Budapest: 7.75°
HUF/EUR: 345.18
szechenyi
Fórum » Fórumtémák » Fórum részlet

LIGA Jogsegély

2010. 12. 15.

A LIGA Jogsegély megújult fórumán várjuk kérdéseiket, észrevételeiket... A hozzászóláshoz nem szükséges regisztrálni! Jogászaink kizárólag munkajogi kérdésekre válaszolnak. Összetett, vagy egyedi problémák esetén kérjük vegye igénybe a minden magyar állampolgár számára ingyenes Jogpontplusz szolgáltatást, vagy amennyiben Ön a LIGA Szakszervezetek tagszervezetének tagja, munkajogi kérdésével keresse fel jogászaink egyikét személyesen!

Szólj hozzá!


Hozzászólások 916 hozzászólás

Oldalak:

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

(hivatkozás: Irén) Válasz 2016.01.03. 13:09 Dr.Mészáros Melinda
Tisztelt Irén!
Szabadságát azokra a napokra kell kiadni, amikor munkavégzési kötelezettség terheli, tehát ennek megfelelően kell kiszámolnia. Lényeges, hogy a munkaviszony felmentéssel történő megszüntetését Önnek kell kezdeményeznie, a jogosultsági időt megállapító tb.határozat bemutatásával. A nyugellátás igénylésének napján pedig nem állhat biztosítotti jogviszonyban.
Üdvözlettel: Dr. Mészáros Melinda
(hivatkozás: T. Tamás) Válasz 2016.01.03. 13:04 Dr. Mészáros Melinda
Tisztelt K. Tamás!
A munkaszerződés módosítására kizárólag a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezése alapján kerülhet sor, egyoldalúan nem lehetséges egyik fél részéről sem. Ezáltal a munkáltató a mindkét fél által aláírt megállapodásban foglaltak szerint köteles Önt foglalkoztatni. Amennyiben a megállapodás aláírása jogellenesen kényszer, fenyegetés vagy megtévesztés hatására történt (ezt bizonyítania kell!), akkor jogosult a megtámadásra, a tévedés felismerésétől illetve a fenyegetés megszűnésétől számított 30 napon belül, a másik félhez (munkáltató) címzetten, írásban.
Üdvözlettel: Dr. Mészáros Melinda
Válasz 2015.12.31. 15:02 T. Tamás
Tisztelt Szakértők!

Munkahelyemen változik a beosztásom, erről hivatalos szerződés született, alá is írtam. Majd pár nap múlva közölték nem dolgozhatok majd abban a beosztásban, írjak egy papírt hogy én kérem a második munkakört. Ez egy A4es sima lapon van rajta. A kérdésem, hogy bizonyíthatom hogy lelki nyomásra kellett írnom azt a papírt? Illetve ha van egy aláírt szerződés, akkor ahhoz hogy azt érvénytelenítsék gondolom az én jóváhagyásom is kellene nem? A második munkakörről egyébként nemkészült még szerződés. Milyen lehetőségem van, ha van, hogy abban dolgozhassak amiről a szerződés is szól? Köszönöm!
Válasz 2015.12.26. 22:37 H. Tímea
Tisztelt Mészáros Melinda! Részmunkaidőben (heti 10 óra) dolgozom egy budapesti bt-nél. A vidékről történő munkába járásom során felmerülő költségem 86%-át térítik. Azonban mondván, hogy részmunkaidőben dolgozom, ennek a 86%-nak a 25%-át fizetik ki. Rendben van ez így? Jelenleg próbaidősvagyok. A költségtérítésről szóló korm. rendeletben nem találtam semmit a részmunkaidőről. Válaszát előre is köszönöm.
Válasz 2015.12.14. 21:52 Irén
Tisztelt Mészáros Melinda! A nők 40 éves -sel készülök nyugdíjba menni pedagógusként. Ebben a számomra utolsó tanévben igénybe vettem a csökkentett munkaidő lehetőségét. 50%-os munkaidőben dolgozom, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyik héten 2 napon, másik héten 3 napon dolgozom.2016.júl. 15-én lesz meg a 40 év jogosultsági időm. Szeretném tudni, hány nap szabadság illet meg ?(21+25 nap időarányos része) Hogyan kell kiadni számomra a szabadságot, mivel nem dolgozom minden nap? Ön szerint mikortól mentesülhetek a munkavégzés alól, ha a 4 hónap felmentési időt és a szabadságot összeadjuk. Válaszát előre is nagyon köszönöm! Irén
(hivatkozás: M. Lajos) Válasz 2015.12.14. 10:40 Dr.Mészáros Melinda
Tisztelt M.Lajos!
Az Mt. vonatkozó rendelkezése (143.§ (4) bek.) értelmében, amennyiben a beosztás szerinti pihenőnapján teljesít rendkívüli munkavégzést, úgy a100%-os mértékű bérpótlék illeti meg. 50%-os bérpótlékra jogosult, ha másik pihenőnapot is biztosít a munkáltató.
A kollektív szerződés (vagy a munkáltató-munkavállaló megállapodása) azonban a fenti szabályoktól eltérhet, és nem csak a munkavállaló javára! Így előfordulhat a fentiekben általam leírt általános rendelkezésektől eltérő számítási mód is.
Üdvözlettel: Dr. Mészáros Melinda
Válasz 2015.12.13. 10:06 M. Lajos
Tisztelt Ügyvédnő!

Bér jellegű problémával fordulnék Önhöz.

Berendeltek kijelölt pihenőnapomon dolgozni, túlórában.

Olyan magas az éves túlóráim száma hogy a sima túlóra pótléka magasabb a pihenőnapinál (150% ill 100% KSz szerint),
mégis a kisebbel számolták el arra hivatkozva hogy "P" napon dolgoztam.

Ez így törvényes? Gyakorlatilag beáldoztam a pihenőnapomat és még rosszabbul is jártam?A válaszát előre is köszönöm.

(hivatkozás: Zsófi) Válasz 2015.12.11. 13:42 Dr.Mészáros Melinda
Tisztelt Zsófi!
Csoportos létszámcsökkentés keretében -egy több lépcsős eljárás alapján - szüntethető meg a munkaviszony a munkáltató működésére visszavezethető ok miatt.
Az előzetes eljárás időszakában az Mt. szabályai szerint a munkáltató tárgyal az üzemi tanáccsal, értesíti az állami foglalkoztatási szervet, adatközlést teljesít, és a felmondásának közlése előtt legalább 30 nappal a munkavállalót írásban is tájékoztatja. A tényleges felmondás a tájékoztatás megtörténtét követő 30 nap elteltével közölhető csak. Amennyiben a fentieket megszegi a munkáltató, akkor felmondása jogellenes.
Az utolsó munkában töltött napot a felmondási dokumentum tartalmazza. A munkáltató a felmondási idő legalább felére köteles mentesíteni a munkavégzési kötelezettsége alól és megfizetni az Önnek járó juttatásokat (felmondási időre járó távolléti díj, végkielégítés, esetleges szabadság-megváltás, stb.).
A munkaviszony megszüntetése esetén -függetlenül attól, hogy az milyen jogcímen történik - a munkavállaló köteles a munkáltató által meghatározott rendben és személynek átadni a munkakörét. Az Ön által leírtak alapján a munkáltató meghatározott munkakörök esetében a megszerzett szakmai ismeretek átadását (nem csupán a munkakör!) egy külön, erre irányuló megállapodás megkötésével kívánja megvalósítani, amelyet felajánlott az érintett munkavállalók részére. Ennek megkötése nem kötelező egyik fél részéről sem, és önmagban nem minősül megkülönböztetésnek.
A csoportos létszámleépítésre vonatkozó Mt.szerinti rendelkezésektől egyébiránt mind a felek (munkaszerződés, külön megállapodás), mind a kollektív szerződés eltérhet, de csak a munkavállaló javára.
Üdvözlettel: Dr. Mészáros Melinda
Válasz 2015.12.10. 08:14 Zsófi
Tisztelt Ügyvédnő,

Azzal a kérdéssel szeretnék Önhöz fordulni, hogy a munkáltatóm jogszerűen jár-e el, amennyiben csoportos leépítés során (több mint 150 fő, alacsonyabb költségű országba való munkaáttelepítés) egyes munkavállalókat hátrányosan megkülönböztet a jelenlegi feladataik alapján?

Arról van szó, hogy az emberek többségének (kb 85-90%) jelentős kompenzációt ajánlott fel, amennyiben tudásukat átadják és azt előre meghatározott mérőszámok alapján teljesítik. Néhány kollégámmal nem kaptunk ilyen lehetőséget, mondván, hogy a munkánk nem operatív jellegű, így nem tudjuk magát a folyamatot átadni, viszont elvárás, hogy az elbocsájtásig munkánkat elvégezzük és a törvényben megállapított végkielégítésre számíthatunk az utolsó munkanapunkon (a dátumot a munkáltatónk fogja eldönteni, ami akkor lesz "amikor jónak látják").

A kompenzáció szabályait és mértékét a vezetőség nyíltan kommunikálta mindenki felé.

Köszönettel, Zsófi
Válasz 2015.12.07. 08:48 Asztalos Attila
Nagyon szépen köszönöm a válaszát!
Igen, a gyakorlatnak megfelelően jártam el, felettesem tudtával és beleegyezésével és hiányzásom nem okozott semmiféle fennakadást, hiszen a kollégákkal ilyenkor mindig egyeztetünk a feladatokról. hamarosan kezdődik a - nem is tudom mi erre a pontos kifejezés - "meghallgatás", ahol elvileg azonnali hatállyal elbocsájtanak. Ezt a közvetlen felettesemtől tudom, akivel már ezt közölte az igazgató.
Még egyszer köszönöm a válaszát!
Tisztelettel: Asztalos attila