Széchenyi Terv

Ismertető az új Munka törvénykönyve országos hatásvizsgálatának folyamatáról, a kutatási pillér eredményeiről


A LIGA Szakszervezetek a TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 ”A munkáért!” elnevezésű, az ÚJ Széchenyi Terv forrásaiból finanszírozott projekt keretén belül három fő tevékenységre (pillér) koncentrál. A kollektív szerződések kötésének elősegítése és a szakképzésben felhasználható, munkavállalói ismeretekről szóló képzési anyag előállítása mellett, a 2012. július 1-jén hatályba lépett új Munka törvénykönyve hosszútávú hatásait is vizsgálja.

A LIGA által megvalósítandó két másik pillér mellett az V., vagyis a kutatási pillér a támogatási források ráfordítását tekintve a legkisebb, a téma fontosságát tekintve mégis hasonlóan jelentős feladat. A kutatás több fázisból áll, amelynek során a munkaadók és munkavállalók széles körű megkeresésére, valamint számos színvonalas szakmai rendezvény megrendezésére kerül sor.

A kutatás középpontjában elsősorban a rugalmas foglalkoztatás, az atipikus foglalkoztatási formák, az egyéni és a kollektív munkavállalói jogok érvényesítése, a munka díjazása, illetve ezen területek új szabályozása, valamint az új szabályok alkalmazásával, alkalmazhatóságával kapcsolatos munkaadói és munkavállalói tapasztalatok, vélemények feltárása állnak.

A pályázati vállalás szerint a kutatási projekt fő lépései az alábbiak:

  • regionális szakmai előkészítő fórumok
  • 5000 fős online kutatás munkaadók és munkavállalók között
  • régiós interjúk és fókuszcsoportok
  • 2000 fő munkavállaló és 800 fő munkaadó közvetlen megkeresése
  • elemző tanulmány
  • ajánlatcsomag megfogalmazása a döntéshozók felé
  • regionális konferenciák, valamint zárókonferencia
  • regionális szakmai lezáró fórumok

A kutatási projekt első szakasza 2013. november végén sikeresen lezárult. Ebben az előkészítő fázisban, tavaly október és november folyamán, hét régióban, régiónként átlag 25 fő szakszervezeti képviselő, munkajogász és több, munkaerőpiacot jól ismerő szakember részvételével zajló szakmai fórumokon kaptak lehetőséget a jelenlévők, hogy a kutatási fázis előtt elmondják véleményüket. A LIGA Szakszervezetek többnyire helyi szakembereket, egyetemi tanárokat, bírókat, szakszervezeti és munkaadói képviselőket hívott meg előadóként ezekre a rendezvényekre, hogy a szakmai társadalom minél szélesebb rétegeit megszólítsa.

--

Több esetben élénk vita bontakozott ki az eltérő elméleti és gyakorlati álláspontokat képviselő előadók és a hallgatóság között. A szakmai fórumok tanulságai felhasználásra kerülnek a kutatás további fázisai során.

2014 januárjára a pillér szakmai és adminisztratív előkészítő munkája eljutott abba a fázisba, hogy a kutatás tényleges terepmunkája előreláthatólag 2014 márciusában megkezdődhessen. A kutatás szakmai előkészítő és elemző munkáját a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke és a Szociológia Tanszék munkatársai végzik. A jelentős technikai és humánerőforrást igényelő adatgyűjtési feladatokat (interjúk, fókuszcsoportok, közvetlen megkeresés) a közbeszerzési eljáráson legjobb ajánlatot adó Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet kapta.

A jelenlegi munkaszakaszban, a szakmai koncepció véglegesítését követően a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet a hét régióban a munkaerőpiacot jól ismerő munkaadókkal és munkavállalókal, vagy azok képviselőivel készít mélyinterjúkat, szervez fókuszcsoportos beszélgetéseket. A LIGA Szakszervezetek munkatársai természetesen folyamatos szakmai támogatást nyújtanak, valamint figyelemmel kísérik a feladatok kivitelezését.

A kutatási projekt aktuális eseményeiről, tevékenységeiről honlapunkon rendszeresen beszámolunk, amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük látogasson el újra weboldalunkra , hogy az elért eredményekről tájékoztathassuk.

Főoldal | Kollektív szerződés | Szakképzés | Új Munka Törvénykönyv | Vállalkozás