgálja, mert segíti a felek stabil kapcsolatrendszerének kiépítését. A stabilitás legfőbb biztosítéka maga a szabályozott kapcsolatrendszer.

 

  1. TÖBBLETKÖTELEZETTSÉGEK, TÖBBLETJOGOSULTSÁGOK

A szerződések betartása mindkét fél számára előnyökkel jár, hiszen a többletkötelezettségek megállapítása mellett a többletjogosultságok is szabályozásra kerülnek.

 

  1. KÖZÖS ALKU

A felek saját maguk alakíthatják ki a köztük fennálló viszony tartalmi elemeit, a jogok és kötelezettségek gyakorlásának és teljesítésének módját, valamint bizonyos eljárási rendeket. A közös alku folyamata közelebb hozhatja a felek álláspontjait egymáshoz, így a későbbiekben is könnyítheti a közöttük felmerülő problémás helyzetek megoldását.

 

  1. FELEK ÉRDEKEINEK EGYENRANGÚSÁGA

A kollektív tárgyalások során mindkét szerződést kötő fél érdekeinek egyenrangú figyelembe vételéről van szó, egyrészt védeni szükséges a gyengébb pozícióban álló munkavállalók csoportját, másrészt a munkáltató gazdasági stabilitásának fenntarthatóságát.

 

  1. MUNKABÉKE

A felek számára lényeges a kapcsolatuk békés fenntartása, illetve a viták békés rendezésének lehetősége. A partnerek között kialakult vitás helyzetekben biztosítani kell a bírósághoz való fordulás lehetőségét.

 

  1. EGYSÉGES MUNKAFELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE

A kollektív szerződésben törekednek az egységes munkafeltételek megteremtésére, mind az adott munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók, mind pedig az adott ágazat tekintetében. A kollektív szerződés segít megteremteni annak lehetőségét, hogy adott ágazatban, foglalkoztatási szektorban elkerülhetővé váljon a bérek nagymértékű differenciáltsága. Ez pedig az egyenlő munkáért egyenlő bért elvének az érvényesülését is elősegíti.

 

  1. TERMELÉSI ÉS SZERVEZETI SAJÁTOSSÁGOKNAK MEGFELELŐ SZABÁLYOZÁS

A kollektív szerződés azt a célt is szolgálja, hogy a munkáltató egyedi termelési és szervezeti sajátosságai vonatkozásában sajátos szabályozás jöhessen létre, elősegítve ezzel a munkáltató gazdaságos működését.

 

MUNKASZERZŐDÉSBEN: CSAK A MUNKAVÁLLALÓ JAVÁRA LEHET ELTÉRNI

è Mt. 43.§. (1) A munkaszerződés - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a Második Részben foglaltaktól (= Munkaviszony), valamint munkaviszonyra vonatkozó szabálytól (= a jogszabály, a kollektív szerződés és az üzemi megállapodás, valamint az egyeztető bizottságnak az Mt. 293. §-ban foglaltak szerint kötelező határozata) a munkavállaló javára eltérhet. Az eltéréseket az egymással összefüggő rendelkezések egybevetésével kell elbírálni.

 

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS ELŐNYE:

Az eltérés lehetősége és a nem szabályozott kérdések szabályozása

Az Mt. Második és Harmadik Részétől a kollektív szerződés – általános szabály szerint – eltérhet. Kivételesen a jogszabály kógens vagy ún. relatív diszpozitív (csak meghatározott irányban, a munkavállaló javára eltérést engedő). A munkavállaló javára való eltérést a tárgyilag összefüggő szabályok összevetésével kell elbírálni.

 

A kollektív szerződés szabályozhatja

a) a munkaviszonyból származó vagy az ezzel kapcsolatos jogot vagy kötelezettséget,

b) a feleknek a kollektív szerződés megkötésével, teljesítésével, megszüntetésével, jogaik gyakorlásával, kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatos magatartását.

  • Hierarchia, kvázi jogi norma

A kollektív szerződésnek kvázi jogi norma státusza van, a munkaszerződésnek a kollektív szerződés rendelkezésével ellentétes rendelkezése érvénytelen.

  • A kollektív szerződés kizárólag a munkaviszonnyal összefüggésben szabályozhat.

 Az új Munka törvénykönyvétől való eltérések lehetőségét az egyes kérdésekben a mellékelt pdf fájl tartalmazza.


Letölthető állományok:

A_kollektiv_szerzodes_elonyei.pdf (369 kb)

Főoldal | Kollektív szerződés | Szakképzés | Új Munka Törvénykönyv | Vállalkozás