Budapest: 4.91°
HUF/EUR: 345.06
szechenyi
Hírek » Részletek

ESZSZ Steering Committe (Szűkített VB) ülés


Az ülésen konföderációnkat Koller Erika, a Nemzetközi Osztály vezetője képviselte. A napirendi pontok a következők voltak:

• Az ülés megnyitása
• A napirend elfogadása
• A 2008. június 28-i Steering Committe ülés jegyzőkönyvének elfogadása
• A 2008. szeptember 26-i Steering Committe ülés jegyzőkönyvének elfogadása
• A főtitkár közleményei
• EgyebekAz előző Steering Committe ülések jegyzőkönyvét mindenki elfogadta.
A főtitkár közleményei csak megemlítés szintjén történtek, témái a pénzügyi válság, a munkaerő kölcsönzés (temporary agency work) és a munkaidő voltak. Az ülés egyik témát sem elemezte ki, mondván, mindegyik szerepel a Végrehajtó Bizottság napirendjén. Bejelentette ugyanakkor, hogy mivel összehívták a szociális partnereket, egy kis delegáció, Maria-Helena André főtitkár helyettes, Wanja Lundbi-Wedin elnök és Zdenek Malek a cseh CM KOS alelnöke találkoznak az Európai Bizottság, a francia és a cseh elnökség képviselőivel a pénzügyi válság miatt.
Más nem történt, az ülés kb. 10-15 percig tartott összesen.


A Szakszervezeti Intézet (TUTB-REHS) Irányító Testület ülése

Napirend:
• A 2008. február 7-i TUTB-REHS Irányító Testületi ülés jegyzőkönyvének elfogadása
• A 2008. szeptember 26-i TUTB-REHS Irányító Testületi ülés jegyzőkönyvének elfogadása
• Az ETUI-REHS 2007. április- 2008. március közötti tevékenységének elfogadása
• A 2008. március 31-i elszámolás elfogadása
• Meghívó a Rendkívüli Közgyűlésre
• Egyebek

 

A Szakszervezeti Intézet (TUTB-REHS) Rendkívüli Közgyűlése

Napirend:
• A 2008. március 4-i Közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadása
• Az intézet nevének megváltoztatásának elfogadása
• Az intézet irányítótestületi tagságában bekövetkezett változások

Az ülésre azért került sor, mert egyrészt az intézet nevét (ami jogilag egy egyesület) ami most Európai Szakszervezeti Kutatási, Oktatási és Munkaegészségügyi Intézet Európai Szakszervezeti Intézetre kívánja változtatni és ennek jóváhagyását kérte. Valamint kérte a Rendkívüli Közgyűlést, hogy járuljon hozzá az irányítótestülete tagságában bekövetkezett változásokhoz. (Ezt az ESZSZ Steering Committee-ben történő rotációk miatt kellett megtenni, mert a Steering Committee maga az Irányító Testület).

 

Végrehajtó Bizottság ülés

Napirend:
• Az ülés megnyitása
• A napirend elfogadása
• Változások az Irányítótestületekben
• A 2008. június 24-i Steering Committe ülés jegyzőkönyvének elfogadása
• A 2008. június 23.-24-i Vb ülés jegyzőkönyvének elfogadása
• A 2008. szeptember 24.-i Steering Committe ülés jegyzőkönyvének elfogadása
• A főtitkár közleményei
• Pénzügyi válság
• Európai Üzemi tanácsok
• Kampány a 2009. évi EU Parlamenti választásokra
• Mozgósítás a munkaidő direktíva miatt
• A munkavállalói képviselők tiszteletdíja az Európai vállalatoknál
• Szociális párbeszéd – szülői szabadság, - közös munkaprogram, a tárgyalások jelenlegi állása
• Szociális menetrend: ESZSZ álláspontja: Új szociális napirend: lehetőségek, csatlakozási pontok, és szolidaritás a 21. században
• Európai vállalatok

A szeptember 26-i Steering Committee jegyzőkönyvével kapcsolatban problémák merültek fel, azt majd átírják és a következő VB elé kerül majd.

A főtitkár közleményei:
John Monks az írott anyagnak csak egy részét említette meg felszólalásában. Ezek a következők voltak:
• Európai Bíróság kritikája, mert most a Laval, a Viking, a Ruffert esetek után egy másik német ügyben ismét a munkavállalók ellen ítélt, az európai törvénykezés ellenében. Ez esetben nyugdíjasokról van szó, akik kollektív szerződésben rögzítették, hogy választhatnak különböző nyugdíjcsoport szerződés között. Az Európai Bizottság ezt meg akarja változtatni, ami támadás a kollektív szerződések ellen. Ez lerombolná a szociális partnerek autonómiáját, és megint feláldoznák az alapjogokat a belső piaci szabályzás tökéletességéért.
• Pénzügyi válság, de csak megemlítés szintjén, mert ezzel a problémával külön napirendi pont foglalkozik.
• Nyári Egyetem: megköszönte a szervezést a TUC-nak
• Tagszervezés: volt a szakszervezeti tagságra vonatkozó kérdőív, a következő tavasszal ESZSZ konferenciát rendez Párizsban a témáról, és lesz majd egy ifjúsági konferencia is.
• Munkaerő kölcsönzés (temporary agency work) Az ESZSZ javaslata az, hogy gyorsan fogadják el a Tanács javaslatát, mert az a kulcskérdésekben egybeesik a Parlament első olvasati anyagával, és bár abban volt néhány előrevivő javaslat, azok viszont nem esnek egybe a Bizottság véleményével.
• Munkaidő: Ez is második olvasati szakban van a Parlamentben, és a Tanács anyaga nem veszi figyelembe sem az EP, sem az ESZSZ által megfogalmazott kulcspontokat (kiszervezés, ügyelet, munka és magánélet egyensúlya), és a direktíva rosszabb lesz, mint a mostani. És a cseh elnökség nem sok jóval kecsegtet, ha az egyeztetési folyamat átnyúlik arra az időszakra.
A főtitkát tájékoztatta az ESZSZ-t, arról is, hogy a helyenként a munkaerő kölcsönzést és a munkaidőt megpróbálják összevonni. Az ESZSZ ez ellen tiltakozik, és levélben kérte az Európai bizottságot, hogy ezt ne támogassa.
• Az ESZSZ demonstráció megtartását terezi december 16-án Starsbourg-ban
• A beszámoló Grúziáról és Szerbiáról szóló részének megtárgyalását a következő ülésre halasztja.


Hozzászólások:
Többen köszönték meg a TUC-nak a nyári egyetem megszervezését. A bejelentett demonstrációval kapcsolatban néhányan kételkedésüknek adtak hangot, és azt mondták, hogy sok más dolog is van, amivel kapcsolatban mozgósítani kellene, kritizálták az ESZSZ-t, hogy nem mozgósít eleget. Azt is kérték, hogy a strasbourg-i demonstráció több témát is öleljen fel, ne csak a munkaidőt.
Sokan számoltak be október 7-ről, a Méltó munka napjáról, amit a legtöbben sikeresnek értékeltek.
Felmerült a bér kérdése is, hogy ugyanazért a munkáért mindenhol ugyanazt a bért kellene kapni. Kritizálták a BUSINESSEUROPE-t (az egyik európai munkáltatói szervezet), hogy nem hajlandó figyelembe venni, hogy Európa már nem 15 tagországból áll.

A vita összefolyt a következő napirendi ponttal, a

pénzügyi válság megvitatásával. A nap híre volt még, hogy az Európai Bizottság mára találkozóra hívta a szociális partnereket, ahova elment egy háromfős delegáció.

Gyors áttekintést kaptunk arról, hogy mi most a legfontosabb:
• A gazdaság megőrzése
• A bankok megmentése európai és nemzeti szinten is
• A pénzügyi szektort meg kell védeni a spekulációtól

Az ESZSZ szerint most fordulóponthoz érkeztünk, mert az nem lehetséges, hogy a kormányok nem tehetik meg, hogy minden következmény nélkül konszolidálják a bankokat, és továbbra is a pénzügyi piacok irányítsák a gazdaságot. A londoni Nyári Egyetem közleményt fogadott el a válsággal kapcsolatban.

John Monks bejelentette, hogy tavaszra az ESZSZ egy tömegdemonstráció szervezését tervezi a témával kapcsolatban. A demonstráció a bérek színvonalának megtartásáért, a vásárlóerő megőrzéséért, és az egyenlő bérekért lenne. A mobilizációban sokan nem hisznek, mások meg azt kérdezik, hogy a mozgósítás egy dolog, de mit teszünk közben?

Hozzászólások: nem elfogadható, hogy a megtörtént esetek után egyes bankárok milliókkal zsebükben távozzanak.
Valamit tennünk kell!
Az ülés vendége volt Guy Rider az ITUC főtitkára, aki azt kezdeményezte, hogy a különböző válságok (energia, élelmiszer, most a pénzügyi) megválaszolására jó lehetőséget teremtene egy szakszervezeti vezetők világtalálkozójára. Ezt az ötletet támogatják a résztvevők, de kihangsúlyozva, hogy csak akkor van értelme, ha egy nagyon világos üzenetben megjelenítik a világ szakszervezeteinek álláspontját.
Többen javasolják, hogy az előterjesztett dokumentumot részletesen meg kellene tárgyalni.

Üzemi tanácsok
Munkaanyag bemutatása az ÜT-ről, (ami a már ismert levél és ajánlások), amit az ESZSZ és az Európai munkáltatók közösen írtak az Európai Bizottságnak és a Parlamentnek. Az egyezmény tartalmáról megoszlanak a vélemények, többen elégedetlenkednek, mások szerint, mivel a munkáltatók egyáltalán nem akarták a direktívát újratárgyalni, ezt akár úgy is tekinthetjük, hogy tettünk egy lépést előre. Ez esetben proaktívak voltunk, mint ahogyan azt a sevillai kongresszuson eldöntöttük. Sikernek kell tekinteni ezt is, ami van. Főleg, ha azt vesszük figyelembe, hogy nagyon hosszú ideje nem volt képes a mozgalom elérni a direktíva újratárgyalását.
A Businesseurope hozzáállása változott. Ez is hozzájárult az elmozdulásnak, aggasztó viszont az Európai Parlament légköre.
Tudomásul kell azonban azt is venni, hogy az Európai ÜT-k többet várnak tőlünk.
A javaslatot a VB figyelelembe veszi.

Kampány a 2009. évi EU Parlamenti választásokra, mozgósítás a munkaidő direktíva miatt
Az ESZSZ Kampányterve elfogadható, de tudni kell pontosan, hogy hány főt várnak a strasbourg-i demonstrációra, a szlogeneket alaposan végig kell gondolni, nem lehet „csak úgy” lefordítani, mert nem biztos, hogy más nyelven van értelme. Felmerült, hogy másfajta kampányt is ki lehetne találni, pl. képeslapokat küldeni az EP képviselőknek.
Megkérdeztem, hogy vajon az „equal pay for equal work in equal place” jelenti-e azt, hogy magasabb béreket kellene fizetni az új tagországokban is?
A felszólalók kifejezték igényüket arra, hogy egy világos terv álljon rendelkezésre. A DGB javasolta, hogy legyen egy kampány munkacsoport, alakuljon novemberben és készítsen világos tervet. Az FNV szerint más szlogenekkel együtt könnyebb lenne mobilizálni. A tervre a novemberi Steering Committee visszatér.

A munkavállalói képviselők tiszteletdíja az Európai vállalatoknál
A júniusban megtárgyalt dokumentum alapján készült a mostani dokumentum, az akkor a VB által ajánlottakkal bővítették ki, melyet a VB maximálisan támogatott.

Szociális párbeszéd – szülői szabadság, - a közös munkaprogram, a tárgyalások jelenlegi állása
A jelenlegi állás ismertetése a szülői szabadság direktíva felülvizsgálatáról, és a tárgyalások állásáról. Az ESZSZ megadta a felhatalmazást az újratárgyalásra.
A közös, 2009-2010 évi munkaprogram tárgyalások állásával kapcsolatos hozzászólásokban felmerült, hogy a munkaprogram kötelező érvényű -e, vagy nem. Ha EU szinten valami aláírásra kerül, azok már kötelezőek minden tagországra, de ezek csak a minimum szintet határozzák meg, ezektől pozitív irányban el lehet térni.
A munkaanyag elfogadásra került.

Szociális napirend: ESZSZ álláspontja: Új szociális menetrend: lehetőségek, csatlakozási pontok, és szolidaritás a 21. században
Az ESZSZ üdvözli   új Szociális menetrendet, de szerinte ez egy szerény program ad választ sok kérdésre. Komoly problémák vannak, pl. az EU bíróság munkavállaló ellenes ítéletei, foglalkoztatási problémák, fokozódó bizonytalanság, az EU állampolgárok alapvető biztonsága.
A munkaanyag elfogadásra került.

Európai vállalatok alapszabálya:
Az ESZSZ üdvözli az Európai Bizottság javaslatát, és azt is, hogy a javaslat megerősítené a kis-és középvállalatok pozícióját, de aggasztónak tartja, hogy nem tartalmazza a szociális partnerekkel való konzultációt, nem foglalkozik a munkavállalók jogaival, nem tesz javaslatot az átláthatóságra, nem foglalkozik a határok átjárhatóságával. A hozzászólók is aggasztónak tartják mindezt. A munkaanyag elfogadásra került.

Egyebek:
Az európai Vasas Szövetség elnöke tájékoztatta a VB-t a Szerbiában, a Nezavisnost és a saját Vasas ágazata közötti vitákról. Az ESZSZ felajánlotta, hogy közvetít a Vasasok és a Nezavisnost között.


Brüsszel, 2008. október 16.

Koller Erika


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 34.226.244.70 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »