Budapest: 7.3°
HUF/EUR: 347.22
szechenyi
Hírek » Részletek

A gazdasági visszaesés következtében elbocsátással fenyegetett munkavállalók munkába helyezését közvetlenül elősegítő munkaerőpiaci-szolgáltatások támogatása


Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) január 29-én meghirdette újabb pályázatát a gazdasági válság által érintett munkavállalók munkaerőpiaci helyzetének javítására. A pályázatról információk az alábbi linken találhatók:

http://www.ofa.hu/index.php?WG_NODE=WebPalyazatok&WG_OID=PALf4e374c53ba1e5201
Becslések alapján mintegy 100 ezer főt fog érinteni a világgazdaságban érzékelhető recesszió foglalkoztatásra gyakorolt hatása. Az egyik legfontosabb cél annak megakadályozása, hogy a vállalkozások az átmenetileg feleslegessé vált munkavállalót elbocsássák (ld. MEGŐRZÉS). 


Ha a létszámleépítés elkerülhetetlen, az érintett munkavállalókat segíteni kell abban, hogy újra megtalálják helyüket a munkaerőpiacon és a lehető legrövidebb időt töltsék munka nélkül. A pályázat célja, hogy a munkáltatók a létszámleépítés során humánus megoldásokat alkalmazzanak, úgynevezett outplacement eljárást valósítsanak meg. Ennek keretében személyre szóló tanácsadás, álláskeresési és munkába helyezési szolgáltatások segítsék az elbocsátott dolgozót.

"A gazdasági visszaesés következtében elbocsátással fenyegetett munkavállalók munkába helyezését közvetlenül elősegítő munkaerőpiaci-szolgáltatások támogatása (azonosítója: ÚJ KILÁTÁSOK-9111/2009)" című programmal kapcsolatos főbb tudnivalók a következők:
A program célja, hogy a gazdasági visszaesés miatt létszámfelettivé vált dolgozók elhelyezkedési esélyei javuljanak és lehető legrövidebb idő alatt munkát találjanak.  A gondoskodó vállalati magatartás támogatásával hozzájárulni ahhoz, hogy az elbocsátott munkavállaló hatékony segítséget kapjon a szakmai újrakezdéshez. 
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény a 73 §-a szerinti munkáltatók pályázhatnak, kivéve
• költségvetési szerv és intézményei
• nonprofit szervezet
• természetes személyek, amennyiben nem rendelkeznek vállalkozói igazolvánnyal.
A pályázati kiírásra azok a munkáltatók pályázhatnak, amelyek a gazdasági visszaesés következtében legalább 3 főt elbocsátanak.
Azok a munkáltatók nyújthatnak be pályázatot,
- amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással/EVA bevallással alátámasztott) üzleti évvel,
- amelyek foglalkoztatási kapacitásukat a gazdasági visszaesés következtében nem tudják megtartani és ezt piacelemzéssel alátámasztják;
- amelyek az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeiket és az ezzel járó leépítési szándékukat az illetékes munkaügyi központhoz a pályázat benyújtását megelőzően, de legkorábban 2008. október elsejét követően bejelentették, de az erről szóló értesítéseket a munkavállalók felé még nem kézbesítették és vállalják a létszámleépítés humánus módszerének (outplacement) alkalmazását;
vagy 
amelyek az átmeneti gazdasági visszaesés hatására létszámleépítésre kényszerülnének, de ennek mértéke nem éri el a Munka Törvénykönyve 94./A §. (1) bekezdés szerinti mértéket. Vállalják továbbá, hogy leépítési szándékukról a székhelyük/telephelyük szerint illetékes regionális munkaügyi központot a pályázat benyújtását megelőzően írásban tájékoztatják, és az elbocsátások során a létszámleépítés humánus módszerét (outplacement) alkalmazzák;
- amelyek vállalják, hogy a létszámleépítéssel érintett munkakörökben a munkavállalói létszámuk az utolsó felmondás közlését vagy közös megegyezés aláírását követő hatodik hónap végéig nem emelkedik.

A program keretében a munkáltatók támogatást vehetnek igénybe ahhoz, hogy külső szolgáltató szervezet bevonásával csoportos és/vagy egyéni formában szakszerű segítséget vegyenek igénybe az elbocsátások miatt kialakult krízishelyzet humánus kezeléséhez.
A pályázónak ún külső szervezetet kell bevonnia, amelynek konkrét segítséget kell nyújtania ahhoz, hogy egyfelől a munkáltató felkészüljön az elbocsátási folyamatra, másfelől pedig az elbocsátott munkavállalók
• feldolgozzák az elbocsátás pszichés következményeit,
• helyreállítsák megrendült önbizalmukat, reálisan lássák erősségeiket és gyengeségeiket,
• konkrét célkitűzésekkel rendelkezzenek, új perspektívákat lássanak maguk előtt
• képesek legyenek önálló álláskeresésre, rendelkezzenek munkaerő-piaci ismeretekkel,
• minél hamarabb új állást találjanak, vagy
• az új állás megtalálása és/vagy betöltése érdekében képzésen vegyenek részt, vagy az illetékes munkaügyi központtal együttműködve képzésbe kerüljenek.
A külső szolgáltató a projekt keretében konkrét munkaközvetítést végez, és közreműködik abban, hogy más munkáltató az elbocsátott munkavállalót alkalmazza, esetleg munkajogi jogutódlással átvegye.
A külső szolgáltató az elbocsátott dolgozót az új munkahelyen történő munkaszerződés megkötéséig végigkíséri, amennyiben ez az esemény a felmondási idő leteltét követő 6 hónapon belül bekövetkezik. Amennyiben az új munkahely megtalálása 6 hónapon belül nem következik be, a külső szolgáltató tevékenységét befejezi.
A projekt megvalósítására a pályázónak maximum 12 hónap áll rendelkezésére. A pályázatok 2009. november 5-ig folyamatosan benyújthatók.
A pályázati anyag, további információk a részvételi feltételekről és a pályázatok benyújtásáról a www.ofa.hu-n találhatók.Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.229.118.253 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »