Budapest: 13.46°
HUF/EUR: 333.53
szechenyi
Projektek » A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése » Munkavédelem a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés ágazatban »

Munkavédelmi Hírlevél (1)Munkavédelmi Hírlevél a "Legfőbb érték az ember- munkavédelem a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés nemzetgazdasági ágazatban" projekt számára. (GINOP-5.3.4-16-2017-00031)

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Széchényi 2020 program kertében a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programon belül közétette a „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” tárgyú felhívást melyre a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, a Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége konzorciumi partnerség keretében sikeres pályázatot nyújtott be. A konzorcium a programban meghirdetett „a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés” nemzetgazdasági ágazatban a GINOP-5.3.4-16-2017-00031 azonosítószámú támogatási kérelmével közel 75 millió Ft támogatásban részesült.

A projekt tevékenységeinek a megvalósítása 2018. április 1-től hivatalosan megkezdődött. A fejlesztés eredményeként a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés ágazatban megvalósul a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása a munkavédelemmel kapcsolatosan; fejlődik majd a munkavédelmi tudatosság; javul a munkáltatói és munkavállalói elkötelezettség.
A tevékenység célja, hogy az érintett munkahelyeken biztonsággal eligazodjanak a munkavállalók, és munkáltatók a munkavédelem világában, szerezzenek olyan ismereteket, amelyek hozzájárulhatnak a megfelelő biztonsági szemlélet kialakításához és ezen keresztül a megelőzés szemléletének fejlesztéséhez. Bízunk abban, hogy ezzel kedvező hatást váltunk ki a munkahelyi környezeten túl a családi környezetben is. Az életünk során nagyon sok baleseti és egészségkárosító kockázattal találkozunk. Ha ezeknek a kockázatoknak a hatásait nem tudjuk elkerülni, akkor balesetet szenvedünk és/vagy megbetegszünk. Egy-egy kockázat elkerülése azon múlik, hogy kellő felkészültséggel felismerjük-e és időben meg tudjuk hozni a megfelelő döntést az megelőzés érdekében. Ebben a folyamatban és az ezzel kapcsolatban végzett tevékenység során a kulcsszó a megelőzés.
Mindezek hozzájárulnak a munkavédelmi kultúra színvonalának emeléséhez és ahhoz, hogy a támogatási kérelemmel érintett ágazatban csökkenhessen a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések száma.
A projekt célja a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés ágazatra szóló, komplex munkabiztonsági és munkaegészségügyi témájú tevékenységek megvalósítása országos szinten és a konvergencia régiókban, tájékoztató anyagok létrehozása és terjesztése, tematikus rendezvények szervezése.
A munkavédelem területén alapvető fontosságú szerepet betöltő munkavédelmi képviselők ágazat specifikus képzési tananyagának kidolgozása, képzések lebonyolítása – kiegészülve egy, az ágazatot munkavédelmi szempontból részletesen feldolgozó kutatással.
A megelőzésnek három alapfeltétele van, amelyet említeni szoktunk:
1. Az elkerülendő kockázatok felismerése, majd részletes megismerése

2. A megelőzés érdekében betartandó szabályok ismerete.

3. A kockázatok hatásainak elkerüléséhez szükséges személyi tárgyi és szervezési feltételeket megteremtése, és folyamatos használata.

Mit értünk munkavédelem alatt a jogszabály szerint?
A munkavédelem azon törvénykezési, szervezési és intézményi előírások rendszere, amelynek célja a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása, a munkakörülmények humanizálása, a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzése.
A munkavédelem sokrétű feladat, amelynek elsődleges és fő felelőse a munkáltató.
Az Európai Unióban, és hazánkban is, egyre erősödik annak a felismerése, hogy a foglalkoztatás minősége, a korszerű, biztonságos és egészséges munkakörülmények alapvetően befolyásolják a gazdaság fejlődését, és annak ütemét.

Egyes kezdeményezések, eltérve a hagyományos szemléletektől, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kezelésének hatékonyabb megközelítéseit ösztönzik. Itt a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kérdését beillesztik a munkáltató általános irányítási, és számonkérési rendszerébe, ilyen módon fokozva a munkavállalók szerepvállalását is a munkáltatói szerepeken túl.

Az ismeretek birtokában indokolt, hogy az eddigieknél behatóbban foglalkozzunk a munka világának szereplőivel. A munkáltatók felelősségével, ami nem csak a munkabiztonság feltételeinek megteremtésére kellene hogy szorítkozzon, hanem több ismerettel kellene, hogy rendelkezzen a dolgozók egészségi-, és ezen belül mentális állapotáról is.

Ezt a folyamatot szeretnénk a felismerés szintjén megkezdeni, és megnyitni a kaput a továbbfejlődése, és gyakorlati alkalmazása területén.

Budapest, 2018. június


Letölthető állományok:

HIRLEVEL_31_1_v1_Vz.pdf (300 kb)

Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 35.175.248.25 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »