Budapest: 23.13°
HUF/EUR: 329.54
szechenyi
Hírek » Részletek

Tájékoztató az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) által hirdetett pályázatról


Az OFA az átmeneti gazdasági visszaesés foglalkoztatási hatásainak mérséklése, az érintett munkavállalók munkahelyének, megőrzése, illetve foglalkoztathatóságuk fejlesztése, valamint a gazdasági visszaesésből fakadóan átmenetileg megszűnő álláshelyek számának a minimalizálása érdekében három támogatási programot indít:

1. A foglalkoztatottság megőrzésének támogatására a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál (MEGŐRZÉS-9122/2009)
2. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál (MUNKÁBA-9124/2009)
3. A gazdasági visszaesés következtében elbocsátással fenyegetett munkavállalók munkába helyezését közvetlenül elősegítő munkaerőpiaci-szolgáltatások támogatása (ÚJ KILÁTÁSOK-9111/2009).


A három támogatási programra rendelkezésre bocsátott támogatási keretösszeg 5 950 millió forint. A program keretében elsősorban azokat a munkáltatókat támogatja az OFA, akik maguk is megtettek mindent a foglalkoztatási szint fenntartása érdekében és ezt pályázatukban be is tudják mutatni.

A program célja, hogy elsősorban a munkahelyek megőrzésével, az ezzel összefüggő munka-szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatásokkal, valamint az ehhez kapcsolódó munkaerő-piaci képzéssel járuljon hozzá az érintett munkavállaló munkahelyének a megtartásához, alkalmazkodó képességének fejlesztéséhez.

A program keretében a munkáltatók támogatást vehetnek igénybe ahhoz, hogy a gazdasági visszaesés miatt átmenetileg csökkenő munkaerő szükségletüket ne elbocsátással kezeljék, hanem törekedjenek a munkavállalók munkahelyének megőrzésére, munkaszervezési intézkedések vagy egyéb eszközök bevezetésével minimalizálják az elbocsátások számát.

A forrásra pályázhatnak a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 73. §-a szerinti munkáltatók, kivéve költségvetési szerv és intézményei, nonprofit szervezet és természetes személyek.

A pályázaton azok a munkáltatók vehetnek részt, amelyek
1. foglalkoztatási kapacitásukat a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg - legfeljebb egy év - nem tudják megtartani és ezt piacelemzéssel alátámasztják;

2. amelyek az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeiket és az ezzel járó leépítési szándékukat az illetékes munkaügyi központhoz a pályázat benyújtását megelőzően, de legkorábban 2008. október elsejét követően bejelentették, de az erről szóló értesítéseket a munkavállalók felé még nem kézbesítették, és vállalják, hogy támogatás igénybe vétele mellett, illetve munkaszervezési intézkedések bevezetésével leépítési szándékukat nem hajtják végre,
vagy 
amelyek az átmeneti gazdasági visszaesés hatására létszámleépítésre kényszerülnének, de ennek mértéke nem éri el a Munka Törvénykönyve 94./A §. (1) bekezdés szerinti mértéket. Vállalják továbbá, hogy leépítési szándékukról a székhelyük/telephelyük szerint illetékes regionális munkaügyi központot a pályázat benyújtását megelőzően írásban tájékoztatják, és támogatás igénybe vétele mellett, illetve munkaszervezési intézkedések bevezetésével leépítési szándékukat nem hajtják végre.

3. amelyek vállalják, hogy projektjük teljes időtartama alatt a projekt kezdetekor meglévő átlagos statisztikai állományi létszámukat megőrzik.


Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,
- amely nem rendelkezik legalább egy lezárt teljes üzleti évvel;
- amely a pályázat benyújtásának időpontjában munkahelymegtartó támogatásban (továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel együtt) részesül;
- amely csőd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt áll;
- amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek.

A program, keretében vissza nem térítendő támogatásként igénybe vehető munkahelymegőrző bértámogatás, bértámogatás a munkavállalót érintő intézkedések kedvezőtlen hatásának csökkentésére, képzési támogatás.
 
A pályázatok benyújthatók 2009. január 23. és 2009. november 5. között folyamatosan.

A pályázati dokumentáció - regisztrációt követően -  letölthető az OFA honlapjáról (www.ofa.hu), vagy a programnak megfelelő azonosítóra hivatkozva (Megőrzés 9122/2009) postai úton igényelhető, vagy személyesen vehető át CD formátumban az OFA Közalapítvá-nyi Irodában (1037 Budapest, III. Lajos u. 80.; telefon: 555-2928, 555-2927).

A pályázati díj 5.000.- Ft.
A befizetésére szolgáló csekk a pályázati dokumentációval együtt, vagy külön is igényelhető az OFA-tól. A pályázati díj átutalással is kiegyenlíthető az OFA Magyar Államkincstár Budapesti Igazgatóságánál vezetett 10032000-00280910-00000000 számlára történő átutalással is. A befizetést igazoló szelvény vagy az átutalást igazoló bankszámlakivonat pályázó által hitelesített másolatát a beadott pályázati dossziéhoz mellékelni kell.

Az OFA az eredményes pályázás elősegítésének érdekében tájékoztatást és térítésmentes tanácsadást biztosít az OFA Hálózat munkatársainak a közreműködésével. A programmal kapcsolatban információk kérhetők az OFA Hálózat Regionális Irodáinak képviselőitől, elérhetőségük szintén szerepel az OFA honlapján.


 

"A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál" c. program
(MEGŐRZÉS-9122/2009)


A tájékoztató teljes szövege az alábbi linken érhető el:
http://www.ofa.hu/index.php?WG_NODE=WebPalyazatok&WG_OID=PALfe525fee64a69aa61Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 54.210.158.163 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »