Budapest: 7.4°
HUF/EUR: 346.63
szechenyi
Hírek » Részletek

PERC VB ülés, Brüsszel, 2009. március 16.


Az elnök üdvözölte a Végrehajtó Bizottság résztvevőit. Megnyitójában általánosságban említést tett a pénzügyi-gazdasági válságról, az ILO Európai Regionális Konferenciájáról, majd a VB elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét. Az ülésen a következő napirendi pontokról esett szó:

1. Az elnök megnyitója és észrevételei
2. Az előző, 2008. márc. 3. VB ülés jegyzőkönyvének elfogadása
3. A Nőbizottság és Ifjúsági Bizottság képviselete
4. A PERC tevékenysége a 2008- 2009. években
5. AZ EU Kelet-Európa politikája
6. Kiút a krízisből Európában
7. A PERC munkaterv
8. Egyebek


A Nőbizottság és Ifjúsági Bizottság képviselete
A PERC Nőbizottsága 2008. novemberében alalkult meg. Minden szervezet . delegálhat tagot. Az elnökségnek 12 tagja van. A Nőbizottság elnöke, Pinar Alkan (TURK-IS, Törökország) bemutatta a Torinoban elfogadott Nyilatkozatot. Tájékoztatta a VB ülést, hogy a PERC Nőbizottsága felvette a kapcsolatot az ESZSZ Nőbizottságával.

A Nőbizottság céljai:
• Harcolni a nők méltó mukakörülmémyeiért
• Biztosítani a női részvételt a döntéshozó testületekben
• Figyelemmel kísérni a nemzetközi szervezetek nőkre vonatkozó politikáját
• Harcolni a nők egyenlő béreiért
• Kiegyensúlyozottság megteremtése a munka és a magánélet között
• Megszüntetni a nők bántalmazását

Az Ifjúsági Bizottság beszámolójából megtudtuk, hogy az Átmeneti Ifjúsági Bizottság ülése február végén volt Cipruson, az ESZSZ konfencia előtt. Az Átmeneti Ifjúsági Bizottság szervez majd egy konferenciát, ahová minden PERC tag egy képviselőt küldhet majd, aki 35 év alatti, ijúsági struktúrában dolgozik és van ezen a területen tapasztalata. A konferenciának 3 témája lesz, az ifjúsági képviselet általában, a különböző a nemzetközi szervezetekben, illetve az, hogy mi az ifjúsági parlamentek feladata, valamint a pénzügyi- gazdasági válság. Ott fognak majd vezetőséget is választani . Egy dologban nem tudtak eddig megegyezni, hogy a nagyobb képviseletek nagyobb képviseletet kapjanak-e.

A hozzászólások alapján a VB eldöntötte, hogy a Nőbizottsághoz hasonlóan az Ifjúsági Bizottság is létszámarányos képviseletet kap majd.


A PERC tevékenysége 2008- 2009. években

A PERC tevékenysége a terveknek megfelelően folyik. Ebbe beleillik a Nőbizottság és az Ifjúsági Bizottság megalakulása.
Felálltak a különbözö regionális strukturák, de több helyen újra meg kell beszélni a működést, főleg a tagfelvétellel kapcsolatban. Működik a jogi-szakértői hálózat is. Az idénre az a terv, hogy összpontosítsuk a munkánkat.
A munka nagy része regionális kertek között folyik, évente megrendezésre kerül egy nyári egyetem, mely lehetőséget teremt egy hosszabb, elmélyültebb tematikus tanácskozásra..

A projekttevékenységek az ESZSZ-PERC együttműködés keretében folynak, ezeket általában egy-egy nyugate-európai szervezet finanszírozza. Ilyen pl. az FNV által kidolgozott informális gazdaságról szóló projekt.
ILO éves konferencelőkészítése a következő feladat, főként a standardok előkészítése.

Ezuán a VB a PERC a költségvetését tekintette át.

Rövid beszámoló következett az ILO európai regionlis ülésésről, melyet Dimitrina Dimitrova tartott. Véleménye szerinta a PERC első fellépése az ILO-ban nagyon sikeres volt, és ugyanez igaz az ETUC-PERC együttműködésre is. További sikernek tekintehő az ILO-n belül a PERC- ACTRAV együttműködés megalapítása is.


Az EU Kelet-Európa politikája

AZ EU Kelet-Európa politikája illeszkedik az EU egyéb partnerségi politikáiba. Az EU keleti partnerség című Bizottsági Közlemény Örményországot, Azerbajdzsánt, Belorussziát, Moldovát, és Ukrajnát érinti, Oroszországgal az EU külön foglalkozik. Minden kétoldalú kapcsolatokon alapul.

A legfontosabb pontok az emberi jogok, a kisebbségek jogai, a a jogállamiság és a fenntartható fejlődés, és az energia. Külön fejezet foglalkozik a mobilitással és a biztonsággal,
A gazdasági és szociális fejlődés csak említés szintjén, röviden szerepel a dokumentumban. Ez kihívás számunkra, különösen annak tudatában, hogy az Európai Szociális Kartát nem minden ország írta alá.

EPSU: szivesen működne együtt ebben  témában

Pénzügyi válság

John Monks, a PERC főitkára tartott bevezetőt a válságról. A részletes elemzés után szerinte az a kérdés, hogy fel tudunk-e építeni egy új szociális szabályozást, egy olyan piacot, ahol mindneki a munkája alapján részesül a javakból és nem a hitelekből. Európa a szociális ügyek helye kell, hogy legyen.

Guy Ryder elmondta, hogy az ILO szerint az elvesztett munkahelyek száma az idén világszerte 50 M körül lesz. Ez az adat sajnos ma már túl optimistának tűnik. Az, hogy ezt mit jelent világszerte, az beláthatatlan, hányan fognak a alig több, mint a semmiből élni.
Szerinte a G20-ak találkozója lehetne a megfelelő eszköz ez ellen fellépni. Szabályozni kellena a pénzügyi piacokat. A már elfogadott Washingtoni Nyilatkozatot az ITUC aktulizálni fogja. Az ETUC elfogadott egy un. Londoni Nyilatkozatot.
A G20-nak a következő témákkal kellene foglalkoznia:
• Nemzetközi koordinált akciók
• Fiskális ösztönzés, a szociális védőhálót fenn kell tartani, meg kell tartani a munkahelyeket, nagy beruházásokat kell elindítani
Árnyákgazdaság, adóparadicsomok, a felelősöket meg kell büntetni
• Globális fellépésre van szükség
• A nemzetközi szervezetek szerepének megnövelése pl. IMF (bár nem minden ország számára tűnne pozitvnak, ráadásul nem is mindig a helyes kivezető utat mutatják, pl. most ez történt Magyarország, Litvánia é s Ukrajna esetében)
• Szem előtt kell tartani az éghajlatváltozás kérdését ebben a helyzetben is. A CO2 kibocsájtás csökkentése

A vitához hozzászólt Gaskó István, a LIGA elnöke is, hozzászólásában a magyar helyzetet mutatta be. Véleménye szerint a bankok tevékenységének átláthatóságát javítani kell, és le kell szűrni a tanulságokat a válságból. A foglalkoztatás területén a munkahelyek megőrzése a cél, és rugalmassá kell tenni a szakképzést, Beszédében kihangsúlyozta, hogy összefogásra van szükség, a szolidaritás most nagyon fontos, mert nem szabad megengednünk, hogy a multinacionális tőke egymással szembeállítson bennünket.

A Munkaterv ismertetése következett. Sajnos biztos, hogy anyagi problémák fognak előállni, mert a válság miatt kevesebb a donor szervezet.
Különböző regionális tevékenységek kerülnek majd megrendezésre, és lesz Nyári egytem is, az idén Pozsonyban.
A munkaterv hangsúlyos pontja a méltó munka napja, amit okt 7-én ismét megtartunk. Megtudtuk, hogy rövidesen lesz majd egy kézikönyv is ebben a témában.
Ha lesz rá forrás, akkor lesznek kapacitásépítő workshopok is. 

Brüsszel, 2009. március 16.


Koller Erika


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 3.229.118.253 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »