Budapest: 12.04°
HUF/EUR: 365.98
szechenyi
Fórum » Fórumtémák » Fórum részlet

LIGA Jogsegély

2010. 12. 15.

A LIGA Jogsegély megújult fórumán várjuk kérdéseiket, észrevételeiket... A hozzászóláshoz nem szükséges regisztrálni! Jogászaink kizárólag munkajogi kérdésekre válaszolnak. Összetett, vagy egyedi problémák esetén kérjük vegye igénybe a minden magyar állampolgár számára ingyenes Jogpontplusz szolgáltatást, vagy amennyiben Ön a LIGA Szakszervezetek tagszervezetének tagja, munkajogi kérdésével keresse fel jogászaink egyikét személyesen!

Szólj hozzá!


Hozzászólások 918 hozzászólás

Oldalak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Válasz 2017.05.12. 07:38 Zoltán
Tisztelt Liga Jogsegély!
Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz,hogy ami velem történt az már túl megy mindenen.
Határozatlan idejű szerződésem volt egy cégnél. 0-24ben dolgozattak mindenféle váltás nélkül. Volt olyan,hogy 15 napot egyfolytában. Bérpapírt soha nem adtak,ha szóvá mertem volna tenni azonnali kirúgás járt volna. Majd egy pár nappal ezelőtt megjelent a tulajdonos egyik rokona és csak annyit mondott ki van rúgva azonnal szedje össze a holmiját. Ez történt 5 napja. Hiába írok nekik nem reagálnak semmire. Se a kilépő papírjaimat nem küldték meg se az időarányos szabadságomat. Így nem is tudok elmenni sehova. Felszólítottam Őket többször is. Mit tegyek most?? Hova fordulhatok??
(hivatkozás: Kiss Éva!) Válasz 2017.04.10. 11:04 Dr.Mészáros Melinda
Tisztelt Kiss Éva!
A közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés feltétele, a felek (munkáltató és munkavállaló) közös megállapodása, amely magában foglalja a megszüntetés időpontja mellett az egyéb feltételeket is. Ez tehát nem egyoldalú döntésen alapul, azonban Ön munkavállalóként jogosult kezdeményezni a megegyezést. Mivel a megszüntetés során minden egyéb feltételben (pl.juttatások) is megállapodhatnak, javasolom, hogy tegyen ilyen irányú javaslatot a megszüntetési kérelem megfogalmazásakor.
Üdvözlettel: Dr. Mészáros Melinda
Válasz 2017.04.09. 14:00 Kiss Éva!
Tisztelt Ferenc!
Szeretném megtudni, hogy élhetek e munkavállalóként a közös megegyezéssel történő "felmondással", és ebben az esetben jár e a végkielégítés, és annak mi a mértéke? Nagyon köszönöm a válaszát. Üdv.
(hivatkozás: Ferenc) Válasz 2017.04.08. 08:50 Dr.Mészáros Melinda
Tisztelt Ferenc!
A próbaidő tartama alatt mindkét fél -a munkáltató és a munkavállaló is- jogosult a munkaviszony indokolás nélküli azonnali hatályú felmondására. Mivel a felesége esetében még nem járt le a próbaidő, ezért élhet ezzel a lehetőséggel. Ilyen esetben nincs felmondási idő, hiszen azonnali hatályról beszélünk.
Üdvözlettel: Dr.Mészáros Melinda
Válasz 2017.04.06. 11:03 Ferenc
Üdvözlöm!
Feleségem 2017.01.18-án létesített munkaviszonyt, 5 hónap próbaidő kikötésével.
Kérdésem: Azonnali hatályú felmondással elszeretne jönni de a munkáltató ragaszkodik a felmondási idő letöltéséhez. Jogos ez?
(hivatkozás: Dr.Mészáros Melinda) Válasz 2017.03.04. 20:13 András
Nagyon szépen köszönöm a válaszát
Válasz 2017.02.24. 15:59 V. Eszter
Tisztelt Hölgyem!
A kérdésem arra irányulna, hogy a felmentési időre is jár-e szabadság vagy sem; a kérdéssel kapcsolatban sok a bizonytalanság és a félreértés.

A hatályban lévő új Munka törvénykönyve (Mt., a 2012. évi I. törvény) azonban már másként rendelkezik a munkavállalónak járó szabadság mértékéről:
Mt. 115. § (1) A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll.
(2) Munkában töltött időnek minősül az (1) bekezdés alkalmazásában
a) a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés,
b) a szabadság,
c) a szülési szabadság,
d) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §) első hat hónapjának,
e) a keresőképtelenség,
f) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó,
g) a munkavégzés alóli mentesülésnek az 55. § (1) bekezdés b)-k) pontban meghatározott
tartama.

A hatályban lévő Munka törvénykönyve a fentebb idézett 115. § (2) bekezdésében tételesen meghatározza azt is, hogy mit kell érteni a munkában töltött időn. A törvényben foglaltak szerint a szabadság számításának alapjául szolgáló munkában töltött időnek kell tekinteni például a szabadságot és a szülési szabadságot, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapját, a táppénzes időszakot, vagy a munkavégzés alóli mentesülésnek az Mt. 55.§ (1) b)-k) szakaszaiban foglalt időtartamokat.

Az Mt. 55. § (1) b)-k) szakaszai az alábbiakat tartalmazzák, amely időszakok tehát munkában töltött időnek számítanak:
b) a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés, valamint
c) a kötelező orvosi vizsgálata tartamára, továbbá
d) a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamra,
e) a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két órára,
f) hozzátartozója halálakor két munkanapra,
g) általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időre,
h) önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartamára,
i) bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamra,
j) a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára, továbbá
k) munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra.

Ez alapján a k) pont alapján nem egyértemű, hogy amennyiben a munkaviszonyban álló dolgozó jogviszonya megszűnik, s a felmondási idő legalább felére mentesül a munkavégzés alól, a felmentési időre jár-e a dolgozónak szabadság? Vagy pedig az időarányosan járó szabadság megállapításakor csakis a ténylegesen munkával töltött időt vehetjük alapul, vagyis a felmeondási időnek azt a tartamát, mely alatt ténylegsen munkavégzés it történt, s felmentési idő tartamát pedig nem? Mi a helyzet akkor, amikor a teljes felmondási időre felmetjük a munkvállalót a munkavégzés alól?
Tisztelettel és köszönettel: V. Eszter
(hivatkozás: András) Válasz 2017.02.14. 16:11 Dr.Mészáros Melinda
Tisztelt András!
A garantált bérminimumra való jogosultság két feltételtől is függ, amelyeknek ráadásul együttesen kell teljesülni. Egyrészt rendelkeznie kell legalább középfokú végzettséggel, vagy szakképesítéssel, másrészt az adott munkakör esetében ezen szintű végzettség/képesítés a munkáltató által előírt követelményként kell, hogy megjelenjen (például a munkaköri leírásban foglaltan). Az Ön által leírt képesítés alapfokú, sajnos ez önmagában nem jogosít garantált bérminimumra, kizárólag a kötelező legkisebb munkabérre (minimálbér, 127.500.-Ft jelenleg). Természetesen ez nem zárja ki, hogy a munkáltató ettől magasabb bért fizessen Önnek, azonban tudom, hogy a legtöbb munkáltató esetében nem ez a cél, ha az nem kötelező.
Üdvözlettel: Dr. Mészáros Melinda
Válasz 2017.02.08. 19:50 András
Szépnapot kívánok.Nekem az lenne a kérdésem hogy ahol én most dolgozom az egy város üzemeltetési kht.Van egy munkaügyi központ által inditott 21620705 azonositó számú parkgondozói szakképesitést adó bizonyitványt kaptam amit a munkáltatóm évekig elfogadott most hogy megemelték a szakmunkás bért azzal takarózik hogy ez nem felel meg a követelményeknek.Én a kertészeti részlegen dolgozom feledataink:Parkok, közterületek növényanyagának irányítás melletti kiültetése, a terület gondozása, ápolása.
Ezt a bizonyitványt kaptam:
OKJ-szám: 21620705
- Szint: alapfokú szakképesítés
- Betölthető foglalkozás: Park- és kertépítő, -gondozó
Én ebben dolgozom.Az lenne a kérdésem hogy igy jár-e a megemelt szakmunkás bér vagy nem.választ elöre is köszönöm további szép napot
Válasz 2016.12.30. 19:21 Zoltán
Tisztelt Hölgyem/ Uram!
Egy olyan üzemben, ahol betanított munka mellett plusz OKJ-s fűtői vizsgát igénylő fűtői tevékenységet is el kell látni, azt a munkáltatónak melyik bérezési kategóriában kellene, hogy honorálja?
Elegendő, ha csak a létminimumot fizeti meg kötelezően, vagy ez esetben már a szakmunkás bérminimum a mérvadó?
A kazán kezeléséről külön szerződést nem kötött a cég , de a munkavégzéshez időszakosan szükség van a fűtői szaktudásra.
Ha ez esetben mégis szakmunkás bérminimum járna a dolgozóknak, erről hol találhatnék bár mi nemű jogszabályt?