Budapest: 0.21°
HUF/EUR: 343.34
szechenyi
Hírek » Részletek

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara állásfoglalása


A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az egészségügy problémáinak megoldását továbbra is elsősorban a kormányzat és az érintett szervezetek közötti tárgyalásokban látja, ugyanakkor – az ágazatban tapasztalható súlyos betegellátási nehézség ismeretében – a demonstráció követeléseiben foglaltakkal egyetért.

A MESZK ORSZÁGOS ELNÖKSÉGÉNEK ÁLLÁSFOGLALÁSA A LIGA SZAKSZERVEZETEK 2007. NOVEMBER 21-ÉN TARTANDÓ DEMONSTRÁCIÓRA SZÓLÓ FELHÍVÁSÁRAA közel százezres nagyságú magyar szakdolgozói társadalom aggodalommal figyeli az egészségügyi rendszer évek óta tartó ellehetetlenülését. A súlyos gondok megoldása érdekében elkerülhetetlen az ágazat finanszírozási rendszerének újragondolása és átalakítása, de ezt csak szakmai alapon, a gazdasági és társadalmi tényezők figyelembevételével, és társadalmi konszenzussal tartjuk kivitelezhetőnek.

A MESZK határozott állásfoglalása, hogy az ágazat valós problémáinak rendezése nélkül nem lehet korszerű egészségbiztosítási rendszert kialakítani és fenntartani. A fekvőbeteg intézmények rendszerének átalakítása a már korábban is tapasztalható kedvezőtlen folyamatokat felgyorsította, valamint markánsan felszínre hozta az ágazatban tapasztalható, szakdolgozói létszámhiányt. Az új feladatkörök ellátására kötelezett intézmények igen nehéz helyzetben, sokszor a minimálisan szükséges létszámnál kevesebb szakemberrel próbálják, gyakran rögtönzött megoldásokkal működtetni a betegellátást. Egyértelmű, hogy a jelenlegi csökkentett létszámmal nem lehet biztonságos, minőségi, európai színvonalú egészségügyet a továbbiakban fenntartani! A problémát tovább súlyosbítja az idősödő szakdolgozói társadalom mellett, hogy teljes mértékben megtorpant az utánpótlás, pedig mindezidáig Magyarország világszínvonalú ápolói szakképzéssel büszkélkedhetett.

A megoldás egyik sarkalatos pontja lehet az egészségügyi szakdolgozók pályaválasztásának és pályán tartásának motiválása, a régóta óhajtott kiszámítható életpályamodell megteremtése. A másik megoldási javaslat a biztonságos betegellátás végzéséhez szükséges létszámfeltételek konkrét kidolgozása és meghatározása, majd az ellátó rendszer ezek alapján történő működtetése és ennek ellenőrzése.

A MESZK nem tudja elfogadni - s a társadalomnak sem kell elfogadni -, hogy nem kellő számú és képzettségű ápolóval, szakdolgozóval történjen a betegellátás. Ennek a kérdésnek sürgős rendezését kiindulási pontnak tekinti a Kamara a biztosítási rendszer átalakítása során, melyhez kormányzati garanciákat is vár.

Az egészségügyben számos esetben méltatlan körülmények és rendkívül alacsony fizetések mellett, ugyanakkor folyamatos munkarendben, szakmai és társadalmi megbecsülés hiányában, a még mindig elkötelezett és hivatástudatból dolgozók igénylik, hogy az ágazatot és a társadalmat alapvetően befolyásoló kérdésekben, szerepüknek és vállalt feladatuknak megfelelő súllyal hallgattasson meg véleményük, s szülessen minél hamarabb konkrét intézkedés.

A MESZK felhívja azon tagjai figyelmét, akik a fentiekkel azonosulva részt vesznek a Liga Szakszervezetek által szervezet demonstrációban, hogy a rendezvény ideje alatt a betegek érdekeinek és a jogszabályoknak megfelelően járjanak el!

* * *

A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA
A 2004-ben alapított Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) jelenleg az egyik legnagyobb létszámmal rendelkező és legtöbb szakterületet magába foglaló szakmai kamara. A MESZK a szakdolgozói hivatás gyakorlásával összefüggő ügyekben képviseli és védi a szakdolgozók jogait, valamint képviseli a szakdolgozói kart a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben. Társaságunk legfontosabb célja, hogy szakmai és etikai támogatást nyújtson a folyamatosan önállóvá váló szakterületek dolgozóinak. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy szervezetünk társadalmi szerepének és súlyának megfelelő mértékben járuljon hozzá az egészségpolitika alakulásához, és ezen keresztül a lakosság egészségügyi ellátásának javításához.


További sajtóinformáció:
VM.komm Kommunikációs Tanácsadó Iroda
Nagy Ákos
Telefon/fax: (1) 350-6951, mobil: 20/417-2570,
e-mail: nagy.akos@vmkomm.hu


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 34.204.200.74 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »