Budapest: -1°
HUF/EUR: 367.20
szechenyi
Fórum » Fórumtémák » Fórum részlet

LIGA Jogsegély

2010. 12. 15.

A LIGA Jogsegély megújult fórumán várjuk kérdéseiket, észrevételeiket... A hozzászóláshoz nem szükséges regisztrálni! Jogászaink kizárólag munkajogi kérdésekre válaszolnak. Összetett, vagy egyedi problémák esetén kérjük vegye igénybe a minden magyar állampolgár számára ingyenes Jogpontplusz szolgáltatást, vagy amennyiben Ön a LIGA Szakszervezetek tagszervezetének tagja, munkajogi kérdésével keresse fel jogászaink egyikét személyesen!

Szólj hozzá!


Hozzászólások 918 hozzászólás

Oldalak:

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Válasz 2016.03.23. 06:32 M. Izabella
Tisztelt Szakértő!

Az alábbi problémában szeretném a segítéségét kérni: Jelenlegi munkahelyemen ahol már 8 éve dolgozok sajnos megszűnik a pozícióm (minőségügyi ellenőr) hónapok óta bizonytalanságban tartanak, mondván nem tudni mi lesz. Sajnos az is elképzelhető, hogy a termelésbe találnak csak számomra munkát sori dolgozókén, viszont ez kevesebb bért is jelent 20-40ezer ft/hó. A kérdésem az volna, hogy köteles vagyok e elfogadni a kevesebb jövedelemmel járó munkakört, illetve ha visszautasítom abban az esetben jár e számomra a végkielégítés. Válaszát előre is köszönöm.
(hivatkozás: Oláh József) Válasz 2016.03.16. 14:03 Dr.Mészáros Melinda
Tisztelt Oláh József!
A kérdés megítélése nem függ a foglalkoztató tulajdonosi körtől. Betegség miatti keresőképtelenség esetén nincs munkavégzési illetve rendelkezésre állási kötelezettsége, bérfizetés ezért nem történik.
Évente 15 nap betegszabadság illeti meg /évközben keletkezett munkaviszony esetén időarányosan/ , melyre a munkáltató 70 százalékát fizeti a távolléti díjának.
Ezt követő keresőképtelenség esetén biztosítotti jogviszonya alapjan pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra -táppénzre - jogosult.
Mind a betegszabadság, mind a táppénzen töltött időszak szolgálati időnek minősül.
Üdvözlettel :Dr. Mészáros Melinda

Válasz 2016.03.13. 12:21 Oláh József
Tisztelt Szakértő !
Azt szeretném kérdezni, hogy állami nagyvállalatnál munkabérnek tekinthető-e a betegszabadság után fizetett összeg és a táppénz?
Fáradozását előre is megköszönöm.
(hivatkozás: Leéb Ferenc) Válasz 2016.03.10. 12:39 Dr.Mészáros Melinda
Tisztelt Leéb Ferenc!
A kérdésében leírtak alapján a munkáltató közös megegyezésre irányuló ajánlatát nem fogadta el, felmondásra pedig nem került sor, azaz fennáll a munkaviszonya.
Ha a munkáltató felmondással kívánja megszüntetni az Ön munkaviszonyát, úgy azt indokoláshoz kötötten teheti írásban. Ebben az esetben jogosult felmondási időre, valamint a feltételek fennállása esetén a végkielégítés összegére is. Az utolsó munkában töltött naptól számított ötödik munkanapon ki kell fizetni a járandóságait és ki kell adni az előírt igazolásokat is.
Üdvözlettel: Dr. Mészáros Melinda


Válasz 2016.03.09. 07:37 Leéb Ferenc
Tisztelt Hölgyem!

Az én esetemben a munkáltatóm alvállalkozói szerződés keretében dolgozott, de az új pályázatot nem nyerte el. Ezért a munkaszerződésemben rögzített munkavégzési telephelyen a cég tevékenysége megszűnt. Munkáltatóm a számára kedvezőbb közös megegyezéssel akarta a munkaviszonyom megszüntetését, a felmondási időt nem kifizetve, amit persze nem fogadtam el és írtam alá. Azóta se (8 nap) kaptam meg a papírjaim tőle, nem mondott fel, a kérdésem az lenne meddig tarthatja vissza a papírjaim, ill., hogyan jelentkezhetek így a munkaügyi kp.-ba vállalhatok új munkát.
(hivatkozás: N Tímea) Válasz 2016.03.07. 09:55 Dr.Mészáros Melinda
Tisztelt N. Tímea!
Amennyiben a munkáltató személyében az Munka törvénykönyve 36-40.§-ai alapján következik be változás, a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek változatlan formában szállnak át az átadó munkáltatóról az átvevő munkáltatóra. Erről az átvevő munkáltató köteles Önt tájékoztatni (valamint a munkafeltételek változásáról, pl. alkalmazott munkaidőrend, munkáltatói jogkör gyakorló személye, stb.) az átszállást követő 15 napon belül.
Ilyen esetben is igaz azonban, hogy a meglévő munkaszerződés módosítására (pl. az említett másik munkakörben történő foglalkoztatásra) csak az Ön és az átvevő munkáltató közös megegyezése esetén kerülhet sor!
Amennyiben az Önre irányadó munkafeltételek lényegesen és hátrányosan változnak meg az átszállás következtében (pl. a korábbi egy műszak helyett több műszakos munkarend alkalmazása, amely megoldhatatlan családi problémákat eredményezhet) és az a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi vagy Önnek aránytalan sérelemmel járhat, jogosult a munkaviszonyát ezen indokok alapján - a munkáltató személyében bekövetkezett változás időpontjától számított 30 napon belül - felmondani.
Jogosult továbbá a felmondás esetén járó felmentési időre kifizetett távolléti díjra, valamint a végkielégítésre is. Lényeges, hogy amennyiben ezzel kíván élni, úgy felmondását írásban és indokolással (lásd. fenti indokok) együtt kell benyújtania.
Üdvözlettel: Dr. Mészáros Melinda
(hivatkozás: enykő) Válasz 2016.03.07. 09:18 Dr.Mészáros Melinda
Tisztelt Enykő!
A felek ellentétes megállapodásának vagy Kollektív szerződés rendelkezésének hiányában a munkaközi szünet (pl.ebédidő) nem része a munkaidőnek, azt a munkavégzés megszakításával kell kiadnia a munkáltatónak. A munkaközi szüneteket nem lehet összevonni és egy későbbi időpontban ledolgoztatni, hanem az adott napon a beosztás szerinti munkaidőben ( 6 órát meghaladó esetén min. 20 perc) kell kiadni. Azaz a 8 óra helyett ténylegesen 8 óra 20 perccel (munkaidő+munkaközi szünet) kell számolni.
Üdvözlettel: Dr. Mészáros Melinda
(hivatkozás: Borbély János) Válasz 2016.03.07. 09:13 Dr.Mészáros Melinda
Tisztelt Borbély János!
A munkáltató a munkaviszony létesítése során illetve annak fennállása alatt is ellenőrizheti, hogy a munkavállaló megfelel-e a munkaviszony létesítéséhet, fenntartásához szükséges követelményeknek ( pl. az Mt. 44/A.§ szerinti különös feltételeknek).
A felek egyébiránt a munkaviszony fennállása alatt is kötelesek egymást minden olyan tényről, körülményről, azok változásáról tájékoztatni, amelyek a munkaviszony szempontjából lényegesek.
Fentiek alapján kérhető a jogviszony fennállása alatt is a hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása (nincs meghatározva számszerűen, hogy hány alkalommal, de természetesen ez sem alkalmazható visszaélés jelleggel), amelynek igénylése 2016. január 1-jétől ingyenes.
Üdvözlettel: Dr. Mészáros Melinda
(hivatkozás: Szabó Norbert) Válasz 2016.03.07. 09:02 Dr.Mészáros Melinda
Tisztelt Szabó Norbert!
Munkáját rendszerint Magyarország területén végzi, ezért arra a Munka törvénykönyvének (2012.évi I. törvény) rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kötetlen munkarend esetén - többek között - a vasárnapra illetve munkaszüneti napra történő munkaidő-beosztás szabályait sem kell alkalmazni. Saját döntése alapján dolgozhat a fenti napokon is. Amennyiben a munkaszüneti napra a munkáltató írja elő a munkavégzést, akkor azt abban az esetben teheti meg, ha a munka, az elvégzendő feladat sajátos jellegéből adódóan az csak azon (azokon) a napokon teljesíthető. Egy előre szervezett külföldi program, rendezvény esetében az helytállónak minősíthető. Külön díjazás, más ellenérték (pl. pótlék) ebben az esetben sem jár a munkaszüneti napon végzett munkája esetén. A kötetlen munkarend sajnálatosan ilyen "csapdákat"is rejt magában.
Üdvözlettel: Dr. Mészáros Melinda
(hivatkozás: Pongóné Irén) Válasz 2016.03.03. 15:24 Dr.Mészáros Melinda
Tisztelt Pongóné Irén!
Az Ön esetében a munkaidő csökkentés mértékének 50%-ával csökkentett mértékű illetmény kerül folyósításra.
A jubileumi jutalom összegének kiszámítása során minden esetben az Önnek megállapított és folyósított illetményt kell alapul venni. A munkáltatónak a jubileumi jutalomra való jogosultság időpontjában hivatalból kell intézkednie a kifizetésről. Sajnálatosan - a tapasztalatok alapján - nem mindig működik zökkenőmentesen a dolog, ezért javasolom, hogy igényét jelezze írásban az esedékesség bekövetkeztekor a munkáltatónak.
Üdvözlettel: Dr. Mészáros Melinda