Budapest: 5.11°
HUF/EUR: 337.48
szechenyi
Hírek » Szakértői cikk » Részletek

A válság előtt és után


a-valsag-elott-es-utan

Az Európai Szakszervezeti Intézet kiadványt jelentetett meg a munkavállalók életkörülményeinek változásáról 2008 és 2016 között. Lajtai György, az Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat igazgatója magyar nyelvű összefoglalót készített a szakértői anyag fő megállapításaiból.

Az Európai Szakszervezeti Kutató Intézet évente jelenteti meg a Benchmarking Working Europe (Értékelés a Dolgozó Európáról) című kiadványát, mely sokoldalúan elemzi a munkavállalók életkörülményeit Európa egészében és azon belül az egyes tagállamokban és az egyes régiókban*. A 2017. évi kiadvány különösen érdekes annyiban, hogy hosszabb távon (a 2008 és 2016 közötti időszakban) és sokoldalú nézőpontból, gazdagon illusztrált statisztikai táblákkal ad képet az európai munkavállalók élet-és munka körülményeinek alakulásáról.

A következő összefoglaló a szerző által magyar szempontból legérdekesebbnek tartott indikátorokat emeli ki és adja közre rövid értékelésükkel együtt. A kiadvány előszava rámutat arra, hogy 2016-ban mind az európai gazdaságok növekedése, mind a reálbérek változása kedvezően alakult. A kelet-európai régió országai különösen jól szerepeltek, 2016-ban éppen ezekben az országokban nőtt leggyorsabban a gazdaság és a reálbérek nagysága, tehát ott, ahol a gazdasági fejlettség és a reálbér szint a legalacsonyabb az Unión belül. A több kelet-európai országban jelentősen megemelt minimálbérek is messze vannak azonban attól a szinttől, amely a tisztes megélhetés költségét fedezni tudná. Kelet- Európa legtöbb országában pedig rontja a bérből élők helyzetének hosszabb távú kilátásait, hogy a munkaügyi törvénykezés átalakítása, a szakszervezeti alkuerő politikai-jogi eszközökkel történő meggyengítése nem mozdítja elő a szolidaritáson alapul bérpolitikát, a szolidáris bérpolitika hiánya pedig hátráltatja a tartós béremelés vezérelte gazdasági növekedést.

A szolidáris bérpolitikának ugyanis három előfeltétele van: a minimálbérek megfelelő mértéke, a minimálbér feletti bérek kollektív szerződések általi meghatározottsága, és az erős szakszervezetek. A tények sajnos azt mutatják, hogy e három előfeltétel megléte az Európai Unió országaiban igen eltérő mértékű és az eltérések nem csökkennek, hanem - elsősorban Kelet-Európa hátrányára - inkább folyamatosan nőnek. Ilyen körülmények között pedig a bérek felfelé történő kiegyenlítődése nem, vagy csak igen lassan fog megvalósulni, ami egyre több frusztrációt okoz a lemaradó bérű tagállamok, gazdasági ágazatok és munkavállalói csoportok esetében. De még az olyan, egyes kormányok által sikertörténetnek tekintett területeken, mint a foglalkoztatási ráták javulása, a munkanélküliség csökkenése, a részletek messze nem olyan rózsásak, mint az összevont statisztikák. A javuló foglalkoztatási adatok ugyanis részben a romló demográfiai folyamatok következményei, részben - főleg az idősebb korosztály körében - a nyugdíjba vonulási feltételek megszigorításáé, vagy a jövedelem hiány miatti, illetve az alacsony nyugdíjak miatti munkavállalási kényszeré. A fiatal korosztályhoz és az alacsony képzettségű csoportokhoz tartozók foglalkoztatási aránya továbbra is jóval átlag alatti. Magas a hosszú távú munkanélküliség által sújtottak számaránya is, és sokan csak részmunkaidős, vagy határozott munkaidős foglalkoztatásban találnak alkalmazást, ami alacsonyabb munkajövedelemmel és nagyobb foglalkoztatási kockázattal jár együtt.

A bérekben, munkajövedelmekben, a munkavállalók információkhoz való hozzáférésében és konzultációs, részvételi jogainak érvényesítésében megfigyelhető növekvő különbségek aláássák az európai integrációs folyamatot, nem alapoznak meg stabil gazdasági fejlődést, akadályozzák a munkapiac zavartalan működését és gyengítik a szociális védelmi rendszereket, előlegezi meg a részletes elemzés főbb tanulságait a kiadvány bevezetője. Lássuk ezek után a részletes számokat és a fő tendenciákat!
(lásd a csatolt pdf dokumentumot.)

*A munkavállalók helyzetének alakulása Európában és Magyarországon a válság óta napjainkig Ismertető egy friss szakszervezeti kiadványról. Készült a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Elnökének megbízásából.


Letölthető állományok:

jelentes_a_dolgozo_eurprl.pdf (667 kb)

Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.234.214.113 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »