Budapest: 18.44°
HUF/EUR: 367.15
szechenyi
Fórum » Fórumtémák » Fórum részlet

LIGA Jogsegély

2010. 12. 15.

A LIGA Jogsegély megújult fórumán várjuk kérdéseiket, észrevételeiket... A hozzászóláshoz nem szükséges regisztrálni! Jogászaink kizárólag munkajogi kérdésekre válaszolnak. Összetett, vagy egyedi problémák esetén kérjük vegye igénybe a minden magyar állampolgár számára ingyenes Jogpontplusz szolgáltatást, vagy amennyiben Ön a LIGA Szakszervezetek tagszervezetének tagja, munkajogi kérdésével keresse fel jogászaink egyikét személyesen!

Szólj hozzá!


Hozzászólások 918 hozzászólás

Oldalak:

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

(hivatkozás: H.L.) Válasz 2015.11.11. 14:57 Dr.Mészáros Melinda
Tisztelt H.L.!
Ügyelet/vagy készenlét formájában a munkavállaló a napi munkavégzési kötelezettségén túlmenően kötelezhető rendelkezésre állásra. A szabadság a beosztás szerinti munkanapra jár (amikor is tényleges munkavégzési kötelezettsége lenne) , tehát igénybe vehető az Ön által megjelölt napon is. Az igénybevétel korlátját jelentheti azonban az a tény, hogy a munkáltató évi 7 nap szabadságot -legfeljebb két részletben - köteles csak a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kiadni, a fennmaradó napokat - a munkavállaló előzetes meghallgatása után -a munkáltató adja ki. Mindkét esetben terheli a feleket az előzetes min. 15 nappal korábbi közlési határidő is.
Üdvözlettel: Dr. Mészáros Melinda
Válasz 2015.11.10. 16:30 H.L.
Tisztelt Ügyvédnő!
Osztott munkarendben dolgozom kollégiumi nevelőtanárként. A munkahetem hétfőtől péntekig tart. Nappali és éjszakai ügyeletet vállalhatunk szombat-vasárnap. Legutóbb vasárnap dolgoztam 17-22-ig pedagógiai felügyeletet ellátva, majd 22-06-ig éjszakai ügyeletet ellátva. A hétfői 14-22-ig tartó munkaidőmre tudok-e szabadságot kivenni, vagy nem (miután hétfőn már vasárnapról 6 órában éjszakai ügyeletet elláttam)? Köszönöm előre is válaszát!
(hivatkozás: Gálné Tóth Erzsébet) Válasz 2015.11.06. 17:37 Dr.Mészáros Melinda
Tisztelt Gálné Tóth Erzsébet!
A legfontosabb leszögezni ebben a kérdésben, hogy a szabadságot minden esetben a munkáltató adja ki, (és nem a munkavállaló veszi ki!) még akkor is, ha arra a munkavállalóval egyeztetve, illetve annak kérésére kerül sor. Ennek következtében az ún."túladott" szabadság a törvény erre vonatkozó kifejezett rendelkezésének hiányában, nem követelhető vissza. Vannak olyan szakmai vélemények is, mely szerint a jogalap nélküli kifizetés /a szabadság idejére/ visszakövetelése -bizonyos korlátokkal - lehetséges lenne ilyen esetekben, de ezt a bírósági gyakorlat még nem támasztotta alá. A kialakult helyzet tehát a munkáltató felelőssége.
Üdvözlettel: Dr. Mészáros Melinda
(hivatkozás: Katalin36) Válasz 2015.11.06. 17:09 Dr.Mészáros Melinda
Tisztelt Katalin36!
A gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első 6 hónapjára jár szabadság, melyet a munkáltató a munkavégzésre történő visszajelentkezését követően ad ki. Amennyiben megszűnik a munkaviszonya, a ki nem adott időarányos szabadság pénzben kerül megváltásra. Arra, hogy ténylegesen mely napon szűnt meg jogszerűen a munkaviszonya, abban az esetben lehet válaszolni, ha ismert a megszűnés jogcíme (pl.felmondás) és az egyéb körülmények (felmondási idő mértéke, esetleges közös megegyezés feltételei, stb.)
Üdvözlettel:Dr.Mészáros Melinda
(hivatkozás: V.L.) Válasz 2015.11.06. 17:00 Dr.Mészáros Melinda
Tisztelt V.L.!
A munkaidőkeret tartama Kollektív Szerződés rendelkezése alapján lehet 12 hónap (vagy 52 hét), amennyiben ezt munkaszervezési vagy technikai okok indokolják. Tehát ez egy kivételes lehetőség.
Munkaidőkeret esetén a munkavállaló a napi munkaidőt (a teljes napi munkaidő 8 óra) nem az egyes munkanapokon, hanem a keret átlagában dolgozza le. Adott napokon tehát dolgozhat ettől többet (a leírt esetben 12 óra) és kevesebbet is, a mindenkori beosztásnak megfelelően. A munkarendet és a munkaidő tényleges beosztását mindig a munkáltató határozza meg. Ilyen egyenlőtlen beosztás esetén több műszakos munkarendben, a heti pihenőnapok is beoszthatók egyenlőtlenül, azzal, hogy havonta legalább egy heti pihenőnapot vasárnapra kell beosztani.
A heti két pihenőnapot a munkaidőkeret átlagában kell biztosítani, ezért sajnos nem jogszerűtlen az Ön által leírt beosztás. Figyelemmel kell lennie azonban a munkáltatónak a beosztás kialakítása során arra, hogy neki kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani, amelynek részét képezi a munkavállalók megfelelő pihentetése is, hiszen a fáradtság sok esetben a munkahelyi balesetek legfőbb veszélyforrása.
Üdvözlettel: Dr. Mészáros Melinda
(hivatkozás: Henriett) Válasz 2015.11.06. 16:33 Dr. Mészáros Melinda
Tisztelt Henriett!
Javasolom, hogy tegyenek bejelentést a megyei kormányhivatal munkaügyi ellenőrzési osztályán (munkaügyi felügyelet), valamint ellenőrizzék a NAV-nál a bejelentésüket is. Amennyiben a továbbiakban sem reagál a munkáltató a felszólításukra, úgy az megalapozhatja az azonnali hatályú felmondást az Önök részéről. Nyilván nem ez a céljuk, ezért is javasoltam az első megoldást a drasztikusabb változatot megelőzően.
Üdvözlettel: Dr. Mészáros Melinda
(hivatkozás: Károly) Válasz 2015.11.06. 16:21 Dr. Mészáros Melinda
Tisztelt Károly!
A munkáltató (és a munkavállaló is) a próbaidő időtartama alatt jogosult a munkaviszony azonnali hatályú- indokolás nélküli - felmondására. Ennek következtében a munkáltatónak nem kellett részleteznie a felmondás okát. Az Önnek járó -még ki nem fizetett -juttatások megfizetéséről/átutalásáról és az igazolások kiadásáról a munkáltató legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított 5 munkanapon köteles intézkedni.Javasolom, hogy amennyiben a határidő letelt és a kifizetés elmaradt, küldjön egy írásbeli felszólítást a munkáltató részére, melyben kérje az elmaradt juttatások haladéktalan kifizetését és az igazolások kiadását. Amennyiben igazolni tudja a túlmunkát is, úgy a követelések között azt is jelölje meg. Ha a munkáltató nem tesz eleget a felszólításnak, akkor bírósághoz is fordulhat az ügyben.
Üdvözlettel: Dr. Mészáros Melinda
Válasz 2015.11.06. 14:41 Károly
Tisztelettel!
Vendéglátásban dolgozom, s próbaidőm lejárta előtt egy nappal felmondtak nekem azonnali hatájjal, amit az üzletvezető közölt velem!
Béremet azonban több, mint másfél hét elteltével sem kaptam meg!
Felmondásom okát pedig nem részletezék velem!

Mitévő legyek? Hogyan juthatnék hozzá fizetésemhez, illetve mennyi időnek kell eltelnie felmondásom után, hogy a fizetésemhez jussak!

Napi 8 órában voltam bejelentve, de több mint 10 órát dolgztam munkanapjaimon?

Mit lehet tenni?

Válaszukat köszönöm!

Tisztelettel: Károly

horvathcharlie@gmail.com
Válasz 2015.11.04. 06:22 Gálné Tóth Erzsébet
Üdvözlöm!

Kérnék egy kis segítséget az alábbi túllépett szabadságommal kapcsolatosan.
Tisztelt Gálné Tóth Erzsébet Ildikó!

Tájékoztatom, hogy 2015. évben a Kjt.56§ és 57§ (1), valamint a Mt. 132§ (2) bekezdése értelmében összesen 26 nap szabadság illeti meg.

Alapszabadság: 20 nap
Pótszabadság: 3 nap
Gyermekek után járó pótszabadság 4 nap
2014. évről maradt szabadság -1 nap
________________________________________________________
Összesen: 26 nap

Budapest, 2015.január 10.

............................................
tagóvoda vezető


*A 2015.évre megállapított szabadságot tudomásul vettem.

Budapest, 2015.január 10.
............................................
dolgozó

Én, ezt aláírtam, de a dátumot áthúztam, mert 2015.november 02-án kaptam meg ezt a levelet, mondván, hogy valahogy lemaradt.
Azt kérdezték, hogy merem ezt megcsinálni? Én tudtam, hogy túlléptem a
2014. évi szabadságomat, természetesen nem saját hibámból, azért mert soha nem tudják pontosan megmondani mennyi szabadságot kell el tenni a tárgy évre. Tavaly decemberben közölték, hogy túl léptem a szabadságomat, sajnos mivel nem tudtam, hogy emiatt elvettek 1 napomat, most ismét ez a helyzet áll fent, hogy -1 napom van. Én ezt elismerem, de ha ezt a levelet nem most kapom meg, akkor talán úgy alakítom a szabadságomat, hogy erre ne kerüljön sor. Miért nem írtak ki erre a napra fizetésnélkülit? Vagy mi az amit megtehetnek? Ennyi idő után így elvehetnek 1 nap szabadságot? Ez mennyire törvényes?

Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Gálné Tóth Erzsébet Ildikó
E-mail.: konradgal@gmail.com
Válasz 2015.11.03. 20:30 Henriett
Tisztelt Dr. Mészáros Melinda!
Munkáltatóm 3 hónapja nem fizeti ki a a a munkabéremet.
Eddig annyit tettem, hogy tértivevényes levélben kértem bére(im) kifizetését. Sajnos nem reagált erre sem. Több kollégám van hasonló helyzetben. Leszámolni sem merek,mert félek, hogy ekkor sem rendezné járandóságaim. (Mint ahogy történt ez volt kollégáimmal is.)
Kérem tanácsát hogyan tovább?

Köszönettel: Henriett