Budapest: 12.64°
HUF/EUR: 357.24
szechenyi
Hírek » Részletek

A Liga Szakszervezetek Esélyegyenlőségi Tagozatának Első Országos Konferenciája


A nyáron szervezeti kereteket öltött Liga Szakszervezetek Esélyegyenlőségi Tagozata komoly célt tűzött ki maga elé megalakulásakor: a Liga szakszervezetek munkavállalóit érő esetleges diszkriminációval kapcsolatos ügyek feltárására, az érintettek érdekvédelmére regionális szinten összpontosuló, de helyi szinten megszervezésre kerülő esélyegyenlőségi hálózat kiépítésére kötelezte el magát. Ezen elvek alapján a tagozat elnöke, Dr. Dancsóné dr. Soós Ilona és az elnökség többi tagja úgy döntött, hogy november 10-11-én megrendezi a tagozat első országos konferenciáját, valamint a leendő hálózati személyek képzését.

A konferencia első napjának délelőttjén plenáris ülésre került sor. Mindenekelőtt köszöntőt mondott Dr. Dancsóné dr. Soós Ilona, aki az elnökségi tagok bemutatása után számot adott az eddig végrehajtott munkáról, majd egy olyan kezdeményezésként mutatta be a kiépítendő hálózatot, amely a segítői feladatokat meleg és szeretetteljes légkörben végzi majd. A konferenciát, a tagozat megalakulását segítő Gaskó István elnök nyitotta meg. A Liga elnöke elmondta: a hátrányos megkülönböztetés sújtotta társadalmi csoportok, így a például a nők, a különböző nemzetiséghez, más-más korcsoporthoz tartozók, a fogyatékkal élők számára az élet sok területén nyomort okoz a diszkrimináció és annak következménye. Fontos feladat ezen társadalmi csoportok segítése, felkarolása, olyan kihívás, melynek orvoslására a Liga minden lehetséges eszközét felhasználja, ezt támasztja alá a Liga Szakszervezetek alapszabálya is. A konferenciát az első döntő lépésnek tartja, mely után kiépülhet az esélyegyenlőségi hálózat. Felhívta a figyelmet arra, hogy ez a típusú érdekvédelmi tevékenység sok feladattal jár, és ugyanakkor sok sikerélményt is hozhat, de a mérleg nyelve inkább a sok és nehéz munka felé billen. Így ezt szem előtt tartva gratulált a résztvevőknek, hogy vállalkoztak erre a nehéz és nemes feladatra.

Az első előadó Dr. Sziklai István szociálpolitikus, az ELTE TÁTK Szociálpolitika és Szociális Munka Tanszékének munkatársa volt, aki a mai magyar társadalom főbb szociológiai jellemzőiről tartott rendkívül érdekes és hasznos előadást. Ezután Billus Daniela, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) Esélyegyenlőségi Főosztályának vezetője az esélyegyenlőséggel összefüggő dokumentumokról, valamint a kérdéskör gyakorlati oldaláról beszélt a hallgatóságnak. A plenáris ülést Dr. Demeter Judit, az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) elnökének előadása zárta, aki a hatóság munkájáról adott képet a résztvevők számára.

A konferencia ezt követően két szekcióban folytatódott: az egyik szekció munkájában a majdani önkéntes segítők, esélyegyenlőségi referensek, a másik szekcióban a jogászok vettek részt. Az első szekcióban előadást tartott Dr. Gyarmati Edit, az EBH főosztályvezetője a jogérvényesítés gyakorlati kérdéseiről, részletesen beszélt eljárási kérdésekről, a közérdekű keresetről, és a foglalkoztatási diszkriminációról. A résztvevők alaposan megismerhették az esélyegyenlőségi törvény fontosabb rendelkezéseit (2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról), mert nagyon fontos, hogy meg tudják ítélni, mely esetek sorolhatók e törvény hatálya alá. Dr. Pánczél Márta, az EBH jogásza beszámolt az országos egyenlő bánásmód referensi hálózat létrejöttéről, eddigi tevékenységéről. A második szekcióban a jogászoknak Dr. Gyulavári Tamás munkajogász, az EBH Tanácsadó Testült tagja beszélt a diszkrimináció tilalmának témájáról, s a témához kapcsolódó jogesetekkel ismertette meg a hallgatóságot.

A képzés második napján az első szekció színvonalas előadásai a nők esélyegyenlőségével, a fogyatékosok helyzetével, a romák életkörülményeivel kapcsolatos kérdéseket vették górcső alá. Dr. Makár Orsolya, a SZMM referense „A nők helyzete a mai magyar társadalomban” címmel tartott előadást, majd Kisari Károly, a Down Egyesület elnöke beszélt a fogyatékos személyek oktatási, foglalkoztatási nehézségeiről. Visszatérő téma volt az országos esélyegyenlőségi hálózat munkájának bemutatása, így Vincze Zsuzsa a SZMM referense is beszélt a hálózat fontosságáról, jövőbeli terveiről. Különösen érdekes témát mutatott be Dr. Ürmös Andor a SZMM Roma Integrációs Főosztályvezetője, aki a romák magyarországi helyzetéről adott átfogó képet, valamint bemutatta a témához kapcsolódó Európai Uniós pályázatokat is. A második szekcióban Dr. Gyulavári Tamás vezetésével, diszkriminációval összefüggő jogesetek dolgoztak fel a résztvevők.

A konferencia záró részében megbeszélésre került a Liga Régiós Esélyegyenlőségi Hálózatának feladatrendszere, a konferencia résztvevői vállalták a régiós önkéntes segítői munkát. A hálózat tagjai elkötelezték magukat arra, hogy az esélyegyenlőséggel, diszkriminációval összefüggő ügyekben érdekvédelmi segítséget nyújtanak a Liga Szakszervezetek tagjai számára. A Magyarország hét közigazgatási régióját lefedő konföderációs segítői hálózat 2010. január elsején kezdi meg munkáját.

Búcsúzóul Tóth Tiborné a tagozat alelnöke összegezte a két nap eseményeit és nagy reményekkel köszönt el a résztvevőktől, akikre ezentúl még több munka vár, amit még nagyobb szakértelemmel felvértezve lesznek képesek majd ellátni.
Az eddigi visszajelzések alapján elmondható, hogy mind a résztvevők, mind az előadók rendkívül jól érezték magukat a képzés két napján, mivel a tagok aktivitása és hozzászólásai olyan témákat érintettek, melyek tisztázása és megbeszélése mindenki épülésére szolgált.

A konferenciával kapcsolatos további dokumentumok a későbbiekben lesznek elérhetőek honlapunkról.

Minorics Melinda


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 18.206.187.81 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »