Budapest: 0°
HUF/EUR: 367.20
szechenyi
Hírek » Részletek

A közalkalmazotti szakszervezetek reprezentativitásának megállapításával kapcsolatos feladatokról


A Kjt. 2005. január 1-jétől hatályos módosítása szerint a közalkalmazottak körében működő szakszervezetek reprezentativitását a szakszervezeti taglétszám határozza meg (nem kötődik a közalkalmazotti tanács választásának eredményéhez). A taglétszámalapú reprezentativitást első ízben 2005. március 31-ével kellett megállapítani, majd ezt követően háromévenként. 2008. áprilisában tehát újra megméretődnek a szakszervezetek.

A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (KOMT) 2008. január 31-én megtartott ülésén kisorsolta azt az időpontot, amelyet alapul kell venni a szakszervezetek reprezentativitásának meghatározásakor (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 48/2005. (III. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdésének rendelkezése szerint).

A sorsolás eredménye szerint a közalkalmazotti jogviszonyban álló szakszervezeti tagok létszámának igazolásához a 2008. január 31-i taglétszámot kell alapul venni.A közalkalmazottakat (is) tömörítő szakszervezeteinknek az alábbi feladatokra kell felkészülniük:

A taglétszámot igazoló jelentésekkel (adatlapokkal) kapcsolatos feladatok:
I. A munkáltatóknál (költségvetési intézményekben) működő szakszervezeteknek (alapszervezeteknek, csoportoknak) igazolniuk kell a 2008. január 31-ei állapot szerint azoknak a közalkalmazotti jogviszonyban álló szakszervezeti tagoknak a számát, akiknek szakszervezeti tagdíját a munkáltató vonja le az illetményből, illetve akik közvetlenül a munkahelyi szintű szakszervezet pénztárába fizetik be a tagdíjat.

Az igazoláshoz a Rendelet 1. sz. mellékletében található 1. sz. jelentést kell kitölteni és beküldeni. (A jelentést és a jogszabályt mellékeljük, illetve honlapunkról is letölthetők).

A jelentést négy eredeti példányban kell elkészíteni, majd megküldeni a következőknek:
 - egy példányt a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak;
- egy példányt a szakszervezet központjába, illetve ha olyan tagszervezetről van szó, melynek csak egy munkáltatónál vannak tagjai, a LIGA központjába;
-  egy példányt a munkáltató fenntartójának.
 
Egy példányt a helyi szakszervezetnek kell megőriznie. 

A munkahelyi szintű szakszervezet, alapszervezet, csoport által kitöltendő 1. számú jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a munkáltató megnevezését, címét, törzsszámát (a KSH statisztikai számjel első nyolc számjegye) vagy a költségvetési intézmények Pénzügyi Információs Rendszerében (a továbbiakban: PIR) meghatározott törzsszámát (továbbá azt a telefonszámot célszerű beírni, ahol minden szükséges információ rendelkezésre áll)
Törzsszám: a munkáltató KSH statisztikai jelzőszámának első nyolc számjegye, amely megegyezik a munkáltató adószámának első nyolc számjegyével.
PIR szám: a költségvetési intézmények törzsszáma a Pénzügyi Információs Rendszerben (önállóan gazdálkodó szervezeteknél az utolsó három számjegye: 000);

b) a munkáltatói szintű szakszervezet megnevezését, címét, törzsszámát (amennyiben van, akkor a KSH statisztikai számjel első nyolc számjegye), továbbá annak megjelölését, hogy a szakszervezet mely ágazati szakszervezet, valamint országos szakszervezeti szövetség tagja.
A törzsszámot (a KSH statisztikai jelzőszám első nyolc számjegye) akkor kell kitölteni, ha a munkáltatónál működő szakszervezet önálló jogi személyként a bíróságon be van jegyezve.
Azon ágazati (szakmai) szakszervezet vagy országos szakszervezeti konföderáció nevét kell beírni, amelyhez a munkáltatónál működő szakszervezet szervezetileg tartozik.

c) bérlevonáson keresztül szakszervezeti tagdíjat fizető tagok számát;

d) szakszervezeti pénztáron keresztül szakszervezeti tagdíjat fizető tagok számát;

e) a kiállítás dátumát.

A jelentést alá kell írnia a munkáltatónál működő szakszervezet vezetőjének, illetve a munkáltató vezetőjének.

Munkáltatói szinten a munkáltató és a munkáltatónál működő szakszervezetek képviselői közösen határozzák meg a reprezentativitás megállapításának eljárási rendjét. (Ehhez a későbbiekben az SZMM készít mintát, melyet honlapján is közöl.)

Ha a munkáltatónál több szakszervezet működik, ügyelni kell arra, hogy minden szakszervezet külön lapon szerepeljen.

II. A szakszervezeti központoknak (területi, ágazati szervezet, országos szakszervezet) a 2008. január 31-ei állapot szerint kell igazolniuk azoknak a közalkalmazotti jogviszonyban álló szakszervezeti tagoknak a létszámát, akik a szakszervezeti központok pénztárába közvetlenül fizetik be a tagdíjat. Az igazoláson fel kell tüntetni azt is, hogy a pénztárba befizető tagok mely munkáltatónál (költségvetési intézményben) állnak alkalmazásban. 

Az igazoláshoz Rendelet 2. sz. mellékletében található 2. sz. jelentést kell kitölteni három eredeti példányban, és beküldeni:
- egy példányt Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak;
- egy példányt a szakszervezet ágazati (szakmai) központjába, illetve ha közvetlenül a LIGA-hoz tartozik, a LIGA központjába.
A harmadik példányt a jelentést kiállító szakszervezeti központnak kell megőriznie.
A 2. sz. jelentést azon szakszervezeti szervezetnek (területi, ágazati szervezet, országos szakszervezeti konföderáció) kell kitölteni, amelyhez a tagdíjat közvetlenül fizetik be a felsorolt munkáltatókkal közalkalmazotti jogviszonyban álló szakszervezeti tagok.

A szakszervezeti központok által kitöltendő 2. számú melléklet szerinti jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a szakszervezeti központ pénztárán keresztül tagdíjat fizető szakszervezeti tagok számát; Taglétszám: az adott munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló, de a tagdíjat közvetlenül a területi (ágazati, országos szakszervezeti konföderáció) szakszervezeti pénztárba befizető szakszervezeti tagok összesített száma.

b) a munkáltató megnevezését, címét, törzsszámát, vagy a PIR-ben meghatározott törzsszámát, ahol a szakszervezeti tag közalkalmazotti jogviszonyban áll;
A munkáltató (intézmény) neve és címe mellett a törzsszámot és/vagy a PIR számot is fel kell tüntetni.
Törzsszám: a munkáltató KSH statisztikai jelzőszámának első nyolc számjegye, amely megegyezik a munkáltató adószámának első nyolc számjegyével.
PIR szám: a költségvetési intézmények törzsszáma a Pénzügyi Információs Rendszerben (önállóan gazdálkodó szervezeteknél az utolsó 3 számjegye: 0)

c) a szakszervezeti központ megnevezését, címét, törzsszámát (amennyiben van), továbbá annak megjelölését, hogy mely ágazati szakszervezet, valamint országos szakszervezeti szövetség tagja;
A jelentést beküldő szakszervezet neve és címe mellett a törzsszámot akkor kell kitölteni, ha a jelentést beküldő szakszervezet a bíróságon önálló jogon van bejegyezve, továbbá azt a telefonszámot célszerű beírni, ahol minden szükséges információ rendelkezésre áll.
Azon ágazati (szakmai) szakszervezet vagy országos szakszervezeti konföderáció nevét kell beírni, amelyhez a jelentést beküldő szakszervezet szervezetileg tartozik.

d) a kiállítás dátumát. 

A jelentésben minden olyan munkáltató adatait közölni kell, amellyel közalkalmazotti jogviszonyban áll olyan szakszervezeti tag, aki a tagdíjat közvetlenül a területi (ágazati, országos szakszervezeti konföderáció) szakszervezeti pénztárba fizeti be.

Amennyiben egy adatlap nem elegendő az összes munkáltató adatai közlésére, akkor több adatlapot kell kitölteni. Ebben az esetben a jelentést beküldő szakszervezet adatait csak az első adatlapon kell kitölteni.

A jelentés aláírója a jelentést beküldő szakszervezet vezetője.

III. A jelentéseket (adatlapokat) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Munkaügyi Kapcsolatok és Bérpolitikai Főosztály Reprezentativitást Megállapító Bizottság, 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. címre, illetve a munkáltató fenntartója címére kell megküldeni.
A borítékra rá kell írni: közalkalmazotti szakszervezeti taglétszám igazolás.
  
A jelentéseket legkésőbb 2008. április 15-ig, eredeti példányban igazolt küldeményként (ajánlott vagy tértivevényes küldeményként) kell megküldeni a fentieknek.


(Forrás: KOMT tájékoztató, 48/2005. (III. 23.) Korm. rendelet)


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.83.188.254 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »