Budapest: 12.64°
HUF/EUR: 357.24
szechenyi
Hírek » Részletek

Miként modernizálható az európai szakszervezeti mozgalom - konferencia


A LIGA Szakszervezetek delegációja is részt vett a Finn Munkavállalók Szövetsége (STTK) XXI. kongresszusának alkalmából 2009. november 4-6. között Helsinkiben a „Miként modernizálható az európai szakszervezeti mozgalom” címmel megrendezett nemzetközi szakszervezeti konferencián.

A delegációt magyar részről Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára, a LIGA elnökségi tagja vezette. A kongresszus megnyitását megelőző napon nemzetközi konferenciát tartottak a témában. A konferencián előadást tartott Kieran Mulvey úr, a Munkaügyi Kapcsolatok Bizottságától (Labour Relation Commission) Írországból, „Mit várnak el a kormányok a szociális partnerektől a válság egyre szélesebb körű terjedésével?” címmel. Mulvey úr előadásában kifejtette: a változó gazdasági környezet új kihívások elé állítja a szakszervezeteket és a kormányzatokat is. Politikai intézményi és gazdasági reformokra van szükség, ugyanakkor az alapvető szociális ellátórendszereket fenn kell tartani. A szakszervezetek szervezettsége az elmúlt évtizedekben csökkent az európai országokban, ezt a folyamatot vissza kell fordítani. Az új kihívásokra a szakszervezeteknek is hatékony választ kell találniuk. Fenn kell tartani a tripartit modellt, és biztosítani kell annak hatékony működtetését. Ez a kulcsa a szociális partnerség megőrzésének.

Mikko Mäenpää úr, az STTK elnöke előadásában hangsúlyozta: most, a szakszervezeti szövetség XXI. Kongresszusához érkezve új kihívásokkal kell szembenéznie az STTK-nak. Szerencsésnek nevezte Finnországot, mely az „Északi Modellt” követi, a tripartit együttműködésen alapuló konszenzusos együttműködést, mely segített a válságból kivezető úton. A szakszervezeteknek meg kell felelnie a XXI. század kihívásainak, az STTK-nak pedig modern szövetséggé kell válnia, hiszen ez is a mottója: „Mindig egy lépéssel az idő előtt járni”. Meg kell szólítani a fiatalokat, a fiatal munkavállakat a modern multimédiás eszközök segítségével, hatékonyabban kell kihasználni az internetet, a facebook-ot, a modern fiatalok kommunikációs eszközét, hogy ne gondolják úgy, hogy a szakszervezet az csak valami öregek szövetsége, amihez semmi közük. Ezért fontos, hogy bevonjuk a fiatalokat is a szakszervezetbe, az ő nézőpontjaikat is megismerhessük, és az internet segítségével európai szinten egy modern, új nemzetközi szakszervezeti mozgalmat hozzunk létre. Mindez azért fontos, mert az egyes nemzetállamokban működő nagyvállalatok már egytől egyig multinacionális cégek, és a nemzeti szinten működő szakszervezetek így nem tudják az egész cégnél dolgozó teljes munkavállalói állományt képviselni.
John Monks úr az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) főtitkára az európai szakszervezeti mozgalmakat érintő politikai kihívásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a válság több szinten is jelentkezik, mert legalább háromféle válsággal állunk szemben: gazdasági-, demográfiai- és környezeti válság van. Ezért szükséges egy „can do” („meg tudom csinálni”) politika kialakítása.

Álláspontja szerint egy, a Finnekéhez hasonló modell kialakítása válna szükségessé az Európai Unión belül, a Finnországban alkalmazott „Északi Modell” hatékonysága bizonyított, mert átsegítette az országot a válságon. Az EU tagországai közül jelentős különbség figyelhető meg a nyugat és kelet európai országok gazdaságai és a válságra adott válaszok között. A nyugati országok is csak néhány év múlva lesznek képesek az Euró bevezetésekor fennálló mutatószámokat teljesíteni, így álláspontja szerint át kellene gondolni a Maastrichti kritériumokat, valamint az Euró övezetbe újonnan belépni szándékozó országok számára sem szabadna szigorúbb feltételeket szabni, mint amilyeneket a már Euró-zóna tagországok jelenleg teljesíteni tudnak, így segítve a kelet-európai országokat a válságból való kilábalásban.

Ezt követően Anni Sinnemäki munkaügyi miniszter asszony kerekasztal beszélgetést vezetett a konferencia meghívott előadóinak részvételével a témában.
Miniszter asszony bevezetőjében reagált az elmondottakra, és az „Északi Modell” hatékonysága mellett a válság hatásainak csökkentésére az Euró finnországi bevezetését is említette, örülve annak, hogy már bevezették, mert így a válság hatása kevésbé érezhető.

Mikko Mäenpää úr, az STTK elnöke zárszavában kiemelte, hogy a konferenciának nagy jelentősége van a finn helyzet vonatkozásában, és hogy mindannyian sokat tanulhattunk az elhangzottakból.

A második napra esett a kongresszus beszámolókkal, alapszabály módosításokkal és tisztújítással. A kongresszust ünnepélyes keretek között Tarja Halonen asszony, a Finn Köztársaság elnöke nyitotta meg, majd a kongresszus közönsége és a média nyilvánossága előtt politikai pódiumvitát folytatott Mikko Mäenpää úrral, az STTK elnökével, a finnországi általános gazdasági helyzetről, a szakszervezetek helyéről és szerepéről a változó világban. Az Elnök Asszony távozását követően a tagszervezetek beszámolóit, alapszabályvitákat követően tisztújításra került sor, nagy többséggel ismét Mikko Mäenpää urat választották, így ő maradt az STTK elnöke, ezúton is gratulálunk sikeréhez!

 -blai-


Hozzászólások 0 hozzászólás


Szólj hozzá!

A számítógépednek az IP száma: 18.206.187.81 Név:

Hozzászólásokra vonatkozó szabályzatok »