Budapest: -1.23°
HUF/EUR: 342.17
szechenyi
Hírek » Részletek

Fókuszban a munkabiztonság és a munkaegészségügy - Másodszor rendezett munkavédelmi konferenciát a LIGA


A LIGA szakszervezetek alapvető feladatának tekinti, hogy a dolgozók munkabiztonsági és munkaegészségügyi helyzetén javítson. Az ennek érdekében kidolgozott stratégia fontos célja, hogy tájékoztassa a munkavédelmi érdekképviseletekben résztvevőket a munkaegészségügy és a munkabiztonság aktuális helyzetéről és kérdéseiről – hangzott el többek között a LIGA május 21-22-én megrendezett II. munkavédelmi konferenciáján, a MÁV Lokomotív Hotels Rt. gárdonyi üdülőjében...

A LIGA elnökének védnöksége alatt megszervezett konferenciát megnyitó Talabér Zoltán hangsúlyozta: biztos lesznek olyan szakmai problémák is, amelyeket ez a konferencia nem old, nem oldhat meg, mégis hasznos lehet a témakörök körül kialakuló vita. A LIGA munkavédelemmel foglalkozó elnökségi tagja azt is elmondta, hogy a LIGA által kiadott ,,Szakszervezeti kiskönyvtár” sorozatban a mostani előadássorozatból emlékeztető kiskönyv készül.

A munkavédelem normatív szabályozásában a tavalyi konferencia óta eltelt időszakban bekövetkezett változásokról Spiegel István tartott előadást. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelet (OMMF) főtanácsosa beszélt a munkavédelmi állami irányítási és hatósági feladatokról, majd a Munkavédelmi Törvény módosítását szükségessé tévő tényezőkről, így az egységes munkavédelmi felügyeletről szóló kormányrendeletről is. A munkavédelmi szakértő szerint tapasztalatok igazolják, hogy nagyon sok munkavédelmi bírságot szabnak ki azért, mert nem használják az előírt munkavédelmi eszközöket. Az előadás során a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményei összehangolásáról, valamint az ezzel kapcsolatos megfelelőség-értékelési eljárásról és a harmonizált szabványok bevezetésének helyzetéről is szó esett.

Az egyéni védőeszközökkel szemben támasztott követelményekről, a megfelelőségük tanúsításáról, valamint az ellenőrzésről Fónyad Béláné tartott előadást. Az OMMF vezető főtanácsosa kiemelte: az Európai Uniós csatlakozás óta csak olyan védőeszköz alkalmazható az ártalmak elleni védekezésben, melyek EK-, illetve CE jelöléssel rendelkeznek, emellett nagyon fontos a gyártó által összeállított tájékoztató is. A főfelügyelet egyéni védőeszköz referense részletesen szólt az egyéni védőeszközök megfelelőségét vizsgáló, tanúsító ellenőrző szervezetek kijelölésének szabályairól, az Európai Bizottságnak, illetőleg az Európai Unió tagállamainak való bejelentéséről, valamint a kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról is.

Az OMMF helyéről, szerepéről és feladatairól, valamint a verseny- és közszféra munkavédelmi feladataihoz történő kapcsolódásáról Nesztinger Péter beszélt. Az OMMF közép-dunántúli munkavédelmi felügyelőség igazgatója – egyebek mellett – elmondta, hogy az érdekvédelemnek észrevételezni kell azokat, a munkavállalók által jelzett helyi gondokat, problémákat is, melyeket csak a hétköznapok tapasztalatai hozhatnak felszínre. Elhangzott, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) adatai szerint évente mintegy 350 ezer ember hal meg a munkahelyi balesetekben, emellett többen sérülnek meg munkahelyi, mint közlekedési balesetekben. Az igazgató beszélt a területi munkavédelmi felügyelőségek ellenőrző tevékenységéről, az OMMF regionális kialakításáról, az egységes munkavédelmi hatóságról, a munkaegészségügyi felmérésről, a súlyos veszélyeztetésekről, a szabálytalanságok következményeiről, az építőiparban és a mezőgazdaságban tapasztalt kirívó szabálytalanságokról és a fotókkal is illusztrált tanulságos munkabalesetekről.

A munkaegészségügy helyéről, szerepéről, a verseny- és közszféra feladataihoz történő kapcsolódásáról, valamint a regionális szervezés és az egészségügyi reformmal összefüggő változásokról pedig dr. Ludván Miklós tartott előadást. Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet főtanácsosa – egyebek mellett – a munkavédelemről szóló törvény ÁNTSZ-re és annak feladataira vonatkozó módosításairól, illetve az egészségügyi törvény munkahigiénére vonatkozó fejezeteiről is szólt. A munkaegészségügyi- és toxikológiai szakértő kiemelte: a munkavédelmi hatóságok jogköre nem terjed ki a külön jogszabályban meghatározott sugár-egészségügyi, kémiai biztonsággal összefüggő feladatainak elvégzésére – a munkaegészségügyi feladatok kivételével. Ezt követően a foglalkozási betegségekről és a fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és azok kivizsgálásáról beszélt Ludván Miklós főorvos.

A munkahelyek, a munkaeszközök felülvizsgálatának kötelezettsége, jelentősége és hatásai címet viselte Kálmán László előadása. A munkabiztonsági szakértő a munkavédelmi üzembe helyezési eljárásról, az üzembe helyezés elrendeléséről, az azt megelőző vizsgálatról, a munkaeszközök használat közbeni felülvizsgálatáról, majd a kisfeszültségű erősáramú berendezések érintésvédelmének ellenőrző és az időszakos ellenőrző felülvizsgálatairól beszélt.

A munkavédelemben szereplő paritásos testület létrejöttének törvényi alapjairól, az alacsonyabb normatívákban történő megjelentetésről, valamint a testületben résztevők köréről, feladataikról és jogosítványaikról Hartai Ferenc adott elő. A Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért alapítója beszélt a munkahelyi érdekegyeztetés 2004 májusa utáni struktúrájáról, a munkavédelmi érdekképviselet (munkahelyi munkavédelmi bizottság) működésének tapasztalatairól, további feladatairól, valamint az általa alapított Alapítvány munkájáról is. Hartai Ferenc kiemelte: annál a munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak száma legalább 50 fő, és a munkavédelmi képviselők működnek, össz-munkáltatói szinten paritásos munkavédelmi testület működik. Létrehozását a munkáltató és a munkavállalók közötti tanácskozás, döntés-előkészítés intézményes fórumának megteremtése indokolta, benne egyenlő létszámban vesznek részt a munkáltató és a munkavállaló képviselői.

A konferencia második napján a szakszervezetek, a munkavédelemi érdekképviselők munkavédelemben történő részvétele, jogosítványai, s ezek háttere volt a témája Sörös István előadásának.

Ezt követően Pál Attila a munkavédelmi ellenőrzések szervezéséről, tervezéséről, levezetéséről, valamint a munkavédelmi ellenőrzések tervezéséhez és levezetéséhez szükséges iratokról, okmányokról, jegyzőkönyvekről, a visszaellenőrzés módszertanáról adott hasznos tanácsokat.

A témakör kiscsoportos formában történő feldolgozása után, a konferencia tapasztalatait Talabér Zoltán foglalta össze. A LIGA elnökségi tagja – egyebek mellett – elmondta: a tavalyi konferenciához képest idén mi, megjelent szakszervezeti tisztségviselők már a szakma mélységeibe is betekinthettünk, emellett hű képet kaphattunk a munkavédelmi törvény aktuális módosításairól, valamint az FRDÉSZ akciótervében megfogalmazott munkavédelmi ellenőrzésekre készülve is hasznos munícióhoz jutottunk.

Kép és szöveg: Szita Róbert


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.214.184.250 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »