Budapest: 4.25°
HUF/EUR: 344.01
szechenyi
Hírek » Részletek

ESZSZ VB, Brüsszel


Az ülés megnyitása, és a napirend elfogadása után a VB köszöntötte új tagjait, majd jóváhagyta az előző testületi ülések jegyzőkönyveit. Az ülésen többek között a következő témákról esett szó:

A válság:
• Ami Európában történt
• Az ESZSZ kampány: harcoljunk a válság ellen – az emberek az elsők;
Az Európai Parlamenti választások 2009: Az ESZSZ Kiáltvány; Az ESZSZ két kongresszus között tartandó konferenciája, Párizs; Szülői szabadság egyezmény felülvizsgálata; Befogadó munkaerőpiac; A szakképzés, kulcsfontosságú eszköz az európai munkaerő-piac számára; Több védelmet a munkavállalóknak, a protekcionizmus megelőzése


Napirend

1. Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása

2. Az irányítótestületekben bekövetkező változások

3. Előző testületi ülések jegyzőkönyveinek elfogadása
 a)VB 2008. december 3-4.
b) Szűkített VB 2009. február 5.

4. A válság (dokumentum)
• Ami Európában történt
• Az ESZSZ kampány: harcoljunk a válság ellen – az emberek az elsők

5. Az Európai Parlamenti választások 2009: Az ESZSZ Kiáltvány

6. Az ESZSZ két kongresszus között tartandó konferenciája, Párizs

7. A munkacsoportok beszámolói (időközi beszámolók)
• Alapszabály Bizottság
• Pénzügyi csoport

8. A főtitkár tájékoztatója (dokumentum)

9. Szociális párbeszéd: a tárgyalások állása

A) Szülői szabadság egyezmény felülvizsgálata (dokumentum)
B) Befogadó munkaerőpiac (dokumentum)

10. A szakképzés, kulcsfontosságú eszköz az európai munkaerő-piac számára
(határozati javaslat tervezet) 

11. Több védelmet a munkavállalóknak, a protekcionizmus megelőzése (dokumentum)

11. Egyebek (szóban)

Az ülés megnyitása, és a napirend elfogadása után a VB köszöntötte új tagjait, majd jóváhagyta az előző testületi ülések jegyzőkönyveit.

A következő napirendi pont a válság megtárgyalása volt.

John Monks egy határozati javaslat tervezetet terjesztett elő a válsággal kapcsolatban, mely március 20-án tartandó EU csúcstalálkozója készült.  A VB ezt az anyagot vitatta meg.

A tervezet főbb pontjai a következők:

- a recesszió válsággá mélyül
- az EU és a tagállamok válságkezelő terveit úgy lehet jellemezni, hogy „túl kevés, túl későn”
- sajátos nehézségek jellemzik Közép- és Kelet-Európát, amelyeket csak tovább ront az IMF szigorú feltételeinek az alkalmazása
- a csökkenő reálbérek és juttatások csökkenteni fogják a keresletet és elmélyítik a válságot
- erősebb európai vezetésre van szükség, amelyhez hozzátartozik a munkanélküliség kezelését célzó Új Társadalmi Szerződés, egy átfogó újjáépítési program, a közpénzeken létrehozott közbefektetések, nagyobb támogatás Közép- és Kelet-Európának, erősebb és átfogóbb pénzügyi szabályozás, az igazságos és méltányos bérek kialakításának stratégiája, és egyenlő bérek biztosítása a kihelyezett munkavállalóknak.

A TUAC főtitkára, John Evans is jelen volt a VB-n, ő a TUAC véleményét ismertette a válsággal kapcsolatban.

A TUAC főbb pontok a következők:

• többet kell tenni
• pénzügyi szektor újraszabályozása
• klímaváltozás
• stimulálni kell a gazdaságot
• paradigmaváltás

Az ülés másik vendége az ITUC főtitkára, Guy Rider volt, aki arra kérte a jelenlévő szervezeteket, hogy március 23-án adják át kormányaiknak a Londoni Nyilatkozatot. A másik megjegyzése az ILO válságban betöltött szerepével volt kapcsolatos, mert annak ellenére, hogy a foglalkozatás a válsággal kapcsolatban az egyik legfontosabb elem, az ILO mégsem kapott meghívást a G20-ak találkozójára.

A hozzászólások hasonlóak voltak, pl. meg kell tartani a munkahelyeket, fel kell lépni a protekcionizmus ellen, koordinált nemzetközi fellépésre van szükség, a válságnak még nem látjuk a végét, a kormányok nem akarják bevonni a szakszervezeteket. A munkanélküliség mindenhol növekszik, és az országok legtöbbjében nem megfelelő a szociális védőháló. Az európai szolidaritás kérdésével kapcsolatban elhangzott, hogy ma nem létezik európai szolidaritás, csak tagállami érdekek vannak.
A dokumentumot a legtöbb hozzászóló egy-egy változtatással jónak tartja. A kifogásolt rész az adóparadicsomok elleni erősebb felszólalás. Többen megemlítették a zöld munkahelyeket és az energia hatékonyságot is, hogy ezeket bele kellene venni a dokumentumba.
A főtitkár összefoglalójában emlékeztetett rá, hogy a hét végén lesz a G20 találkozóra felkészítő EU csúcstalálkozó, és május 7-én Prágában a Foglalkoztatási csúcstalálkozó. Mindenhol ott kell lenni, és ki kell menni az utcára is, hogy nyomatékot adjunk a követeléseinknek. Szerinte sem tartunk még a válság végén, össze kell fogni.
A vitában részt vett Gaskó István, a LIGA elnöke is.

A Foglalkoztatási csúcstalálkozóval kapcsolatos dokumentum külön vita nélkül elfogadásra került.

Az ETUC kampány: Európai parlamenti választások: ESZSZ Kiáltvány

Minél több nyelvre le kell fordítani! A dokumentumot kis módosításokkal a VB elfogadta.
Javasolták, hogy kerüljön bele a dokumentumba az adóügyekről egy külön paragrafus, és ki kell benne emelni, hogy a kialakult helyzetért a bankok a felelősek.

Az ESZSZ kampány mottója:
 
„Küzdjük le a válságot – Legyenek az emberek a legfontosabbak”

A decemberi vb-ülés utáni döntések alapján az ESZSZ akciónapok demonstrációi a következők lesznek:

május 14. – Madrid
május 15. – Brüsszel
május 16. – Berlin és Prága

G 20 – London – március 28. / április 2.

A G20 államok képviselői Londonban találkoznak április 2-án, hogy áttekintsék a világ pénzügyi rendszerének jövőjét. Ez Obama elnök első európai látogatása lesz hivatalba lépése óta. Lesz egy demonstráció a szakszervezetek és NGO-k részvételével, amelynek szervezésében fontos szerepet vállal a TUC. Számos tagszervezet képviselteti magát más országokból is, és az ESZSZ főtitkára is jelen lesz.


Középtávú ESZSZ Konferencia

Még a sevilla-i kongresszus döntötte el, hogy a két kongresszus között megrendezésre egy „félidős” ESZSZ konferencia, mely május 27-28-án Párizsban lesz.
Ennek előkészítésére az áprilisi Irányítóbizottsági ülés ismét kibővített ülés lesz. A konferencia egyik témája a válság lesz, de tagszervezéssel is foglalkozik majd. A Konferencia ki fog majd adni egy Párizsi nyilatkozatot. Ennek az első változata április közepén kerül majd kiküldésre.
A felszólalók közül többen hangsúlyozták, hogy a konferencián muszáj lesz „belügyekkel”  is foglalkozni, többek között pénzügyekkel.

Alapszabály Bizottság

Az ESZSZ Alapszabálya lehetővé teszi a két kongresszus közötti változtatást. Most nem döntött a VB az Alapszabály módosításokról, döntés majd csak akkor születik, amikor az Alapszabály Bizottság befejezi a munkáját.

Pénzügyek

A tagdíjfizetés kérdését meg kell oldani, még pedig úgy, hogy az mindenki számára elfogadható legyen. A mostani tagdíjfizetés nem teljesen igazságos, ezen kell változtatni. A továbbiakban a tagdíj megállapításához vizsgálni fogják az inflációt is egy-egy adott országban, nemcsak a GDP szintjét az EU átlaghoz viszonyítva. A tagdíj mértékét a gazdasági realitásokhoz fogják igazítani. Az időleges nehézségekkel küzdő szervezetek átmeneti mentességet kaphatnának a tagdíjfizetés alól.

A főtitkár tájékoztatója

A tájékoztató témái:  

• A cseh elnökség
• Az ír NEM szavazat a Lisszaboni szerződésre
• Munkaidő direktíva
• Transz-atlanti párbeszéd
• 2011-es kongresszus
• Iparpolitika
• Gaza
• Szerbia
• PERC

Az ESZSZ következő kongresszusa Athénban lesz.


Szülői szabadság
Több ponton sikerült előre lépni a tárgyalásokban, pl. abban, hogy nem lehet kizárni az atipikus szerződéssel rendelkezőket sem jogosultak köréből, és az örökbefogadó szülőknek is jár a majd a fizetett szabadság, és talán majd az apáknak is. A következő tárgyalás a jövő hétfőn lesz. A VB elfogadta a tájékoztatást.

Befogadó munkaerőpiac

A tárgyalások folytatódnak. A munkaerő-piac kérdése kérdés az adott helyzetben még sürgetőbbé válik ezért egyre nehezebb a tárgyalás.
Többen azt kérdezték, hogy bár több tagországban sikeresen működnek együtt a szociális partnerek a munkanélküliek munkaerőpiacra való visszafogadása terén, de hogyan tudnak majd ezek az emberek a visszatérés után a munkahelyeiken megmaradni?
Mik lehetnek a megoldások?
Más hozzászólók szerint a jelenlegi helyzetben még bonyolultabb a probléma, különösen a fiataloknak és a szülési szabadság után visszatérő nőknek.


Szakképzés:

Az előterjesztést, melyet a hozzászólók megdicsértek, egy munkacsoport készítette.
A hozzászólások megállapították, hogy a gazdasági válságban egyre nagyobb a szerepe a szakképzésnek, melyet az élethosszig tartó tanulás keretében kell kezelni. Sokak szerint bár a szakképzéssel kapcsolatban sok különböző anyag készült, de nem sok minden történt, ezért Európa lemaradt az USÁ-hoz és Japánhoz képest. A tagállamok szerepvállalása nagyon fontos, és a képzés a versenyképesség szempontjából beruházásnak kell tekinteni. A képzéshez való hozzáférés nem lehet csak azoknak a privilégiuma, akiknek kötelezően előírták a képzést. Növelni kell a tudásszintet, ez érdeke a munkahelynek is.
A finanszírozás egyre nagyobb mértékben terheli a munkavállalókat.
A dokumentumban meg kellene határozni, hogy a finanszírozással kapcsolatban mit szeretnénk.

Több védelmet a munkavállalóknak, a protekcionizmus megelőzése

A cseh elnökség egyik prioritása a munkavállalók szabad mozgásának megvalósítása. A jelenlegi helyzetben ezt sok minden veszélyezteti annak ellenére, hogy az alapjogokat mindenki elismeri. Természetesen a kiküldetési irányelvet sem lehet figyelmen kívül hagyni, és mindent gyakorlati szempontból kell megvizsgálni. Az a probléma, hogy a tagországok sem mindent tettek meg a külföldi munkavállalókért. Az ESZSZ ezért kérte a munkavállalók szabad mozgása, a szolgáltatási direktíva és a munkaerő-kölcsönzési direktívák felülvizsgálatát.

A hozzászólók szerint majd bele kell foglalni a javaslatba, hogy egyenlő munkáért egyenlő bér jár! Abban mindenki megegyezett, hogy őszintén ki kell tárgyalni a témát, mert csak akkor tudunk egységesen fellépni, ha a mindenkit érzékenyen érintő problémákat „kibeszéljük”. Többek szerint ki kell végre mondani, hogy az nem nacionalizmus, ha a nyugati munkavállalók féltik a munkahelyeiket. A kelet-európai félelmek egyik érdekes eleme, hogy azok a munkavállalók, akik külföldön dolgoztak, most a válság miatt hazatérnek a hazájukba. Felmerült, hogy a munkaerő szabad mozgása korlátozhatja-e a sztrájkjogot? Másik kérdés, hogy lehetne-e esetleg valamilyen jogi kategóriát bevezetni tömeges munkaerő fogadására, mert a jogi szabályozás erre nincs felkészülve.
A dokumentumot most csak bemutatásra és előzetes vitára szánta a titkárság, a megvitatására és elfogadására az áprilisi Irányító Bizottsági ülésen kerül majd sor, mely ismét kibővített ülés lesz.

Budapest, 2009. március 19.


Koller Erika


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.234.208.66 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »