Budapest: 12.83°
HUF/EUR: 345.15
szechenyi
Hírek » Részletek

Megegyezés?!


A fenti címmel a kormányfő ma az OÉT ad hoc bizottsága előtt (is) bemutatta a következő időszakra vonatkozó kormányzati törekvéseket.
Konföderációnk kialakította véleményét a miniszterelnök elképzeléseiről.

• Maga a koncepció nem kevesebbre vállalkozik, mint felvázolni Magyarország megújításának lehetséges irányait, ennek megfelelően egy új kormányprogram alapvetésének is felfogható. Mindazon által a közérdeklődésre leginkább számot tartó része az anyagnak a közteherviselés átalakítására vonatkozó rész.
• Mint az közismert, az elmúlt időszakban számos elképzelés látott napvilágot az adórendszer megreformálásáról. Ezek az elképzelések általában abból – a szerintünk helytelen – alaptézisből indultak ki, hogy a magyar gazdaság problémáit, ezen belül is elsősorban a versenyképesség és a foglalkoztatás gondjait, meg lehet oldani egy drasztikus adó- és járulékcsökkentéssel. Úgy tűnt, hogy a kormányzat – részben a rá nehezedő nyomás miatt is – maga is hajlik ezen elképzelések befogadására. Erre utaltak azok a sorozatos konzultációk, amelyeket a munkaadói és az üzleti körökkel folytatott, miközben a munkavállalói érdekek megjelenítésére kevésbé tűnt fogékonynak.
• A mostani program ismeretében elmondhatjuk, hogy a miniszterelnök végül is ellen tudott állni ennek a nyomásnak, és a vártnál mérsékeltebb intézkedéseket tart kívánatosnak, miközben próbál megfelelni a gazdaság által támasztott kihívásoknak is. Ennek megfelelően egy óvatosabb, kiszámíthatóbb adó- és járulékcsökkentést céloz meg, amit térben és időben is elosztva jelenik meg, továbbá megtartja a jövedelemadóztatás jelenlegi progresszivitásra épülő modelljét. Ennek eredményeként – ellentétben az egyéb elképzelésekkel – úgy látjuk, hogy nem kerül veszélybe a közkiadások fedezete (különösen vonatkozik ez a társadalombiztosítási alapokra), illetve nem sérül a közteherviselés rendje (szemben a lineáris személyi jövedelemadóztatással).   Ezt tartjuk a program egyik legfontosabb pozitívumának.
• A korábbi általánosításokhoz, leegyszerűsítésekhez képest a koncepció árnyaltabban és szakszerűbben próbálja a foglalkoztatási problémákat kezelni, ennek megfelelően a célzott körben (a képzetlen, hátrányos helyzetű rétegek esetében) kíván elsősorban jelentős kedvezményeket nyújtani a foglalkoztatás növelése érdekében (START Régió program).
• Egyetértünk – és a LIGA törekvéseinek visszaigazolását látjuk – abban, hogy a program jelentős lépéseket céloz meg a fekete gazdaság kifehérítése érdekében (többek között a zéró tolerancia meghirdetésével). Azon túl, hogy, bizonytalannak látjuk egyes tervezett intézkedések végrehajthatóságát (így többek közt a készpénzforgalom visszaszorítását), az adóamnesztia kérdését egyenesen elfogadhatatlannak tartjuk. Kontraproduktív és morálisan igazolhatatlan lenne a tisztességes adófizető vállalkozások és magánszemélyek irányába egy ilyen lépés, nem beszélve arról, hogy magát a rejtett gazdaság elleni fellépést is hiteltelenné tenné. Ugyanakkor elkerülhetetlennek tartjuk, hogy ezen a területen végre áttörés következzen be, ezért várjuk, hogy további részletes javaslatokat dolgozzon ki a kormányzat.
• Mint ahogy a korábbi tervezeteknek is a leggyengébb pontja a források feltárása volt, ez a program is magában hordozza ezeket a bizonytalanságokat. Ennek megfelelően indokoltnak látjuk a kormányfő óvatosságát (egy virtuális Adócsökkentési Alap képezése történne meg), ugyanakkor ezáltal maga a koncepció is bizonytalanná vált és félő, hogy nem vezet sem egy szemléletbeli fordulathoz, sem a gazdaság szereplőinek kívánatos reakciójához. Erre mindenképpen alapot adnak az elmúlt évek negatív tapasztalatai (adócsökkentési program). Amennyiben pedig a változások nem érnek el egy szükséges lélektani határt, egy kritikus tömeget, úgy nem várható az sem, hogy a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás területén megindulnak a kedvező folyamatok.
• Megnyugtatónak tartjuk továbbá azt is, hogy ez a koncepció – eltérően a korábbi időszaktól – nem ijesztget végig nem gondolt új adónemek bevezetésével, továbbá nem szándékozik az ÁFA mértékét sem növelni.
• Azon túl, hogy jelenleg nem ítélhető meg a program politikai (elsősorban a volt koalíciós partner esetében) és társadalmi támogatottsága, ennek következtében magának a miniszterelnöki elképzeléseknek a realitása sem, továbbra is hiányoljuk a szociális partnerekkel folytatott párbeszédet. Úgy ítéljük meg, hogy a program ismertté válásával megkezdődött a „visszaszámlálás”, és azt várjuk a Kormánytól, hogy – most már a részleteket illetően is – érdemben kezdődjön meg a vita az érintettekkel.
• Szükséges ez utóbbi annál inkább is, mivel úgy látjuk, hogy a tehercsökkentés arányai még mindig elsősorban a munkaadók érdekeit szolgálják (az szja csökkentés mértéke elég szerénynek látszik).  Ugyanúgy, mint a Konvergencia Program esetében, most is a – legálisan foglalkoztatott – munkavállalói réteg a „vesztes” (elegánsabban fogalmazva a kevésbé preferált). Ennek megfelelően elvárjuk a Kormánytól, hogy folytassa ezekben a kérdésekben a további egyeztetést a munkavállalók képviselőivel (is).


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.234.208.66 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »