Budapest: 16.73°
HUF/EUR: 333.89
szechenyi
Hírek » Részletek

Közlemény a képviselők szabad mandátumhoz való alkotmányos jogáról


Mint ismeretes, Gaskó István, a LIGA Szakszervezetek elnöke a napokban azt a kijelentést tette, hogy a LIGA sztrájkalapjából kész megtéríteni azoknak a szocialista országgyűlési képviselőknek a frakcióbüntetését, akik lelkiismeretükre hallgatva, – a pártdirektívával szemben – nemmel szavaznak az egészségbiztosítási törvénytervezetre december 17-én.

Amikor Gaskó István fenti kijelentését tette, nyilvánvalóan nem pénzért akart képviselői szavazatokat vásárolni, hanem felhívta a közvélemény figyelmét arra az alkotmányellenes gyakorlatra, hogy az országgyűlési képviselők nem a köz-, hanem pártjuk érdekében végzik tevékenységüket, és nem élhetnek a szabad mandátum eszközével, mely a képviseleti demokráciák egyik alapköve. A Magyar Köztársaság Alkotmányában és az ahhoz fűzött kommentárban – mely bárki számára elérhető, nyilvános, közérdekű információ – a következőket olvashatjuk ugyanis:

20. § (4) Az országgyűlési képviselőt a függetlenségét biztosító tiszteletdíj, továbbá meghatározott kedvezmények és költségeinek fedezésére költségtérítés illetik meg. A tiszteletdíj és a költségtérítés összegéről, valamint a kedvezmények köréről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

Az alkotmány nem véletlenül rendeli biztosítani a képviselők anyagi függetlenségét. A frakciófegyelem megsértéséért kirótt büntetéssel – figyelembe véve, hogy havonta több tíz szavazás is lehet – a képviselőknek nemcsak a szabad mandátumhoz fűződő alapjoguk csorbul, de anyagi függetlenségük is kérdésessé válik. 

„A szabad mandátum a képviselői jogállás alapja. A szabad mandátum … egyik alapja, hogy a képviselő legitimációja a megválasztáshoz és nem a párthoz kötődik. A párt jogi eszközökkel nem kényszerítheti a képviselőt a párt véleményének képviseletére.”
„A parlamenti demokráciák a szabad mandátumot … más jogintézményekkel is garantálják …. A magyar alkotmány 20. §-ának … (3) bekezdésben deklarált mentelmi jog a képviselő testi, az (5) bekezdésben szabályozott összeférhetetlenség a lelki-erkölcsi, míg a (4) bekezdésben található biztosítékok a képviselő anyagi függetlenségét garantálják.”


Elfogadhatatlan, hogy az MSZP képviselőcsoportja mindezt figyelmen kívül hagyva, pénzbüntetéssel sújtja azokat a képviselőket, akik meggyőződésük és lelkiismeretük szerint szavaznak, ami esetlegesen a párt véleményével ellentétes.

A LIGA Szakszervezetek véleménye szerint az ország sorsáról döntő képviselők nem tehetik meg, hogy az alkotmány ellenében kormányozzák Magyarországot, nem tehetik meg, hogy pártalkuk mentén szavazzanak tízmillió állampolgár sorsáról, és nem tehetik meg, hogy kirekesztő módon összezárjanak, megsértődjenek és dac, vagy sértett büszkeség vezérelje őket döntésük meghozatalában, a közérdek helyett.

A LIGA Szakszervezetek elvárja, hogy a társadalom többsége által elvetett egészségbiztosításról szóló törvényjavaslat végszavazásakor, december 17-én, valamennyi képviselő az alkotmány által előírt, független véleményt tudjon alkotni. Ehhez az szükséges, hogy az MSZP képviselői csoport soron kívül törölje el a parlamenti képviselők alkotmányos függetlenségét sértő büntető szabályokat, és erről tájékoztassa a közvéleményt.


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 54.174.43.27 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »