Széchenyi Terv

Lezárult az V. pillér adatgyűjtési fázisa


„A munkáért!” elnevezésű projekt 5. pillére az új Munka törvénykönyvének hatásvizsgálatát tűzte ki célul. Az előkészítő szakaszban (2013 őszén) szakmai egyeztető fórumok kerültek megrendezésre, majd a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi karának közreműködésével maga a kutatási fázis is elkezdődött. A projektgazda, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája a közbeszerzési eljárást követően a Medián Közvélemény- és Piackutató Kft-t bízta meg az adatfelvételi feladatokkal.

A kutatás szaknyelven szólva kvalitatív és kvantitatív módszereket használ. 2014 tavaszán a kvalitatív, vagyis minőségi információkat gyűjtő munka során mélyinterjúk és fókuszcsoportos beszélgetések zajlottak a munkaadók és munkavállalók képviselőivel az ország minden részében. 28 egyéni interjúalany mondta el véleményét és 14 fókuszcsoportos beszélgetés került megrendezésre, ami több mint 100 megkérdezett személyt jelent összesen.

Ezt követően a kvantitatív, vagyis a mennyiségi adatgyűjtésre került sor. A nyár folyamán gyakorlatilag 2000 fő munkavállalót és 800 fő munkaadót kerestek fel a kutatók személyesen, valamint további 5000 fő munkaadó és munkavállaló töltötte ki az online kérdőívet. Természetesen a válaszadók személy szerint beazonosíthatatlanok.

A szegedi kutatócsoport megkapta a fentebb említett adatbázisokat, megkezdték azok tényleges elemzését. A kutatás a munka világának több aspektusára is kiterjed, elsősorban a munkahelyekre, a foglalkoztatásra, munkaügyi kapcsolatokra (szakszervezet, érdekvédelem, sztrájk) és a kapcsolódó témakörökre fókuszál. A kutatók ezen túl a rendelkezésükre álló kollektív szerződések, bírói gyakorlatok és egyéni munkaszerződések, illetve azok változásainak vizsgálatát is vállalták.
A kutatás eredményei várhatólag 2014 decemberében lesznek elérhetőek és majd egy regionális konferencián kerülnek bemutatásra, 2015 első felében. Néhány, első eredményt azonban hamarosan közlünk weboldalunkon.

Főoldal | Kollektív szerződés | Szakképzés | Új Munka Törvénykönyv | Vállalkozás