Budapest: 6.97°
HUF/EUR: 345.06
szechenyi
Hírek » Részletek

Fogyasztóvédelem, rendezett munkaügyi kapcsolatok és új államtitkár az OÉT-en


Az Országos Érdekegyeztető Tanács mai ülésén debütált Simon Gábor, Csizmár Gábor utóda a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkári székében. A kormány oldalon jelen volt Herczog László államtitkár, és meglepetésre Csizmár Gábor is, akinek úgy tűnik szívéhez nőtt az OÉT, hisz bejelentette, hogy a jövőben is jelen lesz, és Simonnal közösen képviselik a kormányt.

Az első napirendi pont tárgyalását – az adóterhek csökkentésére, a munkavállalás ösztönzésére kidolgozott javaslatokról (az Új Magyarország” program elemeként) – a munkaadói oldal kérésre, elhalasztotta az OÉT a következő ülésig.
Borsik János napirend előtt tájékoztatta a tanácsot, hogy az Alkotmánybíróság döntött az 1/90 IKM rendeletről, az egészségre káros munkakörökről. Június 30-i határidővel, a munkaáltatóknak és a jogalkotónak időt hagyva az átállásra.
Palkovics Imre napirend előtt kérte, hogy a munkaügyi perek tárgyi költségmentességéről is tárgyaljon az OÉT.
Csizmár Gábor erre válaszul közölte, megérti, hogy egy öt évvel ezelőtti OÉT ülésre nem lehet teljességgel alapozni egy ilyen döntésnél, és mivel mind a hat szakszervezeti szövetség jelezte hogy ez elfogadhatatlan számára, a kormány pár héten belül módosító javaslatot dolgoz ki az érintett minisztériumok együttműködésével. A munkaadói oldal kérte, hogy lehetőleg a döntés megszületése előtt konzultáljon a kormány az OÉT-tel.

A második napirendi pont kapcsán – a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról – a munkaadói oldal teljes elutasítását hangoztatta, sérelmezve azt a – szakszervezetek által is javasolt – kitételt, hogy a rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező cégek nem kaphatnának állami támogatásokat sem közbeszerzési eljárásokban nem vehetnének részt. Megítélésük szerint ágyúval lő a verebekre ez a javaslat, amennyiben egy olyan apró technikai hiba miatt is el lehet esni a támogatástól, ami könnyen orvosolható volna. A munkavállalói oldal és a kormány egyetértett abban, hogy a mai magyarországi gyakorlat szerint a munkaügyi ellenőrzések alkalmával a technikai jellegű hibáknál csak annak javítását írják elő, elmarasztaló határozat nem születik. Így az előterjesztés szerinti szöveg megfelel a célnak, hiszen visszaszorítná a fekete munkát, anyagi síkon kényszerítve a munkáltatókat a munkaügyi törvények és szabályok betartására. A felek közt a nézeteltérést főleg az okozta, hogy a munkavállalói oldal abban az esetben is a támogatás visszafizetésének kötelezettségét kérte, amikor a munkaügyi szabálytalanság a folyósítás első részlete után történik. A kormány oldal ezt azzal a felkiáltással tartotta vállalhatatlannak, hogy az jogbizonytalanságot szülne. Mondta mindezt úgy, hogy más támogatásoknál jelenleg is gyakorlat az akár utólagos visszafizettetése a támogatási pénzeknek.
A vita eléggé filozófiai síkra terelődött ezután, amely azonban gyakorlatilag nem segítette a probléma megoldását. A munkaadók ezen a filozófiai síkon tréfásan még azt is elismerni látszottak, hogy az anyagyilkosság és a fekete foglalkoztatás azonos szintű bűn volna – általános derültségre adva ezzel okot.
A vitát ismét gyakorlatiassá Horváth Lajos, a LIGA Szakszervezetek ügyvezető alelnöke tette hozzászólásával, melyben kifejtette, hogy mivel az állami támogatások elsősorban a foglalkoztatottságot növelő projektekre járnak, elkerülhetetlen, hogy ennek a foglalkoztatottságnak és annak jogszerűségének fokozott figyelmet szenteljen az állam. A vita sikeres lezárása érdekében javasolta, hogy az előterjesztett anyagot tárgyalják tovább, amelyet a kormány oldal elfogadott, kérve a munkavállalói oldalt, hogy nyújtson be módosított javaslatot. Az OÉT végül egy 10 napos határidőt szabott a módosítások megtárgyalására.

2008. március 28.
Az Országos Érdekegyeztető Tanács munkája ott folytatódott, ahol múlt héten abbamaradt. A meghirdetett 10 órás kezdés közel háromnegyed órát csúszott, mintha a munkaadók és a kormány húzódzkodna a témáktól. Végül azért mégis sikerült folytatni a vitát a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról. A munkaadói oldal egy tömör, két oldalas jegyzékkel készült, amely gyakorlatilag minden lényeges elemét semlegesítette volna az eredeti javaslatnak. A kormány ezúttal úgy tűnt ellenáll, csak a legapróbb módosításokról tárgyalna. A munkaadói oldal szóvivője nagyvonalúan a két oldalas javaslatból kiemelt hármat, majd amikor ezeket a kormány oldal elutasította, csak ennyit kérdezett: az egyéb pontokat akkor elfogadja a kormány?
Munkavállalói oldalról elhangzott, hogy a kormány eredeti javaslata – a múlt héten már elhangzott kiegészítésekkel együtt – támogatható, míg a munkaadói oldal javaslatai nem támogathatók. A változtatásokra szükség van, ezért jó volna nem leragadni egy hónapokig tartó vitában.
A munkaadói oldal szóvivője ekkor felolvasóestbe kezdett. Mondatról mondatra kezdte egyeztetni a kormány oldallal észrevételeit, amelyet előzetesen írásban is megküldött. Ennek szerencsére alig 20 perc után vége szakadt, munkavállalói javaslatra az előterjesztést nem a plenáris ülésen vitatják meg, hanem ad hoc munkacsoportban.

Negyed tizenkettőkor az OÉT áttért a 2. napirendi pont tárgyalására, és varázsütésre befutott Csizmár Gábor államtitkár is. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyéb fogyasztóvédelmi rendelkezéseket tartalmazó törvények módosításáról a kormány tartott előterjesztést. Ennek fő elemei a még nagyobb nyilvánosság, a szabálysértő cégek méretéhez viszonyított differenciált büntetése, és a központosítottabb, hatóság jellegű és gyorsabb működés a jövőben.
A szakszervezetek alapjaiban egyetértenek és elfogadják a kormány javaslatát.
A munkaadók ekkor a nap második poénjaként közlik, hogy a napirend tárgyalását ők elhalasztanák egy hónappal, hogy egy újabb, szebb és jobb javaslattal álljanak elő. Mivel a javaslatot már múlt héten is napirendre tűzte az OÉT, és a törvény előkészítő munkája abba a fázisba érkezett, amikor be kell nyújtani az országgyűlésnek, a kormány azt javasolja a munkaadóknak, hogy a szavazás napjáig a parlament rendjének megfelelően megtehetik észrevételeiket és hozzáfűzni valóikat, de javasolt ezeket már nem folyószövegben, hanem normaszövegként benyújtani.

Előterjesztés a Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozásáról
A munkaadói oldal kezdeményezésére plusz egy fővel bővülne a tanács létszáma aszerint, hogy az Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói oldalának képviselői kilenc fővel lennének jelen. Míg a kormány támogatja ezt a javaslatot, addig amint a szakszervezetek is jelzik, hogy az OÉT, mint meghatározás bekerülésével ők is helyet kell, hogy kapjanak a tanácsban, már az az álláspontja, hogy a tanács létszáma fix, nem változtatható, továbbá hogy a civil szervezetek magas száma garantálja a fogyasztók érdekképviseletét.
A munkavállalói oldal ekkor rávilágított arra a szomorú tényre, hogy a munkaadói oldalon ülők mind kvázi-civil szervezetek, és hogy a munkaadói oldal javaslata burkoltan igazából arra irányult, hogy az OÉT normaszövegbe emelésével saját magukat hozzák pozícióba minden más gazdasági szervezet közül, melyek az eredeti koncepció szerint maguk közül választották volna ki képviselőiket – meglehet úgy, hogy az OÉT-en jelen lévő szövetségek egyke sem került volna be. Hosszas tanácskozás és több rövid szünet után a javaslat úgy módosult, hogy a gazdasági szereplők képviseletében nyolc főt a miniszter kér fel. A javaslat többi pontja változatlan maradt.

A javaslatot az Országos Érdekegyeztető Tanács 2008. I. félévi munkatervére reagálva a szakszervezeti oldal elégedetlenségét fejezte ki, hiszen több olyan téma az említés szintjén sem szerepel a javaslatban, amelyek sürgősek és fontosak, mint például a 36 órás munkahét, a munkateszt, a korkedvezményes nyugdíj, utazási kedvezmény, a munkaügyi perek költségmentessége, stb.
A kormány befogadta a munkavállalói oldal témajavaslatait, a napirendi pontot és az ülést az OÉT lezárta.

Fiedler


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 34.226.244.70 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »