Budapest: -0.65°
HUF/EUR: 337.73
szechenyi
Hírek » Szakértői cikk » Részletek

A túlmunka káros az egészségre


a-tulmunka-karos-az-egeszsegre

„Munkaidő-mintázatok a fenntartható munkáért” – címmel jelentette meg a közelmúltban a dublini székhelyű európai kutatási alapítvány, az Eurofound angol nyelvű kiadványát. 

A kiadvány alapjául az Európai Unió országaiban 1990 óta rendszeres időközönként – öt évenként - megtörténő adatgyűjtés, az Európai Munkakörülmények Felmérés legutóbbi, 2015-ös adatai szolgáltak. Ez a cikk – egy tervezett cikksorozat első részeként – a kiadvány fontosabb megállapításait foglalja össze magyarul.

A felmérés több tízezer európai munkavállaló - magyar munkavállalókat is ideértve - megkérdezésén alapul. A felmérés-sorozat többek között tárgyalja a foglalkoztatási jogviszonyt, a munkaidő hosszát és beosztását, a munkaszervezést, a tanulást és a képzést, a fizikai és a pszichoszociális kockázati tényezőket, a biztonságot és az egészségvédelmet, a munka és a magánélet egyensúlyát, a munkavállalói részvétel, a keresetek és a pénzügyi biztonság, valamint a munka és az egészség kérdését. A 2015-ös adatok elemzése egyértelműen kimutatta, hogy a munkaidő-mintázatok és a munkavállalók egészség és jóléte között összefüggés van, és a munkaidő hossza az egyik lényeges tényezője annak, hogy egy munkahely „minőséginek” számít vagy sem. A 2015-ös adatok nemi-, és életút szempontból is információt szolgáltatnak a munka és magánélet egyensúlyának, a munkaidő-hosszát illető preferenciák és a munkavállalók jólétének összefüggéseiről.

Miért is fontos téma ez a napjainkban? A gyártási folyamatok átalakulása és az új típusú munkaszervezetek jelentős változásokat hoztak magukkal a munkaerőpiacon is, ezek egyike a munkaidő megváltozott szervezése. Ugyanakkor a társadalmi változások, mint az idősödés, eltérő életutak, változó foglalkoztatási minták és a rövidebb, munkával töltött életszakaszra mutató trendek kihívások elé állítják a jóléti államokat és a társadalombiztosítási rendszereket. Nem csoda, hogy az Európai Foglalkoztatási Stratégia (megjegyzendő, hogy a magyar is) a foglalkoztatási szint emelését tűzte ki célul, különös tekintettel a nőkre és az idősebb korosztályra. Ehhez azonban arra van szükség, hogy a dolgozók egy ideális egyensúlyt találjanak a munka és magánélet között, és ebből a szempontból a munkaidő hossza alapvető tényező.
A fentieknek kicsit ellentmond az az Európai Szociális Jogok Pillérében megfogalmazott törekvés, amire az Európai Bizottság is igent mondott, hogy a munka és magánélet egyensúlyát támogatni kell, különösen a dolgozó szülők és a (családtagot, rokont, stb.) ápolók körében, illetve törekedni kell arra, hogy a nők és a férfiak között igazságosabban osztódjanak meg az ebből adódó terhek. Erre vonatkozólag már körvonalazódni kezdődik egy jogi szabályozás a családdal összefüggő szabadság és a munkaidő rugalmas beosztását illetően.

A kutatásnak főbb megállapításai

Az egyik legszembetűnőbb eredmény, hogy a férfiak és a nők között eltér a ledolgozott órák száma. Az EU 28 országát nézve a férfiak heti átlag 39,2 órát dolgoznak, még a nők 32,7 órát. A fizetett órák számát nézve a legnagyobb a differencia Európa nyugati részén, Írországban és az Egyesült Királyságban tapasztalható.

A felmérés azt mutatja – nemtől és foglalkoztatási státusztól függetlenül –, hogy a válaszadók többsége meg tudott békélni a fizetett munkaidejének hosszával (többnyire hozzá tudta illeszteni a magánéleti elfoglaltságaihoz), ugyanakkor a férfiak kevésbé voltak elégedettek a munka-magánélet terén megtapasztalt egyensúllyal (vagy inkább egyensúlytalansággal) az átlagosan hosszabb fizetett ledolgozott munkaórák miatt. Ennek magyarázata, hogy a nők valószínűleg már eleve úgy választanak foglalkozást, munkahelyet, szektort vagy munkaidőt, hogy otthoni tevékenységeiket jobban össze tudják hangolni a munkabeli kötelezettségeikkel. Az elégedettség ellenére a megkérdezettek 42 százaléka – férfiak és nők is – kevesebbet dolgoznának, ha lenne rá lehetőségük.


A kutatás azt mutatja, hogy a hosszabb munkaidő nem jár együtt a magánélet hatékonyabb szervezésével. Ugyanakkor a kiszámítható és rendszeres munkaórák, a jó munkafeltételek, a nagyfokú előre tervezhetőség, szabadidő kivehetősége és/vagy a munkavállaló afeletti saját rendelkezési joga hozzájárul a munka és magánélet egyensúlyának megteremtéséhez.
A munka magánéletre való negatív hatása különösen felerősödik a szülők gyermekvállalásának, főleg annak kisgyerekes időszakában, mivel a dolgozó nők munkaideje rövidül, a férfiaké nő, ugyanakkor a nők és a férfiak is a rövidebb munkaórák felé irányuló preferenciát jelezték.

Bár a megkérdezettek körében a nők és a férfiak esetében nincs különbség a szabadidőben végzett munka gyakoriságában, de a nők gyakrabban jelezték, hogy ez akadályozta őket a magánéleti teendők ellátásában.
A munka és magánélet egyensúlyára negatív hatással van, ha a dolgozó a munkafeltételeivel elégedetlen, atipikus munkaidőben vagy hosszú munkaidőben dolgozik (tehát nem a klasszikus 9-5-ig mintában), magas munkaintenzitású munkakörben és gyakran kell szabadidejében is munkát végeznie.


A munka fenntarthatóságát (vagy egy-egy állás fenntarthatóságát) – amelyet a kutatók abban határozták meg, hogy valaki alkalmas lesz-e, vagy marad-e legalább 60 éves koráig munkát végezni, negatívan befolyásolja a munkafeltételekkel való alacsony elégedettség, fizikai rizikótényezőknek való kitettség, rossz munka és magánélet egyensúly vagy az atipikus munkaidő mintázatok (váltott műszak, éjszakai vagy hétvégi munkavégzés). Ezek a hatások ellensúlyozhatók, vagyis a fenntarthatóság (a munkával töltött élet) meghosszabbítható, ha olyan munkaidő mintázat vagy beosztás válik elérhetővé, amely rugalmasan munkavállaló barát, vagy tekintetbe veszi a munka mellett otthoni ápolási-gondozási feladatokat végzők igényeit is.

A cikksorozat további részei ezeket a témaköröket járják mélyebben körbe, és bepillantást engednek más országok gyakorlatába, valamint a hazai helyzetbe is.

Kelemen Melinda

kép: kontaktmagazin.hu


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 18.207.255.49 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »