Budapest: 20.6°
HUF/EUR: 335.32
szechenyi
Hírek » Részletek

Változik a tizenharmadik havi illetmények kifizetésének rendje


Az Országgyűlés 2007. május 7-i ülésén elfogadta a T/2667. sz. törvényjavaslatot, mely az egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmények kifizetési rendjével összefüggő módosításáról rendelkezik. A törvényjavaslat jelenleg az Országgyűlés elnökének aláírására vár…

A kormány a törvényjavaslatot az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a kormány közt 2007. február 19-én létrejött megállapodás végrehajtása céljából nyújtotta be. A törvénymódosítás érinti az Mt.-t, a Ktv.-t, a Kjt.-t, a Hszt.-t, a Hjt.-t, az Üsztv.-t, valamint az Iasz.-t.

A javaslat szerint a tizenharmadik havi illetményt – a fenti jogállási törvényekre vonatkozóan egységesen – havi bontásban, előlegszerűen kell kifizetni. A havi részleteket, azaz az előző hónapra megállapított illetmény (személyi alapbér, Hszt. és Hjt. esetén távolléti díj) egytizenkettedének megfelelő összeget az érintettek az illetmény kifizetésével egyidejűleg kapják meg. Ha valaki nem felel meg a tizenharmadik havi illetményre való jogosultsági feltételeknek, az előleget sem kaphatja meg. Így az esedékes részlet nem fizethető ki annak, akinek jogviszonya még nem áll fenn legalább három hónapja, illetve, akinek jogviszonya a kifizetést megelőző hónap teljes tartama alatt - keresőképtelenséget okozó betegség, - tartalékos katonai szolgálat, - fizetés nélküli szabadság miatt szünetel, vagy a hónapban nem történt munkavégzés, és ezalatt az érintett átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült.

A különbözetet a tárgyévet követő év január 16-án, vagy – a jogviszony megszűnése esetén – az utolsó munkában töltött napon rendezni kell. Ha a kifizetett részletek összege nem éri el a tizenharmadik havi illetmény vagy időarányos részének összegét, a különbözetet a fent említett időpontban ki kell fizetni. Ha a kifizetett összeg magasabb, mint ami az érintettnek járt volna, - az illetményből (munkabérből) való levonás szabályait alkalmazva - a különbözetet az illetményből, vagy a jogviszony megszűnésekor kifizetett juttatások összegéből le kell vonni. Ha a jogviszony év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetmény összegét az utolsó munkában töltött napon irányadó illetmény (személyi alapbér) alapján kell meghatározni.

A törvény előreláthatólag 2007. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a júniusra járó illetmény kifizetésekor kell alkalmazni.

dr. Schnider Marianna


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 34.204.169.76 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »