Budapest: 1°
HUF/EUR: 367.20
szechenyi
Hírek » Részletek

A Független Rendőr Szakszervezet visszautasítja a közszféra munkavállalói bérének befagyasztására vonatkozó terveket


A Független Rendőr Szakszervezet visszautasítja a közszféra munkavállalói bérének befagyasztására vonatkozó terveket és az arányos közteherviselés Alkotmányba foglalt alapelvére hivatkozással felszólítja a kormányzatot, hogy hagyjon fel a közalkalmazottak, köztisztviselők és hivatásos állományúak terheinek folyamatos növelésével! A kétoldalú megállapodásokat jogállami keretek között még a kormányzat sem rúghatja fel egyoldalúan, ezért felhívjuk az ország felelős döntéshozóit az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány képviselői által másfél évvel ezelőtt kötött megállapodás betartására! Ennek elmaradása esetén fenntartjuk a jogunkat arra, hogy a hivatásos állomány és más rendőrségi munkavállalók érdekeinek védelmében bármely eszközt igénybe vegyünk, mely alkalmas a hatályos megállapodások betartatására.

A 2007. február hónapban meghirdetett 2 órás figyelmeztető sztrájk nyomása alatt a Kormány megállapodást kötött az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottsággal, melyben egyebek mellet vállalta, hogy 2009. január 01-jétől sor kerül a közalkalmazotti és köztisztviselői illetmények legalább 4 %-os emelésére, valamint a 13. havi illetmények december havi egy összegben történő kifizetésére. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján mai napig is olvasható megállapodás elfogadását az FRSZ két évvel ezelőtt sem támogatta, mivel nem láttuk biztosítottnak annak betartását. Félelmeink sajnos beigazolódni látszanak, a kormányzat ugyanis a közszférában dolgozók bérének befagyasztására és 13. havi illetményük megvonására készül, amivel e munkavállalói kör reáljövedelmét a 2003. évi szintre süllyesztené.

A konvergencia program megszorításai 2 éven keresztül a bérből és fizetésből élőket, ezen belül is leginkább a közszféra munkavállalóit terhelték. Mindezt türelemmel és megértéssel viseltük annak reményében, hogy a Kormány állja a szavát és 2009-től javulásnak indulhatnak jövedelmi viszonyaink. E helyett most újabb megszorításokat jelentettek be, melyekkel a felelőtlen gazdaságpolitika és az annak hatására beindult pénzügyi spekulációk valamennyi terhét a sztrájkjogában korlátozott közszférára és a csekély érdekérvényesítő képességű nyugdíjas társadalomra akarják hárítani.

E terveket a FRSZ a leghatározottabban visszautasítja és kész minden rendelkezésre álló eszközt igénybe venni a Rendőrség hivatásos állománya és más jogviszonyba tartozó munkavállalói érdekeinek védelmében. Ennek szellemében:
- kezdeményeztük a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége (FRDÉSZ) Demonstrációs Bizottságának megalakítását,
- felhatalmaztuk az FRDÉSZ elnökét, hogy a fegyveres és rendvédelmi dolgozók reálkeresetének megőrzése érdekében tegyen meg minden szükséges intézkedést,
- a szövetség tagjaként felkértük a LIGA Szakszervezetek elnökét, Gaskó István urat, hogy nevünkben és képviseletünkben kezdeményezze az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság 2007. február hónapban felfüggesztett tevékenységének folytatását, egy valamennyi érdekelt számára elfogadható új megállapodás előkészítése érdekében.

Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a közszféra érdekképviseleti szerveinek egységes fellépését kezdeményezzük, hogy a kormányzat lássa, erőt nem csak a pénzügyi lobbi, hanem a kisemberek is fel tudnak mutatni!

Pongó Géza
            főtitkár


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.83.188.254 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »