Budapest: -1.4°
HUF/EUR: 338.38
szechenyi
Hírek » Részletek

A rendvédelmi szervek Regionális Egészségügyi Alapellátási Központjának koncepcióterve


A Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége (FRDÉSZ) az Állami Egészségügyi Központ (ÁEK) létrehozása kapcsán a Rendvédelmi Szervek (R.SZ.) egészségügyi alapellátásának – remélhetően - átmeneti szétzilálódását észlelte. Az alábbiakban az FRDÉSZ elnöke által felkért szakértő, dr. Juhász György, a VPFSZ elnökhelyettese által kidolgozott koncepciót olvashatják...

Az eddigi egészségügyi alapellátást biztosító intézmények, jelentős részben megszűntek, illetve más ellátási egység keretébe helyeződtek át.
A szervezési folyamat, az ellátottak számára áttekinthetetlenné, követhetetlenné vált, mely sok esetben érdeksérelmet, sőt frusztrációt okozott.
A Bm. Központi Kórház megszűnésével, megszűnt az igényjogosultak jelentős részét addig színvonalasan ellátó háziorvosi szolgálat.
A járó-betegellátás új helyszínein jelentős zsúfoltság, sorban állás és szervezet-lenség tapasztalható.
A háziorvosi ellátás megszűnésével az eddigi igényjogosultak új ellátási lehetőség után néznek, azonban a háziorvosi rendszer nem képes átvenni az ellátásukat, mivel a háziorvosi körzetek túlnyomó  része a „degresszió” határán teljesít.
Az FRDÉSZ a helyzetet áttekintve, a sürgető problémák megoldására, az Állami Egészségügyi Központ tehermentesítésére, az ellátás színvonalának emelésére, a Rendvédelmi Szervek egészségügyi alapellátását, regionális központokban látja megoldhatónak.
A Regionális Egészségügyi Alapellátási Központ (REAK) csoportpraxis formájában végezné az igényjogosultak egészségügyi - és speciális - alapellátását, háziorvosi ellátását, foglalkozás-egészségügyi ellátását, az alapellátáshoz közvetlenül kapcsolódó egyéb szakellátását (mozgásszervi, érzékszervi, belgyógyászati, nővédelmi, fogászati stb.), komplementer ellátását, rendszeres szűrését, házi beteg-ellátását és ápolását.
Biztosítja a folyamatos ügyeleti és sürgősségi ellátást.
A Rendvédelmi Szervek speciális alapellátásának keretében végezheti a hivatásos állomány felvételi alkalmassági, időszaki alkalmassági, rendkívüli alkalmassági vizsgálatát, a fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálatokat, a terhelhetőségi vizsgálatokat, és a fizikai terheléses vizsgálatokat.
Végezheti és szervezheti a hivatásos állomány rekreációját és rehabilitációját.
Az igényjogosultak köre - egyezően az ÁEK igényjogosulti körével - a Rendvédelmi Szervek hivatásos, közalkalmazotti és nyugdíjas állományának tagjai, valamint közvetlen hozzátartozóik.
Hangsúlyozandó, hogy az igényjogosultakat sajátos társadalmi feladatvállalásuk és korrekt járulékfizetésük kapcsán méltán illeti meg a legszínvonalasabb egészségügyi ellátás.
A REAK területi ellátási kötelezettségvállalással egy adott terület igényjogosultjai egészségügyi alapellátását végzi.
Munkájában, azokra támaszkodva, együttműködik az önkormányzati egészségügyi intézményekkel, szakorvosi rendelőkkel.
Szakmai és fekvő-betegellátási bázisát és hátterét az ÁEK biztosítja.
Szakdolgozói és szakorvosi állományának kialakításánál az R.SZ. eddigi e.ü. állományában dolgozók átvételét helyezi előtérbe.
Infrastruktúrája és műszerezettsége kialakításánál igénybe veszi a R.SZ. eü. szolgálatainak leépítése kapcsán felszabaduló kapacitásokat.
Rendszerébe integrálja a R.SZ. meglévő Egészségügyi Szolgálatait. Kezdeményezi a Rendvédelmi és Speciális Ellátási Szakfelügyelet létrehozását.
Finanszírozása területi ellátási kötelezettségvállalással a R.SZ. és az OEP által biztosítandó. Mielőbbi cél a REAK (-ok) befogadtatása az Irányított Betegellátási Modell tagjai közé.
A REAK megalapítása az FRDÉSZ kezdeményezésére a Rendvédelmi Szervek és az Állami Egészségügyi Központ feladata és hatásköre.
A fentiekben vázolt feladatok megvalósításának első lépéseként az FRDÉSZ kezdeményezi a Délpesti Rendvédelmi Egészségügyi Alapellátási Központ (Délpesti REAK) létrehozását, melynek megvalósítását a Kispesti Önkormányzattal és a Yamamoto Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel való szervezeti és szakmai együttműködésben tartja kivitelezhetőnek.
A Yamamoto Kft. rendelkezik mindazokkal a kondíciókkal, amelyek mind szakmailag, mind szervezésileg képesek biztosítani a Délpesti REAK kialakítását, fejlődését és önállósodását. A szükséges együttműködési és feladatátadási szerződések megkötése után a Kft. képes az igényjogosultakat ellátási körébe integrálni, és azoknak a korszerű orvos-szakmai és egészségügyi ellátást nyújtani.
A Kispesti Önkormányzat rendelkezik az infrastruktúra kialakításához szükséges és arra alkalmas épülettel (1196. Bp. Petőfi u. 83.sz), mely Délpest viszonylatában központi elhelyezkedésű, mind tömegközlekedéssel, mind közúton jól megközelíthető, sőt a kultúrált parkolás feltételei is biztosítottak. Az épület jó állagú és megfelelő átalakításokkal és kiegészítésekkel célszerűsíthető.
Az Önkormányzattal megkötött kezdeti időszakban kedvezményes, majd piaci alapú bérleti szerződéssel az épületben modellértékű egészségügyi bázis valósítható meg.
A Kispesti Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete a tervezett Központ és a Yamamoto Kft. közvetlen közelében az Ady Endre út és a Petőfi út sarkán helyezkedik el. Megfelelő együttműködési szerződések megkötése esetén szakmai kapacitásával alkalmas a REAK diagnosztikai, és szakorvosi, közvetlen szakmai hátterének biztosítására    
A Délpesti REAK  a IX, X, XVIII, XIX, XX kerületek ott dolgozó, és ott lakó igényjogosultjainak (mintegy 10-12 ezer fő) színvonalas egészségügyi ellátását biztosíthatja, mintegy 10 fő szakorvos ( háziorvos, üzemorvos, ügyeletes orvos, fogorvos, és egyéb szakorvos stb.) 20 fő szakdolgozó és 10 fő technikai személyzet bevonásával.
A Délpesti REAK létrehozásával az igényjogosultak korszerű egészségügyi ellátáshoz jutnak, a régióban értékes munkahelyek jönnek létre, az Szakorvosi Rendelőintézet feladatai jövedelmezően növekednek, kapacitása kihasználásra kerül, az Önkormányzat stabil állandó bevételhez jut, az ÁEK jelentős tehertételtől mentesül, a Rendvédelmi Szervek méltó ellátást biztosítanak munkatársaiknak és a régióban példaértékű társadalmi együttműködés valósul meg.


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.229.122.219 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »