Budapest: 6.36°
HUF/EUR: 345.15
szechenyi
Hírek » Részletek

A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál


A projekt keretében támogatást vehetnek igénybe azok a munkáltatók, akik a gazdasági visszaesés mellett is növelik alkalmazottaik számát, és/vagy nem rendelkeznek a termelés-szolgáltatás megvalósításához szükséges elégséges munkaerővel, ha a dolgozókat a gazdasági visszaesés miatt elbocsátottak köréből veszik fel.

A program célja, hogy a gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők elhelyezkedését, munkába állását segítse.
A pályázatról információk az alábbi linken találhatók:
http://www.ofa.hu/index.php?WG_NODE=WebPalyazatok&WG_OID=PALf36adccd258881894


A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény a 73 §-a szerinti munkáltatók az alábbi kivétellel pályázhatnak:
• költségvetési szerv és intézményei
• nonprofit szervezet
• természetes személyek, amennyiben nem rendelkeznek vállalkozói igazolvánnyal.

A pályázati kiírásra azok a munkáltatók pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2008-ban minimum 1 fő volt.
Azok a munkáltatók nyújthatnak be pályázatot,
- amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással/EVA be-vallással alátámasztott üzleti évvel,
vagy
amelyek már megkezdték gazdasági tevékenységüket, azonban nem rendelkeznek lezárt üzleti évvel, de gazdálkodásukról a pályázat benyújtását megelőző hónap utolsó napjáig könyvelt gazdasági eseményeikről részletes főkönyvi kivonattal rendelkeznek;
- amelyek a jelentkező munkaerőhiányukat az illetékes munkaügyi központtal együttműködésben az alábbi célportokból töltik fel:
• a Munka Törvénykönyve 94./A §. (1) bekezdés szerinti csoportos létszámépítés keretében veszítették el korábbi munkahelyüket és álláskeresők,
és/vagy
• akik nem érintettek a csoportos létszámleépítésben, de a munkaviszonyukat a munkáltató működési okból rendes felmondással szüntette meg és álláskereső,
és/vagy
• akik olyan munkáltatótól vesznek át munkajogi jogutódlással munkavállalót, akik a gazdasági visszaesés miatt kényszerül munkajogi állományi létszámának csökkentésére,
- amelyek vállalják, hogy projektjük teljes időtartama alatt a projekt kezdetekor meglévő (eredeti létszám + növekedés) átlagos statisztikai állományi létszámukat a projekt végéig megőrzik.
A program célcsoportja
• a munkaügyi központ által közvetített elsősorban a gazdasági visszaesés következtében álláskeresővé vált munkavállaló
• más munkáltatótól munkajogi jogutódlással átvett munkavállaló.
Nem lehet a célcsoport tagja:
• aki nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. 
Ha a pályázó üres álláshelyeinek feltöltésére a munkaügyi központ által közvetített álláskeresőket alkalmaz, vagy más munkáltatótól - aki a gazdasági visszaesés következtében kényszerül a munkajogi állományi létszámának csökkentésére - vesz át munkajogi jogutódlással munkavállalót, akkor bérköltség támogatást vehet igénybe.
A támogatás időtartama legfeljebb 12 hónap, legalább a támogatás időtartamával megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.
A program keretében lehetőség van arra, hogy a pályázó szervezet a munkajogi jogutódlással átvett dolgozóknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képzés megvalósításához támogatást vegyen igénybe.
A projekt megvalósítására a pályázónak maximum 12 hónap áll rendelkezésére.
A pályázatok benyújthatók: a felhívás megjelenése és 2009. november 5. között folyamatosan.
A pályázati anyag, további információk a részvételi feltételekről és a pályázatok benyújtásáról a www.ofa.hu-n találhatók.Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 35.175.113.29 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »