Budapest: 13.04°
HUF/EUR: 341.32
szechenyi
Hírek » Részletek

Együttműködés a református egyházzal is


A mai napon a TB Mentő népszavazást kezdeményező és támogató szakszervezetek képviselői egyeztető megbeszélést tartottak a Magyar Református Egyház püspöki zsinatjával. A megbeszélés során egyértelművé vált, hogy több kérdésben azonos állásponton vannak a felek, így a következő állásfoglalás született.

Közismert tény, hogy február 11-én az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény újra a Parlament elé kerül. A törvény veszélyes következményeire mind a szakszervezetek, mind a Magyarországi Református Egyház több ízben felhívta a figyelmet. A Magyarországi Református Egyház és a jelenlévő szakszervezetek képviselői úgy ítélték meg, hogy a kialakult helyzetben igazi összefogásra van szükség. A meggyengült társadalmi önszerveződés és ellenálló képesség erősítését mindannyian elkerülhetetlenül szükségesnek tartják, hiszen az állami szerepvállalásokat folyamatosan csökkentik. Ezeknek a tényeknek az ismeretében tanácskoztak 2008. február 6-án a Magyarországi Református Egyház és a Munkástanácsok Országos Szövetsége, az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, a Liga Szakszervezet és a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete képviselői.
A tanácskozás célja a magyar társadalmi egészségbiztosításban kialakult helyzet értékelése volt.

A Felek megállapították: a magyar társadalom válaszúthoz érkezett.

A kormánynak a magyar társadalmi egészségbiztosítás átalakítására vonatkozó javaslata a társadalmi szolidaritás és bizalom évszázados intézményének alapjait rombolja le.

A református egyház és a szakszervezetek véleménye szerint a verseny mindig fontos hajtóereje a modern nemzetgazdaságoknak, de a társadalmi ellenőrzés nélküli formája mind az egyén mind a közösség számára káros következményhez vezet.

A Felek leszögezték, nem nyílt lehetőség arra, hogy a társadalombiztosítás rendszerében érintett magyar állampolgárok, orvosok és társadalombiztosítási szakemberek érdemben megvitathassák az átalakítási elképzeléseket, és ezekhez esetlegesen módosításokat vagy új szempontokat hozzátegyenek. A református egyház és a szakszervezetek meggyőződése szerint bármilyen társadalompolitikai reformnak meghatározó eleme a széles társadalmi konszenzus, ami elképzelhetetlen érdemi társadalmi párbeszéd nélkül.

A tanácskozás résztvevői egyetértettek abban, hogy a magyar társadalom egészségi állapotának javítására összehangolt kormányzati, társadalmi intézkedésekre van szükség. A testi, lelki egészség megőrzése, az egészséghez és az egészséges élethez való alkotmányos jog érvényesítése a társadalom jelene és jövendője szempontjából meghatározó jelentőségű. A tárgyalás résztvevői elkötelezték magukat, hogy lehetőségeik szerint mindent megtesznek a társadalom egészsége megőrzése és javítása érdekében és készséggel ajánlják fel együttműködésüket e téren az állami és társadalmi szervezetek számára. Az egészségbiztosítás rendszerének átalakítása első lépéseként az egészség megőrzésének segítésében kell együtt gondolkodni.

Az átalakítás egészére tekintve nem a kölcsönös egymásra figyelés gyengítése, hanem éppen az erősítése indokolt. Különösen így van ez a rendszerváltás utáni magyar társadalomban, a szocialista, majd a piaci erők által már több évtizede gyakorolt társadalmi atomizálási törekvések ellensúlyozására.

A társadalombiztosítás a társadalom saját belső szolidaritásának eredménye. A társadalombiztosítás egészségügyi ágát illetően az egységes, profitmentes nemzeti hatáskörben tartott működési mód felel meg leginkább a fenti elveknek. A mai ellátási rendszer hiányainak és hibáinak megszüntetése csak ezen belül képzelhető el. A Magyarországi Református Egyház támogatja a civil szervezetek és a szakszervezetek törvényes akcióit.
A Felek egyetértettek abban, hogy a felsorolt értékek, feladatok és célok érdekében nélkülözhetetlennek tartják a rendszeres kapcsolattartást.


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 35.175.120.174 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »